25 בינואר 2019

העמדה הדכאונית אצל אייגן

רבים וטובים כתבו על מושגי העמדות של קליין והמשיכו לפתח אותם. הנה משהו יפה שאייגן כתב בהקשר לעמדה הדכאונית
1 בפברואר 2019

תהליכים לא מודעים

ההקשבה, ההבנה והפרוש של תהליכים לא מודעים הינם במידה רבה לב לבו של הטיפול בגישות פסיכואנליטיות. מה ניתן לומר על תהליכים אילו?