תכנית לימודי הפסיכותרפיה
התכנית לפסיכותרפיה דינמית וממוקדת  |  התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית  |  סדנת פרוש חלומות  |  
צרו איתנו קשר:


 
פסיכולוגיה עברית,לימודי פסיכותרפיה,האיגוד הישראלי לעבודה סוציאלית, איגוד העובדים
התכנית התלת שנתית בפסיכותרפיה דינמית וממוקדת:
לימודי פסיכותרפיה למבוגרים, ילדים ונוער

תכנית הלימודים ופרוט הקורסים הנלמדים
פסיכולוגיה עברית,לימודי פסיכותרפיה,יהת,שתי"ל, איגוד העובדים הסוציאלים
תכנית לימודי הפסיכותרפיה משלבת גישות ממוקדות עם גישה פסיכואנליטית ובנויה ממספר צירים באופן המאפשר למידה ספיראלית:
- תיאוריות פסיכואנליטיות: כבסיס לעבודה הטיפולית ולפסיכותרפיה דינמית ממוקדת, נתוודע לתיאורטיקנים מרכזיים בפסיכואנליזה ונראה כיצד ניתן ליישם את התיאוריות שפתחו במקרים טיפוליים שיביאו התלמידים. זאת בסדרת קורסים שילמדו בשנת הלימודים הראשונה והשניה של התכנית: פרויד, קליין, ביון, ויניקוט, אוגדן, קוהוט והגישה ההתיחסותית. בכל קורס ישנה התוודעות לגוף הידע והחשיבה של אותו תיאורטיקן יחד עם התייחסות חוזרת לתיאורטיקנים שנלמדו קודם לכן ולהתפתחות שתרם לחשיבה הפסיכואנליטית. כדי להעמיק את הלמידה ישנה התייחסות נוספת לתיאוריות אלו בקורסי הרוחב הקליניים שניתנים בשנה השניה והשלישית. בנוסף, תהיה התייחסות לגופי ידע אילו במהלך הקורסים שינתנו בתחום הטיפול הדינמי הממוקד.
- קורסי רוחב קליניים: קורסים העוסקים בנושאים מרכזיים בפרקטיקה הקלינית ונלמדים דרך פרספקטיבות תיאורטיות שונות. הם נסמכים על ההתוודעות הראשונית של התלמידים לתיאוריות הפסיכואנליטיות ומעמיקים אותה דרך למידה נוספת מזויות אחרות ובחיבור בין תיאוריות שונות באותו הנושא. קורסים אילו כוללים לדוגמא: האזור הפסיכוטי בנפש, גוף נפש ותיאוריות פסיכוסומטיות, טיפול בחרדה, מיניות בחדר הטיפולים, תהליכים לא מודעים וחשיבה ראשונית, טראומה ודיסוציאציה, רציונלים טיפוליים, אינטגרציה של גישות טיפוליות והגישה הדינמית הממוקדת.
- הטיפול הדינמי הממוקד: נלמד בתכנית בסדרת קורסים, המבנים את הרציונל וצורת העבודה על פי הגישה הדינמית הממוקדת. החל מתחילת הטיפול ועבודה עם זכרונות מוקדמים לאבחון המוקד הטיפולי, דרך שלבי הטיפול שעוברים, עבודה עם חלומות, ועוד.
- קורסים כלליים בטיפול דינמי: הערכה פסיכותרפויטית, העברה, העברה נגדית והזדהות השלכתית, המסגרת הטיפולית, התנגדות בטיפול ועוד.
- אתיקה מקצועית: בנושא זה נעסוק בתכנית במספר אופנים:
-דרך קריאה של מאמרים העוסקים בנושא
- בהדרכה האישית ובסמינרים הקליניים אליהם יובאו שאלות העוסקות בנושא מתוך הקליניקה של התלמידים והמורים.

כל הקורסים בנויים ממפגשים של מספר שעות שבהם ישנה למידה של חומר תיאורטי עם סמינר קליני שבו תערך הדרכה ליישום הלמידה בקורס על הצגת מקרים של התלמידים. 

חלק מהקורסים משתנים בין מחזורי הלמוד.
 
זיכרונות מוקדמים ואפיון המוקד הטיפולי 
בקשת זיכרונות מוקדמים בתחילת הטפול מהווה אמצעי להמחשה והאצה של תהליך ההתמקדות בטיפול. ההתמקדות היא במובן הרחב של 'סיבת המצוקה' אשר הביאה את המטופל לפנות לטיפול. הבקשה לזיכרונות מוקדמים מתקבלת כהזמנה מה'לא מודע' של המטופל לפרוש את 'הבנתו' לגבי סיבת הפניה. 'ההזמנה' הינה סוגסטיה הנגזרת מההקשר – מועד תחילת הטיפול. כתוצאה, מתקבלת יצירה סובייקטיבית אשר אינה משקפת בהכרח את עברו של המטופל, אלא, מיקרו-קוסמוס של המציאות הנפשית שלו.   במפגשים אילו נלמד כלי טיפולי משמעותי המגיש על "מגש של כסף" את נושא הטיפול.  נעמיק את היכרותנו עם הביטוי הלא מודע של נושא מרכזי ונלמד לבנות את ההיסטוריה הסובייקטיבית של המטופל כנראטיב מתפתח מתוך הכאב הכרוני המתמשך כפי שהוא מאותר בשיח הטיפולי.

 
מפסיכותרפיה של אדם אחד לפסיכותרפיה של שניים
התפתחות העמדה הטיפולית בפסיכואנליזה: סדרת קורסים אשר דרך תיאוריטקנים מרכזיים מלווה
 את הצמיחה והדיאלקטיקה באשר לתפיסת הטיפול הפסיכואנליטי מפרויד ועד ימינו. נתחקה אחר התפיסה הקלאסית של פירוש המשאלות הלא מודעות והעמדה המתנזרת, הסמכותית, האובייקטיבית והניטראלית של המטפל, לעבר הדגשת הצרכים הרגשיים המוקדמים וסיפוקם במסגרת הקשר הטיפולי, השתתפות אקטיבית והתמסרות רגשית לקשר אינטרסובייקטיבי הדדי. באמצעות הצגת תפיסותיהם של התיאורטיקנים מתווי הדרך, החל בפרויד וכלה במחברים התייחסותיים בני זמננו, דוגמאות קליניות ודיון במושגים תיאורטיים וטיפוליים, ננוע במסע מפסיכולוגיה של אדם אחד לפסיכולוגיה של שניים.
הקורסים כוללים את פרויד, קליין וביון, ויניקוט, אוגדן, קוהוט, והגישה האינטרסובייקטיבית. במהלך התכנית תהיה התייחסות לתיאוריות אילו דרך קורסי רוחב קליניים, ובסיומה- שני קורסים שיעסקו ברציונלים הטיפוליים של הגישות השונות ובאינטגרציה שלהן עם הטיפול הדינמי הממוקד.

