psychotherapy_studies
התכנית לפסיכותרפיה דינמית וממוקדת  |  התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית  |  סדנת פרוש חלומות  |  
צרו איתנו קשר:


פסיכולוגיה עברית,לימודי פסיכותרפיה,האיגוד הישראלי לעבודה סוציאלית, איגוד העובדים
התכנית התלת שנתית בפסיכותרפיה דינמית וממוקדת:
לימודי פסיכותרפיה למבוגרים, ילדים ונוער

מבנה התכנית ומאפייניה
פסיכולוגיה עברית,לימודי פסיכותרפיה,יהת,שתי"ל, איגוד העובדים הסוציאלים
ההרשמה לשנה"ל תשע"ט למחזור י"ד בתכנית פתוחה על בסיס מקום פנוי בקבוצה.
מספר המקומות מוגבל. להורדת טופס הרשמה לתכנית

בשנת הלימודים תשע"ט תפתח התכנית בשתי קבוצות למוד:

לקבוצת לומדים מעורבת - בבת חפר, בימי ששי בבוקר
בקבוצה לנשים בלבד- במודיעין. למידע נוסף
 
לימודי פסיכותרפיה דינמית וממוקדת מיועדים להכשרה מקצועית, מעמיקה ויישומית בטיפול דינמי מעורב ופוגש. הגישה הטיפולית המרכזית בתכנית, הינה הגישה הדינמית הממוקדת. גישה זו נלמדת מתוך הקשר לגישות ממוקדות מחד ולגישות פסיכואנליטיות מאידך. הגישה מתאימה הן לתהליך מתוכנן בזמן והן לתהליך מתמשך ומעמיק בעבודה פרטנית, זוגית או קבוצתית, עם ילדים, נוער ומבוגרים. בשונה מטיפול ממוקד קצר מועד, המוגבל באוכלוסיית המטופלים לה הוא יכול להתאים ולטיפול קצר בלבד, הטיפול הדינמי הממוקד מתאים לאוכלוסית מטופלים רחבה. 
                                  
לימודי פסיכותרפיה לימודי פסיכותרפיה
                        כיתת למוד  במרכז                                      כיתת הדרכה
 

אפיוני התכנית ללימודי פסיכותרפיה:

 • לימודי הפסיכותרפיה בתכנית באים להעשיר את הלומדים בהבנה דינמית, להעמקת היכולת הטיפולית. במקביל, משולב הלימוד של הגישה הדינמי הממוקדת, הנסמכת על תיאוריות פסיכואנליטיות ופנמנולוגיות, בשילוב טכניקות מתחום הטיפול הממוקד. גישה זו מאפשרת להמשיג את המתרחש בטיפול בצורה בהירה ואפקטיבית. העבודה בגישה מתאימה הן לטיפול מתוכנן בזמן, קצר מועד או מתמשך- דבר המהווה יתרון הן בעבודה פרטית והן בעבודה ציבורית. יתרון נוסף של הגישה הוא היכולת להתבונן על המורכבות הטיפולית דרך פריזמה של מוקד משותף במישורי החיים השונים, לפרט, לזוג, למשפחה ולמערכת.
 • אנו רואים בתכנית לפסיכותרפיה יותר מאוסף של קורסים או השתלמויות בנושאים שונים, אלא כתכנית הבאה ליצור הרחבה והעמקה בגוף ידע שבו השלם גדול מסכום חלקיו. זאת דרך למידה ספיראלית של נושאים שכל אחד מהם מבהיר ומעמיק את הנושאים האחרים ומביא זויות תיאורטיות שונות. 
 • התכנית בנויה סביב מספר צירי למידה: בסיס והכרות עם תיאוריות מרכזיות בפסיכותרפיה פסיכואנליטית; קורסים העוסקים באבחון וטיפול דינמי; הכשרה בטיפול דינמי ממוקד; קורסי רוחב קליניים הנלמדים מפרספקטיבות תיאורטיות שונות ליצירת שתי וערב תיאורטי; קורסי אינטגרציה של התכנים הנלמדים במסגרת התכנית כולה. הלמידה בכל אחד מצירי הלימוד באה להעמיק בתחום הנלמד, מתוך דיאלוג עם התכנים האחרים הנלמדים בתכנית. זאת מתוך רצון להביא מגוון תיאורטי אך יחד עם זאת למצוא את קווי החיבור. 
 • התכנית מדגישה את היישום של התיאוריה בעבודה הקלינית ובחיים: על כן בכל מפגש לימודי בן מספר שעות אקדמיות נלמד קורס אחד בלבד, ובו שני שעורים תיאורטיים וסמינר קליני. בסמינר הקליני דגש על החיבור בין התיאוריה הנלמדת בכתה למקרים טיפוליים שמביאים התלמידים. באופן כזה נעשה החיבור בין התיאוריה הנלמדת לקליניקה של התלמידים.
 • מסגרת הלימודים בתכנית הינה קרובה וקשובה: אנו רואים חשיבות ביצירת "מיכל למידה" קרוב, אישי ומחזיק המאפשר תהליך התפתחות והשתנות מתוך תהליך הלמידה בתכנית. מיכל זה בא לידי ביטוי בכמה אופנים:

