השתלמויות והדרכות למטפלים
התכנית לפסיכותרפיה דינמית וממוקדת  |  התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית  |  סדנת פרוש חלומות  |  
צרו איתנו קשר:


השתלמויות והדרכות למטפלים
 
המכון עורך מגוון של הדרכות והשתלמויות לאנשי מקצוע בתחום הטיפולי, וכן הדרכה והשתלמויות לתחנות פסיכולוגיות.

 
 
ממצוקה לצמיחה
בהדרכת שלמה זלוטניק

 
סדרת ההשתלמויות מציגה את הגישה הדינאמית הממוקדת ככלי עבודה, המשגה ושינוי בטיפול פרטני, קבוצתי, זוגי ומשפחתי. הסדרה עוסקת בנושאים שונים במפגש הטיפולי האינטרסובייקטיבי ובהתפתחות הדינאמיקה בטיפול, ומציגה את השיח התיאורטי בצד ניתוחי מקרים שיביאו המשתתפים.

ההשתלמויות מיועדות למטפלים בעלי הכרות עם הרקע הדינמי, המעוניינים להתפתח בעבודתם המקצועית דרך התוודעות והתנסות עם גישה פסיכודינאמית עדכנית ואפקטיבית, הכרות והעמקה בחומר תאורטי וניתוח מקרים בקבוצה.

הסדרה כוללת 4 השתלמויות בנושאים הבאים:
לשמוע את ההמלצה הפנימית"- סדנת ניתוח חלומות וזיכרונות מוקדמים- 6 מפגשים
המוקד הטיפולי כמנוע שינוי בטיפול- הכרות עם הגישה הדינמית הממוקדת: 11 מפגשים
לפגוש את המטופל- MEETING + HOLDING & CONTAINING במפגש הטיפולי- 7 מפגשים
השיח הפנימי והתובנה הטיפולית - 5 מפגשים


לפרטים והרשמה אנא צרו עמנו קשר בטלפון 054-330-6242.; אפשר גם במייל בציון פרטים ל info@yissumim.co.il.
 

 

כיצד נוכל ללמוד מהחלומות והזיכרונות המוקדמים שלנו על עצמנו? האם הנושאים החשובים לנו באמת- בטחון, שייכות, אהבה, ערך – נכנסים לעיבוד בחלומות ונשארים כזיכרון לילי לא מובן או יכולים למצוא משם את דרכם חזרה אלינו- כדי להראות את הדרך? האם זה בכלל רצוי?!
בסדנה זו נלמד על משמעות החלומות והזיכרונות המוקדמים ומה הם יכולים ללמד אותנו. מה תפקידם כמנגנונים היוצרים זהות וריפוי עצמי. נפגוש וננתח זיכרונות מוקדמים וחלומות של המשתתפים בכלים שיודגמו.

הגישה שבה נשתמש ואותה נכיר היא הגישה הפסיכודינאמית הממוקדת. בסדנה נקבל עליה רקע קצר ונעמיק בכלים שהיא נותנת לפענוח והבנת משמעותם של זיכרונות מוקדמים וחלומות. נלמד לעבד אותם ולהשתמש בהם כאמצעי האצה והמחשה טיפוליים.

הסדנה דורשת פתיחות, יכולת ונכונות לעזור ולהיעזר על ידי המשתתפים האחרים. הנוכחות של ה"אחר" היא מכרעת לצורך החוויה ההתפתחותית המתרחשת במהלך השיתוף.
הסדנה מעניקה דרך התנסות חוויתית –לימודית כלים לעבודה עם חלומות ככלי טיפולי ולהכרות עצמית. הדגש הוא על התהליך המתפתח בסדנה ובתור שכזה היא מומלצת גם למטפלים מנוסים בעבודה עם חלומות או מורגלים בחשיבה מהתחום הדינאמי הממוקד.

 
 

המוקד הטיפולי כמנוע שינוי בטיפול אינטרסובייקטיבי-
הכרות עם הגישה הדינמית הממוקדת
השתלמות זו באה להציג את העבודה עם מוקד טיפולי כתבנית הבסיסית של חשיבה, רגש והתנהגות המלווה אותנו במהלך החיים, לרוב באופן לא-מודע, וקשור ישירות לסיבת הפנייה לטיפול. מוקד זה הוא "המחולל" של הבעייתיות ועל-כן דרכו ניתן לייצר שינוי. בהשתלמות נכיר את הרציונלים התיאורטיים של הטיפול הדינמי הממוקד, את הבסיס התיאורטי וההתנסותי מהטיפול הדינמי קצר המועד ואת התרומה של הידע הפסיכואנליטי לטיפול הדינמי הממוקד. ההשתלמות בנויה כך שכל מפגש יציג מרכיב תיאורטי מרכזי בגישה ויתרת הזמן תהיה בדיקתו דרך עבודה על מקרים שיביאו המשתתפים.