 
דיאלוגים עם פרויד                                                                     
הפסיכואנליזה, כשפת המשגה וטיפול, נתפסת בעיניי הרוב, כתיאוריה ופרקטיקה טיפולית התרה אחר עולמות גנוזים תחת הררי הדחקות כסיבות לבעיות נפשיות. על האנליטיקאי לחשוף את האמת הנסתרת לעיני המטופל ובזאת לרפאו. זהו מודל רפואי, המציע אבחנה על סמך סימפטומים, וסימנים, וטיפול בעצם העלאתם למודעות. המציאות החיצונית, המודעת, מקבלת משמעות משנית, יחסית למה שנמצא ב"קרחון" שמתחת לפני המים – הלא מודע, או האיד ועמו חלקים תת הכרתיים מהסופר-אגו והאגו.
תפיסה זו, משודכת לאביה, זיגמונד פרויד (1856-1939), ונשארה נאמנה לחשיבתו המודרניסטית בדבר הגדרה חד משמעית, אמת אחת, סיבה או מספר סיבות חד-כיווניות לפסיכופתולוגיה. בטיפול הקלאסי, האנליטיקאי משמש כמתבונן, תצפיתן וכמכשיר תרגום של צפנים שונים לכדי פירושים מילוליים. פרשנות היא הכלי הטיפולי ועל המטפל לפיכך להיות צלול ונקי מהטיות על מנת שלא לפגום בקליטת והמשגת המשמעות. לפיכך, הפרעות, כגון תשומת לב לתהליכים הפנימיים של המטפל, והשפעתו הפעילה בסיטואציה, עלולים לחבל בתהליך הטיפולי.
לעומת זאת, לאורך השנים, הפסיכואנליזה המשיכה לצמוח, הלכה והסתעפה, בתהליך מתמיד של דיאלוג. שיח תיאורטי וטיפולי, שידע עליות ומורדות, לידות של רעיונות וגסיסתם, התנגדויות ועכבות, ועמן פרצי יצירתיות, חדשנות, הבנות מרחיקות לכת. עם כל אלו, כמעט תמיד נוכחת גם חזרה לאב, לפרויד עצמו. זאת, מתוך כבוד ובעיקר, הכרה בנחיצות הרבה של רעיונותיו המבריקים והמהפכניים, גם היום, בתוך שיח פוסט-מודרני השונה מאוד מהנהוג בימי פרויד.
בקורס נסקור ממבט על את התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד. יוזכרו רעיונותיו ופיתוחיו המרכזיים, עם דגש על הפן של העמדה הטיפולית. נתמקד באותם מרכיבים חשובים, עליהם  התפתח בהמשך שיח מאוד פורה בפסיכואנליזה: פירושים, קשר טיפולי, העברה והעברה נגדית, פנטזיה מול מציאות והשפעת יחסים בין אישיים ממשיים, חזרה כפייתית, דחף המוות וטראומה.
במפגשי הקורס, נדון גם במאמרים אותם תתבקשו לקרוא. לשם העשרת הדיאלוג בכתה, יוצגו דוגמאות טיפוליות ע"י המורה ותלמידי התוכנית. 

 
על קליין וביון והשפעתם על החשיבה והקליניקה הפסיכואנליטית:
קליין וביון פתחו את השער לעולם הפנטזיה והלא מודע והפסיכואנליזה אחריהם מרובדת הרבה  משהייתה לפניהם. הם הרחיבו את הרלבנטיות של הפסיכואנליזה גם לעבודה עם ילדים קטנים, עבודה עם פסיכוטיים ומקרי גבול.  אחריהם אין יותר דיכוטומיה בין פסיכוטי ולא פסיכוטי  אלא דיאלקטיקה. מאז מלאני קליין האדם חי בשתי מציאויות המציאות החיצונית והמציאות הפנימית. מציאות זו, הפנימית, התמלאה בתוכן תודות להתבוננות חדת העין של מ.קליין .בנוסף, אם עד אז התמקדה ההקשבה  אל הילד שבמבוגר, כעת  נוספה הקשבה  לתינוק שבו,  מספליט בין הפסיכוטי לנוירוטי [פרויד]  עברה תשומת הלב, לאחר ביון, אל ההתבוננות בדיאלקטיקה שבין פעולת החלק הפסיכוטי  למול החלק הלא פסיכוטי באותה אישיות. מחשיבה ראשונית ושניונית, אל הדיאלקטיקה בין חשיבת החלום לחשיבה הלוגית. אלה הן רק חלק מהשינויים אשר חוללו שני ענקי הרוח הללו ואליהם נשים את ליבנו בקורס זה .

מטרת  הקורס: מלאני קליין וביון הם הבסיס התיאורטי לעולם הפנטזיה והלא מודע.
מלאני קליין חרגה מתפיסתו של פרויד בכך שראתה את יחידת הבסיס לניתוח בפנטזיה ולאו דווקא בדחף. לזכותה פיתוח המושג "עולם פנימי", פיתוח  דרך המשחק ככלי לעבודה פסיכואנליטית בילדים, ואף קטנים. פיתוח מושגי העמדות, הרעיון שתסביך אדיפוס מתרחש מוקדם בהרבה ממה שחשב פרויד. ניסוח המושג "הזדהות השלכתית".
ביון כממשיכה, חקר את החשיבה בהקשר להתחברות הרגשית והראה כיצד ניתן לתרום להתפתחותה ובכך להעשיר את האישיות. לזכותו בן השאר השימוש בהזדהות השלכתית ככלי עזר חשוב להבנה של המטופל. פיתוח המודל מיכל/ מוכל. פיתוח המושג "הפונקציה הפסיכואנליטית". הדרישה מן המטפל להגיע לפגישה במצב של ללא זיכרון, תשוקה, או הבנה.
במובנים אילו, שניהם מהווים את הבסיס לחשיבה ועבודה בתחום הדינמי העדכני ככלל והדינמי הממוקד בפרט.
הקורס יעסוק בניסיון לעמוד על עיקרי התיאוריה  של מלאני קליין, והבנת מושגי יסוד  בחשיבתה. זאת, במהלך כמה מהמפגשים  הראשונים. לאחר מכן , על  בסיס ההמשגה  הקליניאנית נעסוק  בתיאוריה של  החשיבה  של  וילפורד  ביון. השיעורים ישלבו  עיון בכתביהם של  קליין וביון, וכן בניתוח של  סיטואציות טיפוליות וניסיון להבינן  מתוך  הפרספקטיבה  התיאורטית.