  - בניית קבוצת הלמידה: לימודי הפסיכותרפיה מתקיימים מתוך אינטרקציה בין הלומדים ולמידה גם האחד מהשני. על כן קבוצת הלמידה הינה הטרוגנית מצד אחד במגוון הגילאים, התרבויות, הרקע האישי והמקצועי; ומצד שני נותנת מקום לקולות שונים ולהתפתחות של כל תלמיד. אנו משקיעים באופן מתמשך כדי להרכיב ולתמוך בקבוצה של לומדים שילמדו יחד באוירה פתוחה ומעודדת למידה
  -  אנו רואים חשיבות רבה לסביבת הלמידה, ומלמדים בסביבת למידה מטופחת, אינטימית ושלווה, בסביבה כפרית 
  - אנו מלווים אישית את התלמידים בתכנית וקשובים לצרכים שלהם כלומדים, כמטפלים וכאנשים העוברים תהליכים משמעותיים במהלך הלמידה בתכנית

 • אנו מעודדים את התלמידים לקחת מקום חוקר ויוצר כדי למצוא ולבנות את הדרך המקצועית האישית שלהם.  לתכנית לפסיכותרפיה כולה- בתכניה, בתלמידיה ומוריה ובמסגרת שהיא מציעה- אופי המעודד חקירה ויצירה אישית- ממקום מעורב ופוגש
 • צוות המורים והמדריכים בתכנית הנם פסיכולוגים קליניים ופסיכואנליטיקאים, המשלבים נסיון בטיפול, הוראה והדרכה ונבחרים על סמך רמתם המקצועית הגבוהה והמחויבות שלהם להתפתחות המקצועית של התלמידים
 • יחד עם ריבוי הקולות והגוונים הבא לידי ביטוי בצוות המרצים, יש לתכנית דמות מקצועית מובילה וליווי אישי של מנהלי התכנית, הפוגשים באופן שוטף את התלמידים ועומדים איתם בקשר רצוף
 • התכנית נותנת קפיצת מדרגה כמטפלים והתפתחות אישית ומקצועית משמעותית. 

 

תכנית הלימודים בלימודי פסיכותרפיה
התכנית הינה תלת שנתית 
ומשלבת מעל 520 ש"א של למידה תיאורטית, סדנאות, סמינרים קליניים ובנוסף 100 שעות של הדרכה אישית ע"י מדריכים בפסיכותרפיה המאושרים ע"י התכנית. 
מבנה התכנית הינו ספירלי ויוצר "שתי וערב" כדי לאפשר העמקה, הרחבה ואינטגרציה של הידע הנלמד בתכנית. הקורסים כוללים:
- "קורסי אורך" של תיאורטיקנים מרכזיים, הנלמדים האחד אחרי השני בהתאם להתפתחות התיאורטית בתחום, באופן שכל קורס מתייחס למושגים ולתיאוריות שקדמו לו ושהתפתחו איתו. קורסים אילו נלמדים במהלך המחצית הראשונה של התכנית.
- קורסי רוחב קליניים, בנושאים מרכזיים שפוגשים בקליניקה, המתבססים על התיאוריות המרכזיות שנלמדו בתכנית ומרחיבים אותם סביב נושא קליני מרכזי: הטיפול בחרדה, מיניות בחדר הטיפול,
התנגדות בטיפול, המסגרת הטיפולית, העברה והעברה נגדית, האזור הפסיכוטי בנפש ועוד. קורסים אילו נלמדים על בסיס "קורסי האורך" במחצית השניה של התכנית
- קורסים המבנים את שלבי הטיפול בפסיכותרפיה דינמית ממוקדת ונלמדים לכל אורך התכנית
- קורסי אינטגרציה בין התיאוריות השונות שנלמדו בתכנית- בסיומה 
במקביל לקורסים ובחלקו האחרון של כל מפגש, מתקיים סמינר קליני הבא לחבר את הנלמד למקרים טיפוליים שמביאים התלמידים ולהתייחס לכללי האתיקה בפסיכותרפיה.

