יישומים קליניים- מרכז לטיפול פסיכולוגי ממוקד והכשרת מטפלים - הרצאה - תפקיד הקשר הטיפולי
התכנית לפסיכותרפיה דינמית וממוקדת  |  התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית  |  סדנת פרוש חלומות  |  
צרו איתנו קשר:תפקיד הקשר הטיפולי בטיפול דינמי ממוקד:
המוקד הטיפולי כמתהווה בקשר הטיפולי
הרצאה של שלמה זלוטניק שנתנה במסגרת יום העיון של האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת


תקציר: 
המחקרים מראים שלאופי הקשר הטיפולי בכל הגישות תפקיד חשוב ביותר להצלחת הטיפול והתקדמותו. בודאי הדבר נכון גם בטיפול ממוקד ואפילו יותר, אך יש להרחיב את החשיבה על מהות הקשר הזה.
האם מדובר בצורה/אופנות  מסוימת של קשר טיפולי שהיא בסיס מנגנון השינוי והאם זה שונה בין  טיפול ממוקד ללא ממוקד? בין טיפול ממוקד לטיפול ממוקד וקצר?  
 
                                 תפקיד הקשר בטיפול דינמי ממוקד

 
לקשר הטיפולי תפקיד מרכזי בטיפול דינמי "רגיל". במפגש זה ארצה לבחון את השאלה  מהו תפקיד הקשר בטיפול דינמי ממוקד?  הטיפול הפסיכואנליטי מייחד באופן סכמטי שלושה תפקידים לקשר הטיפולי:
הראשון והקלסי הוא העיבוד שנעשה דרך פרשנות של הטרנספרנס,  ובכלל זה ההגנות וההתנגדות שבקשר הטיפולי.
השני, מאפיין בעיקר את הטיפול הויניקוטיאני או הטיפול הקוהוטיאני.  מדובר באפשרות של המטפל לאחות את הפצע בעצמי של המטופל, להתכוון אליו, להכיל ולהחזיק, לגלות קשב ורגישות שלא היו שם קודם בעברו של המטופל. פרשנות לבדה - לא תעשה את העבודה מבחינת תפיסה זו.
השלישי, מאפיין בעיקר טיפול התייחסותי/ אינטר-סובייקטיבי וזו האפשרות ל'התהוות' חדשה, למשמעות נבנית/מתגלית בקשר בין המטפל למטופל. משמעות שהינה בעלת תוקף חווייתי ומאפשרת למטופל להתנהל באופן שונה ביחס לחוויות הכואבות, אלו שהביאו אותו לטיפול.
טיפול דינמי ממוקד וקצר מועד, שונה משלוש גישות  אלו. התיאורטיקנים המרכזיים בתחום מדברים על פרשנות המתמקדת  במשולש: דחף-חרדה-הגנה כפי שהוא מופיע בחיי המטופל או מעובד בטרנספרנס.  לחילופין, ההתמקדות ב'נושא המרכזי' אשר עוסק בהיבטים חווייתיים וקיומיים של המצוקה. בין כך ובין כך הטיפול הדינמי הממוקד, מעצם היותו ממוקד, מתאפיין באקטיביות יחסית ולעיתים אף קונפרונטטיביות ובמטבע הלשון שטבע מאלאן: קשב, שיקוף ופרשנות סלקטיבית.
ההרצאה עוסקת באפשרות לחבר את ארבעת הגישות האלו בטיפול דינמי ממוקד שהינו מתוכנן בזמן או מתמשך: לצורך כך, הנחת הבסיס היא שהנפש בונה לעצמה את צורת המצוקה כפי שהנפש בונה למשל את ה'עצמי' ואת ה'אחר'. צורה ולא תוכן , כפי שהעצמי למשל הוא צורה אחדותית ולא תוכן אחדותי. צורת המצוקה של המטופל היא זו שעומדת לשינוי בטיפול דינמי ממוקד. הטיפול מוכוון למימוש אחר של צורת המצוקה. זאת, בגזרות החיים השונות – זוגיות, הורות, מקצועיות, יחס לעצמי ועוד. הטיפול הממוקד אמור להגמיש, את צורת המצוקה הנוקשה, את האופן האוטומטי בו היא משתחזרת בתחומים השונים. ההזדמנות של הטיפול היא כאשר צורת המצוקה הטיפוסית  משתחזרת בקשר הטיפולי עצמו, אזי יש הזדמנות לשינוי, אזי הקשב של המטפל עומד לבחינה.
פרשנות ממוקדת לאופן בו צורת המצוקה באה לידי ביטוי בעבר ועם אנשים מעברו של המטופל משולה לעבודת פרשנות אנליטית – אולם ממוקדת.
קשב והתכוונות של המטפל לאופן בו צורת מצוקה זו מתממשת בתוך הטיפול הופכת להיות איחוי  של הפצע בעצמי אולם באופן ממוקד בצורת המצוקה של המטופל.
בניית הסיפור הנרטיבי הסובייקטיבי של מצוקת המטופל והאופן בו היא השפיעה על היסטוריית החיים האישית – משולה  למשמעות אשר נבנית ומתגלית בקשר הטיפולי שבין המטפל למטופל אולם סביב צורת המצוקה האישית. לעיתים קרובות נראה איך הנושא אותו בא הטיפול לפתור מאיים על  הטיפול ולעיתים אף מכריע אותו.

 השינוי הטיפולי מתקיים במפגש בין המטפל למטופל כאשר מתרחשת צורת תקשורת חדשה בדיאדה הטיפולית. תקשורת שהינה שונה מהאופייני לצורת המצוקה של המטופל. זאת במיוחד כאשר המטופל מזהה את הדומות בצורת המצוקה בקשר עם המטפל אולם מתוך חוויה חדשה ושונה. התרחשות שאני מציע לכנות - המשולש הטרנספורמטיבי.
בשלב זה אפנה לדוגמאות אשר ימחישו וירחיבו הצגה מתומצת זו. 
לייבסיטי - בניית אתרים