החשיבה של דונלד ויניקוט ותרומתה לפסיכותרפיה העדכנית:
מטרת הקורס: להכיר את המושגים המרכזיים בחשיבה של וויניקוט ואת מקומו בהתפתחות הפסיכואנליזה.
נושאי הקורס: הקורס ידון במושגים המרכזיים בתיאוריה של ויניקוט, בהם – עצמי אמיתי ועצמי כוזב, האילוזיה, סביבה מחזיקה, המרחב המעברי והאובייקט המעברי, התיחסות אובייקט והשימוש באובייקט, הרגרסיה לתלות. המושגים ילמדו כחלק מדיון בתפקידו של ויניקוט כמגשר בין הפסיכואנליזה המסורתית, לבין הטיפול הפסיכואנליטי בן זמננו.כמו כן יוצג תפקידו המרכזי של ויניקוט כמעצב של הדיאלוג הטיפולי ותפקידו של המטפל בפסיכואנליזה, באופן המשפיע עד היום על תפיסת עמדתו של המטפל, כדמות הנענית לצרכיו של המטופל ומספקת אותם.
הכרת המושגים תעשה על ידי קריאה מודרכת של מאמרים מרכזיים של ויניקוט.


מצע הנפש, חוויה וחלימה – המבט הייחודי של אוגדן בתיאוריה ובמפגש הטיפולי
תומס אוגדן נחשב כיום לאחד הפסיכואנליטיקאים המובילים והבולטים בעולם התיאוריה והטיפול הפסיכואנליטי. עבודתו נמצאת בתפר שבין חשיבה מודרנית, במיוחד בתחום יחסי  אובייקט, לבין חשיבה אינטרסובייקטיביית , פרשנית ופוסטמודרניסטית. מיקום זה, תרומתו והשפעתו  מרכזיים גם בפסיכותרפיה הדינמית הממוקדת.
אוגדן הגה את ה"שלישי האנליטי האינטרסובייקטיבי", מושג הנשען על ההמשגה של המרחב הפוטנציאלי של ויניקוט,  העמיק  את  מושג  ה'רברי' והרחיב את  האופן  בו המטפל והטיפול חולמים  את  המטופל. חשיבה ועבודה אקספרסיבית זו שלו  מתרחקת  מעבודה טיפולית 'מודרנית' אשר מחקה את  המודל הרפואי ופותחת את  הדרך  לעבודה טיפולית פרשנית ופוסט מודרנית אשר מדגישה  ובונה את הסובייקטיבי בשיח הטיפולי. עם  זאת,  אוגדן היה זה שהדגיש  את האופן שבו המטפל מגיב ללא מודע של  המטופל ו'לקח' לשם את ה'רוורי' אך נמנע  מלקחת את הרברי למחוזות הפנימיים של המטפל.
תרומתו של אוגדן ניכרת בכמה היבטים:
ראשית, אוגדן ממשיג מחדש תיאוריות פסיכואנליטיות רבות שקדמו לו ואשר מהן הושפע, בינהם קליין, ביון, ויניקוט ואחרים. על סמך הבנותיו הוא הולך צעד נוסף ומציע מושגים חדשים משלו, למשל: הוספת העמדה האוטיסטית-מגעית כעמדה נוספת וראשונית בהמשך לשתי העמדות של קליין.  שלושת  העמודות או  הקטבים  האלו הם מרכזיים בהמשגה  ובהבנה של  המוקד והכוון הטיפולי. אוגדן  גם מראה את תפקידה המרכזי של הדיאלקטיקה והשיח הטיפולי הדיאלקטי שזה תמצית הפרשנות הממוקדת. אוגדן מעשיר אותנו גם בהתייחס לעבודה עם המרחב שבין המסמן למסומן -  נושא כה רלוונטי לעבודה דינמית ממוקדת.
שנית, אוגדן יוצר שפה פסיכואנליטית חדשה, מושגים חדשים ונקודות מבט על התהליך הטיפולי שהן חדשניות ומרתקות. בקורס נתייחס בנוסף לתחושת החיות והמוות הנחווית על ידי המטפל והמטופל במהלך הטיפול, נושא שאוגדן מפתח במאמריו המאוחרים. בעיני אוגדן, היעדר חוויית החיות, המתבטאת בין השאר בצמצום הטווח הרגשי, בהגבלת היכולת לחלום, ובתחושה של חוסר אותנטיות, היא אחת הסיבות העיקריות לכל פסיכופתולוגיה.
שלישית, מעבר להמשגות התיארטיות שלו, אוגדן הוא קלינאי, והוא מדגים בכתיבתו כיצד החשיבה הקלינית שלו באה לידי ביטוי בחדר הטיפולים. חשיבתו התיאורטית פותחת בפני המטפלים אפשרויות טיפוליות חדשות.
בקורס נקרא מאמרים מרכזיים של אוגדן, באמצעותם נוכל לחזור ולהעמיק במושגים של קליין, ביון, וויניקוט, ולראות את השפעתם על החשיבה של אוגדן. נדון במושגים מרכזיים ויחודיים של אוגדן ודרך דוגמאות קליניות, נבדוק כיצד ניתן ליישם את רעיונותיו במפגש הטיפולי.


העצמי- בין הסופי לאינסופי 
הקורס יעסוק בהכרות עם עיקרי התפיסה של פסיכולוגית העצמי ומהות המושגים המרכזים של התאוריה.
הפסיכואנליטיקאי הינץ קוהוט הגה ופיתח את תיאורית העצמי אשר חרגה מן התיאוריה הקלסית בהבנת מהות האדם, צרכיו הקיומיים ומסלול התפתחותו האפשרי. תיאורית העצמי הפכה להיות מקור השפעה מתמשך ויחודי על הפסיכואנליזה העכשווית ובמידה רבה יצרה את התשתית למעבר מפסיכואנליזה של ידיעה ומבנה לפסיכואנליזה של נוכחות ומפגש. 
בקורס נתמקד בהבנת מושג העצמי כמבנה על של הנפש החותר לחוית עצמי המשכית והרמונית, השואף לשיקום ומימוש בהתאמה לדפוסי העצמי הגרעיני שלו ונתונה לו האפשרות ולו הזמנית לטשטש את גבולות הדואליות והמחיצה שבין אוביקט לסוביקט. זהו עצמי הנע על ציר הרצף שבין הסופי הגלוי לאינסופי המוחלט, החבוי.
נלמד על אופנות ההתהוות של העצמי, התנאים לשימורו ומצבי ההתקימות השונים שלו.
נשים דגש על מצבי העצמי השונים- התפתחות מול קיבעון. לכידות מול התערערות.  פיצול ,התרוקנות והתפרקות מול תהליכי איחוי ושיקום.
תוך קריאה בכתבי קוהוט ותאורטיקנים נוספים השיכים לאסכולת העצמי נכיר את המושגים המרכזים של התאוריה : עמדה אמפתית, צרכים והעברות נרקסיסטיות ונוכחות זולת עצמי,
זה יאפשר לנו במהלך התכנית לבחון את תרומתה האפשרית של פסיכולוגית העצמי לאקלים הרגשי, לטכניקה הטיפולית ולתפיסת מטרות הטיפול הדינמי הממוקד.


