השתלמויות, הכשרה והדרכה בטיפול דינמי ממוקד, קצר או מתוכנן בזמן  
לצוותים מקצועיים במרכזים טיפוליים, בהנחיית ד"ר שלמה זלוטניק

אנו מציעים מגוון אפשרויות להכרות, הדרכה והכשרת מטפלים בטיפול הדינמי ממוקד.

 • הרצאות הכרות והעשרה בנות שעתיים וחצי, אשר יציגו את הרציונל הטיפולי ודוגמאות קליניות להמחשתן
 • השתלמויות- בנות 30- 45 ש"א, ובהן משלבים למידה תיאורטית עם הדרכה קבוצתית על מקרים שמביאים המשתתפים.
  ההשתלמות מציגה מודל יישומי לעבודה טיפולית דינמית ממוקדת, בשילוב הבסיס התיאורטי והדרכה על מקרים. הדגש הוא על עבודה טיפולית פרטנית המתייחסת לקונטקסט מערכתי, בטיפול מתמשך או מתוכנן בזמן. בהשתלמות נלמד כיצד הניסוח וההמשגה של מוקד טיפולי מאפשר לתכנן התערבות טיפולית גם ברמה הפרטנית של התכנים והסטינג וגם בשילוב רפרטואר עשיר של התערבויות מערכתיות שונות.
 • סדנאות בנות מפגש או שניים של 4- 5 ש"א, המשלבות למידה תיאורטית עם המחשה קלינית
 • מפגשי הדרכה קבוצתיים 

פעילויות אלו ניתנות בנושאים הבאים:

 • כלים לאבחון דינמי ממוקד ותכנון התערבות ברמת הפרט, המשפחה או המערכת
 • הכרות עם טיפול דינמי ממוקד מתוכנן בזמן
 • כיצד ניתן לקצר טיפול קיים באמצעות טיפול דינמי ממוקד?
 • הדרכת הורים על פי הגישה הדינמית הממוקדת
 • טיפול דיאדי על פי הגישה הדינמית הממוקדת
 • כלים ממוקדים לעבודה עם זוגות
 • התערבות משפחתית ומערכתית על פי הגישה הדינמית הממוקדת
 • טיפול בילדים ובנוער על פי הגישה הדינמית הממוקדת

הגישה הדינמית הממוקדת הנה בעלת שלוש אופנויות שונות:
קצר מועד, מתוכנן בזמן וממושך. את הדגש בהשתלמות ניתן לתכנן על פי הצרכים של הצוות.

הגישה הטיפולית מזוהה כגישה אנליטית פרשנית עדכנית, עם זאת, כזו אשר נותנת תוקף לשינוי במצוקה אתה מגיע המטופל לטיפול. הטיפול מוכוון שינוי ולא רק מביא לחווית הבנה עצמית ותחושת מיצוי.

נדבך מרכזי בעבודה עפ"י גישה זו, הוא זיהוי מוקד טיפולי וקישורו לרגש או כאב, תוך שימוש בזיכרונות מוקדמים וחלומות של הפונה ככלים אבחוניים ותרפויטיים. על-פי הגישה, המוקד הטיפולי הוא התבנית הבסיסית של חשיבה, רגש והתנהגות המלווה אותנו במהלך החיים, לרוב באופן לא-מודע, וקשור ישירות לסיבת הפנייה לטיפול. מוקד זה נתפש כ "המחולל" של הבעייתיות ועל-כן דרכו ניתן לייצר שינוי. העבודה העיקרית היא התנועה הדיאלקטית המתמדת מהעולם החיצוני אל העולם הפנימי וחוזר חלילה, תנועה המקדמת שחרור מנטיות ועמדות רגשיות המופעלות בצורה אוטומטית.

ייחודה של הגישה הדינמית הממוקדת, על מודל החשיבה והעבודה שבבסיסה, הוא בשמירה על הנחות יסוד בעלות צביון דינמי אנליטי בהבנת נפש האדם תוך אקטיביות יחסית של המטפל במיקוד התהליך הטיפולי ושמירה על קשר "חי" עם המטופל. זאת בנוסף לאפשרות לתכנן את הטיפול בהתאם למשאבי הזמן העומדים לרשותו, ולא ע"י קטיעה שרירותית של טיפול דינמי ארוך. למידע נוסף על הגישה הטיפולית לחצו כאן

נשמח לתת מידע נוסף ולהציע השתלמויות מותאמות -
בטלפון: 054-4900161 או באימייל בציון טלפון ורקע מקצועי: yissumimk@gmail.com