25 בינואר 2019

העמדה הדכאונית אצל אייגן

רבים וטובים כתבו על מושגי העמדות של קליין והמשיכו לפתח אותם. הנה משהו יפה שאייגן כתב בהקשר לעמדה הדכאונית
1 בפברואר 2019

תהליכים לא מודעים

ההקשבה, ההבנה והפרוש של תהליכים לא מודעים הינם במידה רבה לב לבו של הטיפול בגישות פסיכואנליטיות. מה ניתן לומר על תהליכים אילו?
22 ביוני 2019
לחוות את הכאב הנפשי

המפגש עם הכאב הנפשי בפסיכותרפיה

הנסיון להמנע מהכאב הנפשי שלא ניתן היה לשאתו, יוצר בנפש מגוון פתרונות הגנתיים. מה קורה בטיפול?