הגישה ההתיחסותית בפסיכותרפיה: "אומרים שאני אינני אני אז מי אני בכלל?":
הגישה האינטרסוביקטיבית\התייחסותית,הינה גישה מאתגרת במיוחד. במקום להציב סימני קריאה,היא מכוונת לשאלות וספקות. במהותה היא חותרת תחת ה"ידוע", ה"מובן", וה"מוסכם". הגישה צמחה בשנות ה90 בניו יורק, מתוך השפעה של זרמים פוסט מודרניסטים, קונסטרוקטיביסטים ופמיניסטיים. האני בגישה זו אינו אחדות מונוליטית מודרניסטית, אלא מורכב מריבוי ו"מאיי" תודעה שונים, ונחווה ונתפס אחרת בהקשרים שונים, עד כדי כך, שההתיחסותיים הרדיקלים יאמרו שאין מושג כזה אני.
הדגשים בגישה ההתייחסותית יהיו, על הקשר וההקשר הטיפולי. אם ויניקוט אמר , שאין תינוק בלי אם, הרי שבפראפרזה ,ההתייחסותיים יאמרו, שהתינוק והאם משתנים ללא הפסקה, התינוק אינו רק תינוק והאם אינה רק אם ומגוון היחסים המשתחזרים בטיפול הוא רב ומגוון, ואינו רק הורי ורק טרנספרנסיאלי,  המפגש הטיפולי הוא קודם  כל, מפגש של שני סובייקטים   שבו השניים אינם חפים מלא מודע ונקודות עיוורות. תפיסה שכזו מאתגרת כמובן שאלות הקשורות בידע ,אחריות סמכות ומקצועיות המטפל, שאלות אלו ודאי יעלו במהלך הקורס.
בקורס נעקוב אחר התפתחותה של הגישה,נראה מהיכן שאבה את השפעותיה הפילוסופיות והפסיכולוגיות וכיצד צמחה. נבחן מספר נושאים בהם עסוקה הפסיכולוגיה ההתיחסותית, נעסוק בגוף ובביטוי הלא ורבלי בטיפול וכן בויסות הדדי, סובייקטיביות, סמכות, ריבוי האני, סוגיות של העברה-העברה נגדית,חשיבות הenactment  ומקומו של  הself disclosure  .בקורס ישולבו דוגמאות טיפוליות ויינתן חומר קריאה וכן ייסקרו מושגי יסוד מתאוריות יחסי האובייקט ,השפעתם והרלבנטיות שלהם לתאוריה ההתייחסותיתחלונות לחלומות- כלים פסיכולוגים ממוקדים לניתוח חלומות
בסדנה נלמד איך להפוך חלום לשיח משמעותי על החיים של המטופל. זהו הבסיס של עבודת החלום – לנוע בשיח במשמעויות המסומנות בחלום כפי שהן מתפתחות ומתגלות כמיוצגות בחיים. משימה זאת היא ה'ריצפה' של עבודת החלום -  שלא משאירה את החולם לבד עם חלומו ומובניו. מעבר לה, נלמד את המתודה של בניית נרטיב החלום בשיח הטיפולי, מתוך עבודה משותפת עם המטופל. כיצד לעבד, ספק לגלות וספק לבנות את ה'אמירה החלומית', את המסר שאמור לעבור מהאדם הישן אל החשיבה הראשונית שלו כאשר יהיה ער. האם נוכל לתווך ולסייע בהעברת המסר הזה? נאתר ביחד את ה'נושא' של החלום, נבחן מה החלום 'עושה' עם נושא זה ובכך נאתר את ה'נשוא' של האמירה החלומית ונבחן האם החלום 'מציע' כחלק מהאמירה החלומית, גם, 'מושא' - תוצר אפשרי של 'כיוון ההתבוננות' שהחלום מכוון אליו. המשמעויות של פרקטיקה זו מסתעפות ומרתקות, אולם גולת הכותרת היא האפשרות להקשיב להתבוננות הרעננה של החלום על הנושא שנבחר לחלימה ומתבהר בעבודת החלום כמרכזי בחיים.
הפרקטיקה והמתודה שנלמד ממוקמות באזורים של חשיבה התייחסותית עדכנית עם תרומות של אוגדן והצגה של רעיונות פילוסופיים מרתקים בעיקר מהתחום של חשיבה על תהליכים אינטנציונליים.הערכה פסיכותרפויטית
מטרת הקורס: פסיכו דיאגנוסטיקה היא התהליך באמצעותו נאספים חלקי מידע רבים על המטופל ונשזרים יחד לכדי יצירת סיפור קוהרנטי ומלא אודות מי הוא כאדם, ממה הוא סובל ומהם אזורי החוזק והחולשה במפגש שלו עם דרישות החיים. לסיפור זה פרקים שונים, ביניהם כאלו העוסקים במאפייני האישיות, בתהליכי החשיבה, במצב הרגשי. לצדם פרקים אחרים הנוגעים בסימני ותסמיני המצוקה, ברמת התפקוד, ביכולת ההתמודדות , באופן ההתנהלות בחברת אנשים אחרים ועוד.
מטרת הקורס הנוכחי היא להרחיב ולהעמיק את ארגז המושגים העומד לרשות המטפל בבואו לאבחן ולספר לעצמו את הסיפור המרכזי על המטופל.


באופן מסורתי שפות ותהליכי האבחון והטיפול נחשבים למובחנים ונבדלים זה מזה באופן מהותי, ובמסגרת הקורס נפעל לצמצום תפיסה דיכוטומית זו. נכיר את שפות האבחון המקובלות (DSM, מודל האבחנה המבנית של קרנברג) ואת ההיבטים אותם אנו מבקשים לאבחן (סימפטומים, הגנות, יחסי אובייקט, דפוסי אישיות), ונקשור אותם לפרספקטיבות פסיכודינמיות והתפתחותיות שונות. בהתאם, נלמד כיצד לייצר דיאלוג אפקטיבי אשר מכוון הן לאיסוף מידע אבחוני והן ליצירת חוויה שיהיה בה משהו "משמעותי מבחינה אנליטית" (אוגדן).
 


גישות עדכניות בפסיכותרפיה לטיפול בחרדה
מרגע בואנו לעולם ועד צאתנו, הרגשת החרדה היא חלק בלתי נפרד מקשת הרגשות שלנו. בהתפתחות הרגילה, אנו מפתחים דרכים בעזרתן אנו יכולים להתמודד עם החרדות שהחיים מזמנים לנו. לעומת זאת, במקרים של הפרעות חרדה, ההתמודדות אינה מוצלחת, אין התגברות על החרדה והיא משתלטת ומנהלת את האדם. במצב זה, מביאה החרדה להימנעות, הצטמצמות ובהמשך לירידה בדימוי העצמי ובביטחון העצמי. חלק מהפונים לטיפול, מגיעים עם הפרעת חרדה ספציפית ידועה. חלק אחר, יכולים לסבול מהפרעת חרדה, או רמת חרדה גבוהה, מבלי שיהיו מודעים לכך. במקרים רבים החרדה אינה מודעת.

