יישומים קליניים- מרכז לטיפול פסיכולוגי ממוקד והכשרת מטפלים - איך ללמוד פסיכותרפיה?
התכנית לפסיכותרפיה דינמית וממוקדת  |  התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית  |  סדנת פרוש חלומות  |  
צרו איתנו קשר:


 
 
 לימודי פסיכותרפיה: גישת לימוד עדכנית
 
לימודי פסיכותרפיה, בעיקר בתחום הפסיכותרפיה הדינמית, נלמדים על פי רוב בדרך אחידה וקבועה מזה זמן רב: המרצה מעביר את החומר לתלמידים שמקשיבים (ולפעמים חולמים, או לא מרוכזים) ולעיתים שואלים שאלות הבהרה. קוראים קצת מאמרים בין השעורים. לומדים 2 קורסים בכל פעם + הדרכה קבוצתית בנפרד. מסיימים את התכנית, כותבים עבודת סיכום. באמצע, מציגים "מקרה". בסך הכל, למידה שבה התלמיד יחסית פאסיבי. בא, מקשיב, הולך. מנסה ליישם את מה שלמד בטיפולים שהוא עורך, בליווי הדרכה.

בתיאוריות העוסקות בלמידה, תחום ידע שמתעדכן מאוד בעקבות השינויים התרבותיים והטכנולוגיים, ברור היום כי למידה כזו איננה יעילה. קוראים, שומעים, מה מזה נשאר?
על דרך הלמידה האפקטיבית ישנן תיאוריות רבות. כיום ברור לרבים, כי האופן שבו המורה הינו בעל הידע והוא בא ושופך את החומר בהרצאה לתלמידים, איננה הדרך שבה החומר אכן ילמד ויטמע בידע הקודם שיש לתלמיד.

בביה"ס לפסיכותרפיה ביישומים קליניים, אנו באים ליישם דרך למידה והוראה המותאמת לדרכי הוראה חדשות כפי שהן ממשיכות להתפתח, ולהתאימן ללימודי הפסיכותרפיה. תיאוריה כזו, שכבר הספיקה להתבסס, הינה התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית.
קונסטרוקטיביזם בחינוך הינה תאוריה חינוכית המסבירה כיצד נרכש ידע. התאוריה מדגישה את חלקו של התלמיד בתהליך הלמידה ומעודדת למידה אקטיבית. הלמידה על פי גישה זו, מתבצעת תוך כדי תהליך של עשייה, בדרך של הבניית ידע ואחריותו של הלומד על הידע. עקרונות אלו משותפים גם לטיפול הדינמי הממוקד, שבו למטופל אחריות משותפת עם המטפל על המתגלה ונבנה בטיפול. עקרונות מרכזיים בגישה הינם:
1.       אין קיום לידע במנותק מהיודע.
2.       למידה היא פעילות הבנייתית, ובמהלכה נוצר קישור ידע חדש לידע ישן המשנה אותו.
3.       למידה היא פעילות ממוקמת בהקשר.
4.       למידה היא פעילות חברתית.
5.       תהליך למידה אשר מתקיים תוך כדי בניית תוצר ממשי, יכול להביא את הלומד להבניה של ידע על בסיס התנסותו האישית. על התוצר להיות מוחשי, אישי ומשמעותי, ותומך בתהליך הבנייה המנטאלי של הלומד. החשוב הוא שהלומד עוסק ביצירה של משהו בעל משמעות לעצמו או לסובבים אותו.
6.       הלמידה מוכוונת יישום (application oriented).
7.       התלמידים לומדים תוך שיתוף פעולה ודיאלוג אחד עם השני.
8.       הלמידה צריכה להיות בהקשר משמעותי לתלמיד ולהתייחס לבעיות שהתלמידים נתקלים בהן תוך כדי למידה
9.     ביקוש וייחוס ערך לנקודות מבט של תלמידים
10.   התאמת תוכניות לימודים כך שתתייחסנה לידע המוקדם של תלמידים
11.   התלמיד אינו מקבל ידע באופן פסיבי מן המורה המלמד אותו, אלא שבתהליך פנימי קוגניטיבי ופעיל מתרחשת אצלו הבניית ידע, על ידי קישור ידע קיים לידע חדש
12.   הלמידה צריכה להתחבר למוטיבציה פנימית של התלמיד בתחום שמעניין אותו ורלוונטי עבורו.

כיצד אנו רוצים ליישם זאת בלימודי הפסיכותרפיה בתכנית שלנו לפסיכותרפיה דינמית ממוקדת?
1.       התלמידים יוזמים ובוחרים נושא מרכזי שחשוב ומעניין אותם אישית ומקצועית לחקירה ולמידה. בנושא זה הם יעסקו בקבוצה קטנה שתקבל פידבק מהמורים ומהקבוצה הגדולה לאורך תקופת הלימודים, ויסכמו אותו בפרויקט סיום. סביב נושא זה הם יוכלו גם להקים סביבת עבודה טיפולית, שאנו נתמוך בבניתה. זאת באמצעות האפשרות של התלמידים להשתלב בפרויקט שירות לקהילה, פרויקט מומחה טיפולי וחממה קלינית אשר יפעלו במרכז על מנת ליישם את הידע שייצבר בטיפול.
2.       עם תחילת הלימודים ועד סיומם יגדירו התלמידים מוקד להשתנות והתפתחות אישית ומקצועית, וישתמשו בלמידה בתכנית כדרך להעשיר את ידיעתם על עצמם ואת אפשרותם לשינוי, הן במישור האישי והן במישור המקצועי. זאת נעשה בסמינר הפותח את התכנית ובסמינר הסוגר אותה, ובהדרכות האישיות.
3.       בכל מפגש לימודי נערך דיון על החומר שלמדו התלמידים בקריאה וכן הדרכה על מקרה טיפולי דרך פריזמה של החומר שנלמד במפגש.
4.       גם המורים מוזמנים ליצור את הקורסים בתכנית מהפריזמה של השקפתם הטיפולית והענין שלהם בנושאים קליניים הרלוונטים לתלמידים.
5.       רעיונות נוספים מתקבלים מתוך דיאלוג קבוע שמתקיים עם התלמידים, המורים והמדריכים בתכנית.
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים