חלונות לחלומות: סדנת פרוש חלומות בגישה הדינמית הממוקדת

בהנחיית ד"ר שלמה זלוטניק,


חלומות, כ"דרך המלך אל הלא מודע", מהווים אמצעי טיפולי ייחודי ובעל ערך רב בטיפול הדינמי. סדנה זו תציע אופן עבודה ייחודי עם חלומות, המבוסס על גישת הטיפול הדינמי הממוקד.

בסדנה נלמד איך להפוך חלום המובא לטיפול לשיח משמעותי על חיי המטופל, תוך תנועה מהמשמעויות המסומנות בחלום לאופנים השונים בהם הן מיוצגות בחיי המטופל. נכיר את המתודה של בניית נרטיב החלום בשיח הטיפולי מתוך עבודה משותפת עם המטופל: כיצד לעבד, ספק לגלות וספק לבנות, את ה'אמירה החלומית', את המסר שאמור לעבור מהאדם הישן אל החשיבה הראשונית שלו בעירות? האם נוכל לתווך ולסייע בהעברת המסר הזה? נאתר ביחד את ה'נושא' של החלום, נבחן מה החלום 'עושה' עם נושא זה ובכך נאתר את ה'נשוא' של האמירה החלומית ונבחן האם החלום 'מציע' כחלק מהאמירה החלומית גם 'מושא' - תוצר אפשרי של 'כיוון ההתבוננות' שהחלום מכוון אליו. המשמעויות של פרקטיקה זו מסתעפות ומרתקות, אולם במרכזן עומדת האפשרות להקשיב להתבוננות הרעננה של החלום על הנושא שנבחר לחלימה, ומתבהר בעבודת החלום כמרכזי בחיי המטופל.

הגישה עליה נשענת עבודת-חלום זו היא גישת הטיפול הדינמית הממוקדת. הסדנה תכלול התייחסות לרקע והעקרונות המרכזיים של הגישה, תוך התמקדות והעמקה בכלים שהיא נותנת לפענוח והבנת משמעותם של חלומות. נלמד לעבוד עם כלים אלו ולהשתמש בהם כאמצעי האצה והמחשה טיפוליים. זאת, תוך התייחסות לחשיבה ההתייחסותית, לרעיונותיו של אוגדן ולרעיונות פילוסופיים אשר עומדים בבסיס גישת הטיפול הדינמית הממוקדת.

בסדנה נתנסה בפירוש חלומותיהם של משתתפים שירצו בכך כדי לתרגל את הבניית השיח הטיפולי סביב חלומות העולים בטיפול. מתוך העבודה המשותפת על החלומות נצא ללימוד תיאורטי. בדומה לתהליכים המתרחשים בטיפול, הסדנה דורשת פתיחות, יכולת ונכונות לעזור ולהיעזר על ידי המשתתפים במהלך הסדנה- נוכחות ה"אחר" היא מכרעת לצורך החוויה ההתפתחותית המתרחשת במהלך השיתוף.

הסדנה מעניקה, דרך התנסות חוויתית-לימודית, כלים לעבודה עם חלומות ככלי טיפולי וככלי להכרות עצמית. הדגש הוא על התהליך המתפתח בסדנה ולכן מומלצת גם למטפלים מנוסים בעבודה עם חלומות. הסדנה התקיימה מספר רב של פעמים כהשתלמות למטפלים, ומתקיימת גם כחלק מתכנית לימודי הפסיכותרפיה בתכנית לפסיכותרפיה דינמית ממוקדת.

פרטים

קהל היעד לסדנה: מטפלים עם רקע דינמי וניסיון קליני
למידע נוסף על המנחה: ד"ר שלמה זלוטניק

למידע נוסף - אנא פנו אלינו בטל': 054-4900161 או במייל, בציון רקע מקצועי ופרטי קשר: yissumimk@gmail.com