בקורס נלמד, כיצד לאבחן ולזהות עלייה ברמת החרדה. נכיר את הדינמיקה של הגורמים לחרדה וכיצד החרדה משפיעה על המצב הכללי של הסובל ממנה. את חרדת המפגש של המטופל עם תכנים, מחשבות, רגשות או חלקי אישיות טעונים, קונפליקטואליים, שנמצאים ופועלים באופן לא מודע. נתייחס לדינמיקה בקשר הטיפולי וכיצד המטפל יכול להתמודד עם תחושות החרדה, חוסר האונים והיאוש העוברים במנגנוני ההעברה, ההעברה הנגדית וההזדהות ההשלכתית.
בהכרת התופעה ובטיפול בה נכיר 3 גישות שונות. הגישה ההתנהגותית, כולל מושגים וכלים של CBT (טיפול התנהגותי-קוגניטיבי), הגישה הפסיכואנליטית-דינמית ; וגישה שלישית, אינטגרטיבית, אשר יכולה לשלב את תרומותיהן של השתיים, כדי שנגיע לטיפול מתאים ויעיל יותר לסובלים מחרדות. נתייחס גם לאפשרות של שילוב תרופתי בטיפול.על מה אנו מדברים, כשאנחנו מדברים על מיניות?

לדבר על מיניות בכלל, ובפרט בחדר הטיפול, הוא עניין סבוך. נדמה שהסיבות לכך קשורות בעוצמות התחושתיות והרגשיות המצויות בארוטיקה ובחוויה המינית, עוצמות שלא תמיד פשוט להכיל, להתמודד, למקם ולהמשיג בתוך השפה. ובעיקר, להיות חשוף וגלוי לגביהן.

בקורס זה, ננסה ליגוע ולחוש את קווי המימשק החמקמקים שבין מיניות ואהבה, מיניות ושליטה, מיניות ותוקפנות, מיניות ויצירתיות, ומיניות ומגדר, הן בכלל בחיינו, ובפרט בחדר הטיפולים.

חדר הטיפולים מנקז אליו באופן גלוי, ובעיקר סמוי, שאלות הנוגעות לכל הממשקים האלו, וזאת בהקשר של יחסי סמכות. ביחסינו עם מטופלינו אנו נמצאים על קו תפר, שבו במודע ושלא במודע, אנו משמשים מושאים להשלכות של דמויות הוריות ואחאיות קדומות, נציגים וסוכנים של החברה, וכן סובייקטים הנפגשים עם המטופלים, באופן בינאישי ואנושי, אך בהקשר מסוים, ההקשר הטיפולי. באזור מעברי זה, בו אנו "אנחנו ולא אנחנו" נשאלת השאלה מה מקומה של המיניות ביחסים אלה, וכיצד היא ניתנת להכרה וביטוי באופן מצמיח?
בקורס זה יעלו וידונו שאלות רבות. דרך המאמרים אותם נקרא, ננסה לחשוב על המיתוס המכונן תרבות של סיפור גן העדן. נקודת פתיחה שתפגיש אותנו עם מין, מיניות, פאלוס, פיתוי, בושה, מגדר וגירוש. משם נמשיך למאמר הידוע של פרויד על "העברת האהבה", ונחשוב דרך המאמר על מורכבותה של ההתאהבות והארוטיקה בחדר הטיפול, מה מרפא בכוחות אלו בטיפול ומתי ואיך הם הופכים הרסניים? נעזר באריך פרום, מסעוד חאן, מיטשל ובנגמין, בכדי לעסוק בממשקים וביחסים שבין מיניות –שליטה-אהבה ומגדר. מאמריהם של גאברד ודיוויס יפגישו אותנו עם תפיסות עכשוויות וחשיבה על העברה ארוטית בטיפול, נבחן כיצד אנו כמטפלים חשים ומנכיחים את המיניות שלנו, וכיצד סוגיות הקשורות במיניות יכולות להיות מנוסחות כמוקד טיפולי.

תהליכים לא מודעים וחשיבה ראשונית
 הקורס יעסוק בנושא רוחבי מרכזי בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ככלל ובפסיכותרפיה דינמית ממוקדת בפרט: הבנתם של תהליכי חשיבה ראשונית לא מודעים הקשורים למצוקה של המטופל ודרכי התערבות טיפוליות הנגזרות מהבנות אילו. בקורס נרבה בדוגמאות קליניות ונשים דגש על מהלך דיאלקטי ויישומי בין המושגים התיאורטיים ואופן מימושם בקליניקה, כדי להנחיל למשתתפים ידע אופרטיבי וכלים לעבודה טיפולית עם תהליכים לא מודעים.
בקורס נבחן את הרעיון כי  ניתן לדבר על תהליכים לא מודעים גם בנוגע לכיווניות שלהם וגם על התמרכזות של כיוון הזרימה שלהם. 
 מספר אופנים שכיחים של כיווני תנועה הכרתית לא מודעת, ככל הניתן לשער:
-          ליבידו ותאנטוס - הניסיון לספקם והמגבלות על סיפוקם, רלוונטי כמובן בעיקר לפרויד
-          מצוקה טיפוסית ומתמשכת והניסיון להימנע ממנה, רלוונטי במיוחד לויניקוט
-          הכמיהה לבוא לידי ביטוי ולהתממש מול הכמיהה להעלם, רלוונטי במיוחד לשטיינר ולמלצר
-          הצורך לידיעה והכרה של דברים בעלי ממשות ותקפות רגשית (הדחף האפיסטמופילי - קליין) והצורך להימנע מממשות ותקפות כזו, רלוונטי במיוחד לביון
-          הצורך לפצל כדי להפחית חרדה והאפשרות לחבר דברים מפוצלים כדי לפגוש מלאות וממשות ולקדם אינטגרציות, רלוונטי במיוחד לקליין
 
 
 
 האפשרות להיעזר בתיאוריות מרכזיות בפסיכואנליזה כדי להציע וקטורים שונים ומרכזיים של תנועה לא מודעת, מאפשרת להציע את הרעיון הבא: מספר וקטורים של זרימה לא מודעת המתקיימים ביחד באופן שהינו בעל המשכיות מסוימת יוצר תצורה מנטלית דינמית ומתהווה תדיר, המתקיימת במרחב הדינמי הלא מודע התוך אישי והבינאישי. מדובר בסטרוקטורה נפשית או פוסט סטרוקטורה, ולכך השלכות נוספות על המהלך הטיפולי. ההצעה היא כי תצורה מנטלית פנימית הגם שנמצאת בתנועה והתהוות מתמדת היא זו שמקרינה ומממשת את עצמה בהיבטי החיים השונים, בתצורה דומה אם כי בהיבטי תוכן שונים .