בהשתלמות זו נכיר את עיקרי הגישה ונסקור את הנושאים הבאים:
 הבסיס התיאורטי למודל אדם ומודל עבודה בפסיכותרפיה דינמית ממוקדת וגישות לשינוי בפסיכותרפיה
 הלא מודע והחשיבה הראשונית על פי הגישה הקלסית ועל פי הגישה לטיפול דינמי ממוקד
 התפתחות הפסיכואנליזה על ציר חקר האמת כבסיס לתחום הדינמי הממוקד
 אבחנה בין טיפול דינמי לטיפול דינמי מתוכנן בזמן והשלכות לגבי "בחירת מטופלים"
 דיון בנושא ה"מפגש הטיפולי" ואיכות הקשר הטיפולי; שיתוף, חשיפה, וקרבה ?!... בטיפול?!
 התנועה בין פאזה טיפולית רפלקטיבית לפאזה ייעוצית וחוזר חלילה כחלק מהטיפול
 בחינת אקטיביות המטפל ואקטיביות ההתערבות הטיפולית - קונפרונטציות ומקומן
 בחינת שאלת הזמן והקצב- מניפולציה? או היבט טיפולי מהותי?
 סיום טיפול ותהליך בניית הסיום
 מוקד דינמי ושימושיו בעבודה טיפולית- זוגית, משפחתית ומערכתית
ההשתלמות תעמיק לתוך ההמשגה של וויניקוט וביון לאפיון הקשר הטיפולי על ידי Holding & Containing. נבדוק מדוע והאם שני מושגים אלו עומדים במרכז המפגש הטיפולי כמועדפים על פני מושגים אחרים וטובים כמו אמפטיה, סקרנות, אכפתיות ועוד. נעלה את האפשרות שמעבר להיבט הלירי המתקיים בשני מושגים אלו, הם משקפים היבט מבני של השיח הטיפולי. נחקור מבנה זה מתוך התייחסות לתיאוריה של מישל פוקו. נלמד את הערך הטיפולי שיש לו- שלא על משקל תובנות חדשות או מעשירות ושלא על משקל "חוויות אמפטיות מתקנות".

כדי לבחון מענה לשאלה זו נלמד את וויניקוט, את ביון, את פוקו, נעשיר את הלימוד בעזרת אוגדן ואייגן, ונציג את האופציה של ה Meeting כחוליה חסרה בנוסחה של Holding & Containing . נראה מה ההבדל בין "קאונטר טרנספרנס" ומיטינג; נשאל מה קורה כאשר הנושא האישי המרכזי של המטפל מתממשק לזה של המטופל, ומתי יש מקום ל Self Disclosure. המפגשים משלבים חלק תיאורטי עם הצגה וניתוח של מקרים טיפוליים.
ההשתלמות מציעה את האפשרות שהמצוקה לא "נתונה" אלא נבחרת באופן לא מודע שוב ושוב. מדובר בשיח הפנימי והאוטומטי של המטופל לפרשנות עצמית, ומכאן, שהשיח הטיפולי עשוי לחלחל אל השיח הפנימי.בהשתלמות נלמד כיצד. נתמקד בדרכים בהן ניתן להיעזר במתודולוגיה פרשנית לצורך עבודה טיפולית באוריינטציה פסיכואנליטית. נבחן מי שומר על פרושים אלו לאחר שנבנו בשיח הטיפולי? האם בכלל צריך לשמור עליהן? או אולי נכון לגלות אותן מחדש, אם הן אובדות? ואם שומרים עליהן, איך שומרים? ואיך מזכירים? ואם עבר זמן? והמטופל ממש שכח?
בהשתלמות נציג את ה"תובנה" על פי ההמשגה שמישל פוקו בנה ל"הגד". נבחן האם התובנה היא בעלת היכולת לשנוי מבני של השיח הפנימי של המטופל? האם התובנה, כהגד, מקבלת את תפקיד ה"שומר" על השיח הפנימי –שלא יחזור להיות כשהיה?

כסמינר קליני המתמקד במקרים נעלה בקבוצה דוגמאות אישיות ומקצועיות של המשתתפים ונתרגל את התובנות שנצבור כקבוצה ואת שמירתן והזכרתן בתוך העבודה הקבוצתית.נבדוק האם עבודת רישום קפדנית של הוורבטים והווינייטות חיונית לטיפול ולמה? נפריד בין פונקציה טיפולית של תמיכה והחזקה לבין פונקציה טיפולית של המשגה והנהרה של המטופל לעצמו.

תכני ההשתלמות:
 הרמנויטיקה כמתודולוגיה של יצירת הבנה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
 חשיבה אקסיסטנציאליסטית- מהי? ומה אפשרויות היישום שלה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית?
 ה"עצמי המרובה" של מיטשל, תופעת המעבר של ויניקוט וההוויה הראשונית
 "דעה קדומה" כמתודה פסיכואנליטית ושיטת התיקוף הסובייקטיבי המאפיינת עבודה עם זיכרונות מוקדמים
 "מיזוג אופקים" בין מטפל למטופל , וההשלכות לפסיכותרפיה פסיכואנליטית בעיקר בהקשר של עבודה עם Meeting
 התנועה הדיאלקטית בשיח הטיפולי בין היסוד המתמשך ליסוד המתחדשלפרטים והרשמה אנא צרו עמנו קשר בטלפון 054-330-6242.; אפשר גם במייל בציון פרטים ל info@yissumim.co.il

לייבסיטי - בניית אתרים