סיליבוס הלימודים בתכנית לפסיכותרפיה -מחזור י"ד
 

שנה א' שנה ב' שנה ג'
תיאוריות פסיכואנליטיות מרכזיות כבסיס לעבודה הטיפולית ולפסיכותרפיה דינמית ממוקדת: סדרת קורסים:  החשיבה של ביון   מצע הנפש, חוויה וחלימה- המבט הייחודי של אוגדן בתיאוריה ובמפגש הטיפול
 
דיאלוגים עם פרויד בין הסופי לאינסופי: קוהוט ופסיכולוגית העצמי גוף,נפש ופסיכוסומטיקה
קליין  הגישה ההתיחסותית
 
האזור הפסיכוטי בנפש
חשיבתו של ויניקוט ותרומתה לפסיכותרפיה עכשוית   גישות עדכניות לטיפול בחרדה
הערכה פסיכותרפויטית העברה, העברה נגדית והזדהות השלכתית מיניות בחדר הטיפול
     
זכרונות מוקדמים ואפיון המוקד ככלי אבחוני וטיפולי בטיפול ממוקד חלונות לחלומות: כלים פסיכולוגים ממוקדים בעבודה עם חלומות  אינטגרציה בין הגישות הפסיכואנליטיות לטיפול דינמי ממוקד
הספירלה ההרמנויטית ותיקוף סוביקטיבי בטיפול דינמי ממוקד לפגוש את המטופל: meeting בטיפול דינמי ממוקד רציונלים טיפוליים בפסיכותרפיה דינמית

בית הספר שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים , בסדר הקורסים ובשיבוץ צוות ההוראה.

למידע נוסף על תכנית הלימודים בפסיכותרפיה- פרוט הקורסים הנלמדים

 
למידע נוסף על התכנית:
המידע הכללי על התכנית  
צוות המרצים והמדריכים בלימודי הפסיכותרפיה
תהליך הרישום ללימודי הפסיכותרפיה
תכנית הלימודים בפסיכותרפיה- פרוט הקורסים הנלמדים
אפיוני ומטרות התכנית לפסיכותרפיה
הגישה הדינמית הממוקדת הנלמדת בתכנית

תשובות לשאלות נפוצות על התכנית 
להגשת מועמדות לתכנית, אנא צרו עמנו קשר. מלאו את טופס המועמדות לתכנית לתכנית ושלחו מכתבי המלצה שיש ברשותכם או העבירו את טופס ההמלצה לשני ממליצים. למידע או יעוץ, אנא צרו עמנו קשר בטלפון: 0544-900-161 או באימייל בציון טלפון ורקע מקצועי.
 

למידע ועדכונים עשו לייק לדף הפייסבוק שלנו :
https://www.facebook.com/YissumimC


                                                                                   


 

לימודי פסיכותרפיה, לימודי פסיכותרפיה ממוקדת, התכנית לפסיכותרפיה דינמית ממוקדת, לימודי פסיכותרפיה לעובדים סוציאלים, לימודי פסיכותרפיה מוכרים, לימודי פסיכותרפיה לפסיכולוגים, לימודי פסיכותרפיה למטפלים באמנות, לימודי פסיכותרפיה לקרימינולוגים קליניים, לימודי פסיכותרפיה בצפון, לימודי פסיכותרפיה במרכז

לייבסיטי - בניית אתרים