גוף, נפש ותיאוריות פסיכוסומטיות
בעבודתנו כמטפלים, אנו פוגשים לעיתים קרובות מטופלים הסובלים מסימפטומים סומטיים, בדרגות חומרה שונות. סימפטומים סומטיים מהווים עבור כולנו תגובות גופניות חולפות כאשר דרכי התמודדות הרגילות כנגד מצוקה נפשית, קונפליקטים פנימיים או לחצים חיצוניים אינן יעילות מספיק ומשותקות. יש אומנם מטופלים שתגובותיהם העיקריות ולעיתים היחידות למצוקה נפשית הינן גופניות, והם סובלים אפוא מסימפטומים כרוניים או ממחלות קשות. מטרת הקורס היא להכיר את המושגים המרכזיים בתחום, ואת האופן בו ניתן להבין דרכם מטופלים פסיכוסומטים, אשר מביאים לטיפול את הסבל שלהם דרך השפה הגופנית, הפרה-ורבלית
בקורס נתעמק במושגים של תאורטיקנים שונים בתחום כגון: ז‘.פרויד, פ.אלכסנדר, ד.ו.ויניקוט , פ.מארטי ) האסכולה הפסיכוסומטית בפריז), גי. מקדוגל ועוד.


שמירה או נוקשות? גמישות או פריצת גבולות? דילמות טיפוליות סביב המסגרת הטיפולית
בעבודה הטיפולית, דילמות רבות של מטפלים עוסקות במסגרת הטיפולית: למה נועדה המסגרת, על מה היא שומרת? ומה המשמעות הדינאמית של נסיונות (של המטופל וגם של המטפל) להגמיש / להפר אותה?
בסדרת מאמרים טכניים שפרסם פרויד, הוא מבנה את עקרונות המסגרת הטיפולית. המסגרת הטיפולית לפי פרויד וממשיכיו, מבטאת את הנחיצות בהצבת מסגרת כללים ברורה ויציבה של גבולות. יש הרואים במסגרת הטיפולית הפרוידיאנית סביבה אבהית נוקשה המייצגת את החוקים והמגבלות של החברה, תוך ציפיה שהמטופל ישכיל להתאים את עצמו למסגרת.  ויניקוט דיבר על הצורך בהגמשת המסגרת הטיפולית, במיוחד למול עבודה עם מטופלים קשים. יש הרואים במסגרת הטיפולית הויניקוטיאנית סביבה אמהית, המספקת למטופל מעטפת חמה ובטוחה, מרחב מכיל ומגונן מפני העולם בחוץ.  שתי גישות אלה מייצגות שני קצוות על רצף לגבי המסגרת הטיפולית.
בקרב המטפלים הפסיכודינאמיים, אין עוררין על נחיצותה של המסגרת הטיפולית כמספקת סביבה יציבה ובטוחה.  מתוך מסגרת טיפולית יציבה, ניתן לזהות חריגות מהמסגרת ולהבינן כערוץ תקשורת לא מילולי ולעיתים לא מודע בין המטופל למטפל. לעיתים קרובות מטפלים מתלבטים לגבי האופן בו שומרים על גבולות המסגרת. מתי שמירה על המסגרת היא המענה הנכון והטיפולי הנחוץ, ומתי הגמשת המסגרת היא היענות לצורך המאפשרת את צמיחתו והתפתחותו של המטופל?
 בקורס נדון ברצף שבין פריצת גבולות לפריצת דרך בסיטואציה הטיפולית. נחשוב יחד על דילמות טיפוליות סביב ההתלבטויות לגבי המסגרת הטיפולית: מועדי פגישות, כסף, תחילת שעה וסיומה.  נדון בדילמות המתעוררות בסביבת עבודה בהם קשה מאד לקיים מסגרת טיפולית "סטרילית" (מקומות ציבוריים בהם אין הקפדה על מפגש בחדר קבוע, על שמירת הפרטיות של המטפל והמטופל במהלך הפגישה, ועוד).  נקרא מאמרים מובילים בנושא בלווי סוגיות קליניות שיובאו על ידי הלומדים.התנגדות בטיפול- מקורותיה, חשיבותה למטופל ולטיפול והסכנה שטמונה בה.
הקורס יעסוק במקורות ההתנגדות על פי גישות שונות, ובעיקר בראייה דיאלקטית שרואה את ההתפתחות הנפשית כמושפעת משני כוחות-  כוח השואף להתפתחות וצמיחה לעומת כוח השואף לשימור ויציבות. על פי ראייה זו ההתנגדות היא ביטוי לכוח חשוב המאפשר למטופל לשמור על העצמי שלו, פגוע ככל שיהיה, מפני פלישה לא רצויה, טראומות חוזרות, והרס, למול הכוחות בעצמי המחפשים אחר התפתחות, שינוי וצמיחה. נתבונן על השלכות שונות לתפיסה זו של ההתנגדות. כמו כן נעסוק במצבי התנגדות המשותפים למטופל ולמטפל.
מטרת הקורס היא העלאת המודעות של המטפלים לחשיבות הכוחות הנפשיים העומדים בבסיס ההתנגדות בטיפול, הבנתה ממקום אמפטי, והגדלת מנעד ההתייחסות לביטויי התנגדות שונים בחדר (כמו איחורים וביטולים, שתיקות ארוכות, דחייה חוזרת של התערבויות שונות) תוך בדיקה של תגובות המטפלים עצמם למתרחש בחדר הטיפול. בדיקת התגובות של המטפל חשובה משום שלעיתים קרובות (ויש מי שיגידו- תמיד), ההתנגדות באה לידי ביטוי הן אצל המטופל והן אצל המטפל. בדרך כלל היא מעוררת אצל המטפל תגובה שלילית (כמו כעס, תסכול, חוסר בטחון ועוד) ואם הוא לא נעשה מודע לתחושותיו ומעבדן, האינטראקציה שנוצרת, המשחזרת אינטראקציות בחייו של המטופל מחוץ לחדר הטיפול (וגם של המטפל), ויכולה להחוות, למשל, כנסיון חדירה לא רצוי לעולמו הפרטי, עלולה לסכן את היחסים הטיפוליים ואת הטיפול בכלל. עיבוד של האינטראקציה יכול להוביל להתפתחות חיובית בתהליך הטיפולי, ולהבנה של נקודות התקיעות של המטופל ביחסיו מחוץ לטיפול.


האזור הפסיכוטי בנפש- התופעה הפסיכוטית והגרעין הפסיכוטי
בחדר הטיפולים, המספק מיכל לנפשו ודעתו של מטופל, אנו נפגשים לעתים באזורי נפש, רגשות, משאלות, מחשבות, מניעים ועוצמות שלהם איכות ייחודית, ואינטנסביות ייחודית המסמנות אזור נפשי אותו מכנים "פסיכוטי" של האישיות. 
תיאורטיקנים רבים נדרשו לאזור זה, בהם קליין, סגל, ביון, וויניקוט, אוגדן, אייגן, רוזנפלד ועוד, גם משום שהוא תמיד מערב מצבי קיצון של חוויה אנושית, ומעלה על פני השטח את נפש האדם בגולמיותה ועזותה, וגם משום שהוא מעמיד את המטפל בסיטואציות טיפוליות מורכבות  שדרשו הרחבה טכנית ותאורטית.  מושגים תיאורטיים רבים מושתתים על חקירות או נוגעים באזורים אלו בהם פיצול, הזדהות השלכתית, משוואה סימבולית, התקפות על חיבורים ותחביר פסיכוטי, סימביוזה, רגרסיה ועוד.
הקורס "האזור הפסיכוטי בנפש" יעסוק בהיכרות זיהוי וטיפול בהתייחס לספקטרום הפסיכוטי. אותו ספקטרום נע בין מצב בו קיימת תופעה פסיכוטית, המתאפיינת בפגיעה ביכולת לתחום את הנפש ולשמר את הגבול בין פנים לחוץ, לבין מצב בו עולים רגשות, משאלות ועוצמות המסתמנות כמגיחות מאזור נפשי שלו מאפיינים פסיכוטיים.
בקורס נכיר בעזרת תאורטיקנים נבחרים ויצירות ספרותיות את הגרעין הפסיכוטי והתופעה הפסיכוטית, את האתגר הטיפולי שהוא מציב, ואת שאלות ניהול הטיפול שעולות במצבים מסוימים. נתבונן יחדיו בחומרים קליניים של הסטודנטים, בחוויית הקשר הטיפולי ויחסי ההעברה במצבים אלו.

 

כשנפש פוגשת נפש – התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית ביחס למפגש בין עולמו הפנימי של המטפל והמטופל.
הסמינר עוסק בהצגת המושגים השונים שהתפתחו לאורך למעלה ממאה שנות פסיכואנליזה, בניסיון להבין את המתרחש  בעולמם הפנימי של המטפל והמטופל כשהם נפגשים, והשימוש בהבנה זו לטובת תהליך הריפוי הפסיכואנליטי. המושגים שיוצגו בסמינר הינם : העברה, העברה נגדית, הזדהות השלכתית, Acting out ו- Enactment. נדון בקשר בין המושגים, בחפיפה הרעיונית ביניהם, בהבדלים ביניהם ובמקום שיש לכל אחד בהתפתחות של החשיבה הפסיכואנליטית, במיוחד ביחס לגורמים המרפאים ולמשימתו של המטפל ומשימתו של המטופל בתהליך הטיפולי.
העברה – נלמד את המושג מלידתו אצל פרויד בפסיכואנליזה הקלאסית. נכיר את המושגים השונים הנחוצים להבנתו, בהם מנגנוני הגנה ומנגנון ההשלכה, ובוחן מציאות. נלמד על האופן השונה בו המושג משמש בזרמים השונים, בתיאוריות הדחף, יחסי אובייקט, פסיכולוגיית העצמי והפסיכואנליזה ההתייחסותית. נדון במתן פירושים ליחסי העברה. נקרא את לואיס ארון, סטרצ'י ופטרישיה דניאל (מתוך מאמרים קליניים על ביון וקליין) ונוסיף דוגמאות מחדר הטיפול.
העברה נגדית - נלמד כיצד התפתח המושג מחוויה שמפריעה לתהליך הטיפול אצל פרויד, ולאורך עשרות שנים, ועד לשינוי התודעתי של הקשבה לחוויה הרגשית של המטפל, ולמידע העצום שיש בה. נכיר את המושגים שנולדו לשם הבנת מה שעובר על המטפל, כמו העברה נגדית משלימה ומתאימה של ראקר, נלמד את תהליך העבודה שהמטפל עושה עם החוויה שלו, תוך העזרות בשני מושגים שהפכו לאבן יסוד בתחום, הכלה ורוורי. בהמשך נדבר על השימוש המעשי שהמטפל עושה עם ההעברה הנגדית בגישות הטיפוליות השונות, החל ממתן משמעות בהקשר של היחסים עם המטופל מולו החוויה מתעוררת ועד שיתוף המטופל במשהו מחוויה זו בגישה ההתייחסותית. נעסוק בהדרכה ובדיאלוג הפנימי, כדרכים לזהות ולתת פשר לחוויות אלה ומתוכן לתת פשר לעולמו הפנימי של המטופל, בתוך התהליך של ההתערבות הטיפולית.  יובאו דוגמאות מחדר הטיפול לחוויות העברה נגדית, כיצד ניתן לזהותן וכיצד ממליצות הגישות השונות להשתמש במידע המתעורר במטפל – בעזרת טקסטים של עפרה אשל וכריסטופר בולאס.
הזדהות השלכתית – נכיר את כל שלבי התפתחות המושג, מהמקור הקלייניאני כפנטזיה הגנתית לא מודעת, דרך ביון והשערת התקשורתיות של התהליך ולבסוף האינטגרציה של אוגדן ביחס לתפקידו של המטפל. יתקיים דיון בהבחנה בין העברה נגדית כמושג כולל, להזדהות השלכתית כתופעה ספציפית. יובאו דוגמאות לזיהוי ועבודה עם הזדהות השלכתית, כולל גישות חדשות לנושא (אליזבת בות ספיליוס).
Acting out & Enactment – נלמד כיצד התפתחה החשיבה הפסיכואנליטית מהתייחסות לביטויים התנהגותיים כהגנה והתנגדות, ועד לתפיסתם כמידע קריטי, נרטיבי, הנוגע לחיי הנפש של המטופל ולדיאלוג המיוחד הנרקם בין שני העולמות הפנימיים, של המטפל והמטופל. נקרא טקסטים של מקלפלין, עפרה אשל ולואיס ארון, כדי ללמוד צעד צעד איך התפתחה החשיבה על המתח בין מילים להתנהגות בטיפול, החל מפרויד ועד ימינו אלה.

לפגוש את המטופל- Meeting + Holding & Containing בטיפול דינמי ממוקד
הקורס יעמיק לתוך ההמשגות של ביון וויניקוט לאפיון הקשר הטיפולי על ידי Holding & Containing. נבדוק מה גרם לוויניקוט ולביון להעמיד שני מושגים אלו במרכז המפגש הטיפולי על פני מושגים אחרים וטובים כמו אמפטיה, סקרנות, אכפתיות ועוד. נעלה את האפשרות שמעבר להיבט הלירי המתקיים בצירוף המקובל של Holding & Containing, יש כאן התייחסות להיבט המבני של השיח הטיפולי. נחקור מושג זה מתוך התייחסות להבנות של מישל פוקו על מבנה השיח. נשאל האם להיבט המבני של המפגש הטיפולי ישנו ערך טיפולי, שלא על משקל תובנות חדשות או מעשירות ושלא על משקל "חוויות אמפטיות מתקנות".
כדי לבחון מענה לשאלה זו נלמד את וויניקוט וביון; נעשיר את הלימוד בעזרת פוקו ואוגדן; ונציג את האופציה של ה Meeting כחוליה חסרה בנוסחה של Holding & Containing . נראה מה ההבדל בין "קאונטר טרנספרנס" ומיטינג; נשאל מה קורה כאשר הנושא האישי המרכזי של המטפל מתממשק לזה של המטופל, ומתי יש מקום ל Self Disclosure . המפגשים משלבים חלק תיאורטי עם הצגה וניתוח של מקרים טיפוליים.


טראומה ודיסוציאציה – מבט אינטגרטיבי
בעשורים האחרונים הולכת וגוברת ההכרה בחשיבות ובמרכזיות של מצבי טראומה והשפעותיהם רבות העוצמה על חיי הנפש והחיים בכלל. מצבי טראומה לוכדים את הנפש במעגל מכאיב, הנע בין ניתוק , המנעות ושכחה, לבין שחזור כפייתי והצפה. מעגל זה יכול להביא לתחושה של קיום השרדותי, של חוסר משמעות ותחושה של מוות נפשי. הקורס יעסוק בהכרות עם סוגי טראומה שונים והבנת הדינמיקה המאפיינת אותם. נבחן את השלכותיה של דינמיקת הטראומה על תהליכי האבחון והטיפול. נכיר את רעיונותיהם ותרומותיהם של תיאורטיקנים פסיכואנליטיים שונים בתחום הטראומה כגון פרויד, פרנצי, ויניקוט, ברומברג, דייוויס ואחרים. נסקור גם גישות חלופיות להבנת טראומה, כמו הגישה הקוגנטיבית- התנהגותית וגישת החוויה הסומטית ונכיר את טכניקות הטיפול הנגזרות מהן.


רציונלים טיפוליים בפסיכותרפיה דינמית
מהם הגורמים המתרחשים בטיפול ותורמים להצלחתו, ומהי בעצם "הצלחה" בטיפול? לשאלות אלו תשובות רבות, בהתאם לגישה הטיפולית. בקורס נעסוק ברציונלים הטיפוליים של חלק מהגישות הפסיכודינמיות ובגורמים קיורטיביים ומחוללי השינוי. אלו מתייחסים למטרת הטיפול, לאופי השיח המתקיים בטיפול ולתפקיד המטפל באינטראקציה עם המטופל. נתייחס לאמונות המטפל במטרה הטיפולית ובגורמים מחוללי השינוי כחלק מתהליך בניית הזהות הטיפולית של המטפל בכלל, ושל המטפלים בקבוצה בפרט.
לצורך כך נתמקד בכמה היבטים:
המטרה הטיפולית. נבחין בין "ריפוי" על  פי המודל הרפואי לבין מטרות אפשריות אחרות- הקלה במצב מצוקה, חיבור טוב יותר ל'עצמי האמיתי", בנייה ומתן משמעות פנימית, הגמשת ה"מוקד" של המטופל, החוזר שוב ושוב בחייו ועוד.  האם צריך לבחור בין המטרות?
ההתאמה של השיטה למטופל. האם לא נכון לשמור על מודל אדם ומודל עבודה טיפולי אחד? האם ניתן לשנות רק את הטכניקה הטיפולית בהתאם לרציונל טיפולי רצוי? האם ניתן ליישם פתיחות ופלורליזם במודל העבודה הטיפולי בתוך התחום הדינמי במובן  הרחב, והאם יש לכך מחיר?
תפקידו של המטפל. האם תפקיד המטפל הוא לפרש את הדחפים הלא מודעים (פרויד), להחזיר אל המטופל את הדחפים התוקפניים המושלכים על המטפל (קליין), לבנות סביבה "מחזיקה" המאפשרת לו להשתמש במטפל (ויניקוט), להתמסר לחוויה משותפת עם המטופל, תוך קשב רב ל"חשיבת החלום" של המטפל (REVEREE) ולמשמעויותיה (אוגדן), או להציג בפניו התבוננות על הביטויים השונים של המוקד כאן ועכשיו ולתת אפשרות לחוויה אחרת?
באמצעות ניתוחי מקרים יושם דגש על האופן שבו ניתן ליישם רציונלים אלו במהלך הטיפול ולמידת הגמישות בהפעלתם. האם ומתי מתאים לפעול בהתאם לרציונל כזה או או אחר, והאם יש לפעול בהתאם לגישה שבה עובדים או בלי תלות בה. 

הפסיכותרפיה הדינמית הממוקדת מתוך ומול גישות דינמיות מרכזיות
הגישה הדינמית הממוקדת כפי ששלמה זלוטניק ממשיך לפתח, משלבת טכניקות דינמיות ממוקדות וקצרות מועד לתוך תיאוריה ומטאתיאוריה פסיכואנליטית עדכנית מחד ותיאוריות פילוסופיות, בעיקר מתחום חקר השיח וחשיבה פרגמטיסיטית, מאידך.
הקורס מסכם את תכנית בית הספר לפסיכותרפיה, ומראה את האופן בו הגישה הדינמית הממוקדת ניזונה, דומה ושונה מול גישות דינמיות עדכניות ומרכזיות, אשר נלמדו במהלך התכנית. הדגש הוא על רציונלים טיפוליים ומנגנוני שינוי. מתוך כך, נלמד גם את הדומה והשונה בטכניקה הקלינית.
לצורך העניין נבחר טקסטים של תיאורטיקנים אשר נלמדו עם מורי התוכנית וננתחם כדי להציג את היבט האינטגרציה המתואר. טקסטים אלו יהיו בסיס ללימוד ודיון בכיתה.
הגישות הנלמדות, הן על פי רצף התפתחות פסיכואנליטי: פרויד, קליין, ביון, ויניקוט, באלינט, אוגדן, והאינטרסובייקטיביים.
 
נשמח לענות על כל שאלה- בטלפון 0544-900-161 או באימייל בציון טלפון info@yissumim.co.il 


למידע נוסף על התכנית:
המידע הכללי על התכנית
תשובות לשאלות נפוצות על התכנית 
למידע נוסף על צוות המרצים והמדריכים בלימודי הפסיכותרפיה
למידע נוסף על תהליך הרישום ללימודי הפסיכותרפיה
למידע נוסף על תכנית הלימודים בפסיכותרפיה- פרוט הקורסים הנלמדים
למידע נוסף באתר על אפיוני ומטרות התכנית לפסיכותרפיה
למידע נוסף על הגישה הדינמית הממוקדת הנלמדת בתכניתלימודי פסיכותרפיה, לימודי פסיכותרפיה ממוקדת, התכנית לפסיכותרפיה דינמית ממוקדת, לימודי פסיכותרפיה לעובדים סוציאלים, לימודי פסיכותרפיה מוכרים, לימודי פסיכותרפיה לפסיכולוגים, לימודי פסיכותרפיה למטפלים באמנות, לימודי פסיכותרפיה לקרימינולוגים קליניים, לימודי פסיכותרפיה בצפון, לימודי פסיכותרפיה במרכז

לייבסיטי - בניית אתרים