האם לעשות ביטוח מקצועי למטפלים?

האם כדאי לעשות ביטוח מקצועי, אפילו כשיש רק מטופל אחד/ שניים/שלשה.. ואולי יותר? כשרק פותחים קליניקה פרטית, או כשהיא קטנה או לא יציבה- לפעמים יש מספר מטופלים ואז פתאום אין וכך הלאה.

עלות ביטוח מקצועי תלויה בגובה הכיסוי המבוקש והיא לרוב נעה סביב כמה מאות שקלים ועד כ-800 ש"ח. מאחר ולא ניתן לעשות ביטוח לפי מספר המטופלים, נפוץ המצב שבו מטפלים נוטים לדחות את עשית הבטוח עד שהקליניקה תגדל או תתייצב, ובמשך תקופה, שיכולה להיות גם ארוכה, הם אינם מבוטחים.

במקצועות הטיפול הנפשי, תוצאות הטיפול של איש המקצוע אינן חד משמעיות וניתנות לפרשנות סובייקטיבית של המטופל והקרובים לו. הפרשנויות עלולות להוביל להליכים ולתביעות משפטיות כנגד איש המקצוע, ויכולות להסתכם בדרישת תשלומי פיצויים בסכומי עתק. הוסיפו לכך סיטואציות של העברה שלילית או העברה ארוטית, והבינו מדוע יחד עם התפתחות הספורט הלאומי של קבלת כספים דרך תביעות, גם תביעות של מטפלים הופכות להיות יותר נפוצות.

כפועל יוצא מכך, קיימת חשיבות רבה לביטוח אחריות מקצועית המגן על איש המקצוע מפני פרשנויות שונות אודות טיב הטיפול ותוצאותיו. מדובר בביטוח בעלות חודשית לא גבוהה המכסה חבויות ישירות או שילוחיות של איש המקצוע, אשר קשורות בתביעות על נזקי נפש וגוף, מצוקה רגשית, מחלות ואף מוות. זאת, בשל נזקים שנבעו ממעשים ופעולות רשלניות או מוטעות.

חשוב לדעת כי על פי חוקי מדינת ישראל, על אנשי המקצוע בתחום הטיפולי הפועלים באופן פרטי חלה חובה לזהירות. עובדה זו נעלמת לעיתים מעיניהם של מטפלים הפונים למגזר הפרטי, לאחר שנות עבודה רבות בשירות הציבורי. במידה ואיש המקצוע מתרשל ומפר חובה זו הוא עלול למצוא את עצמו חשוף לתביעות בגין אחריותו המקצועית. על מנת להתגונן מפני מצבים אלו מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח אחריות מקצועית, המכסה אחריות של המטפל בנזקים  העלולים להיגרם בגין מחדל, השמטה, שיקול דעת מוטעה או טעות מקצועית של המבוטח.

צריך גם לדעת, כי במידה וטיפול מסוים התחיל לפני הפעלת הביטוח, הביטוח לא יכסה טיפול זה אלא רק טיפולים שהחלו לאחר תחילת הבטוח.

כדי שהכיסוי בביטוח יהיה אפקטיבי- כדאי בכל פעם שהמטפל רוכש מיומנות חדשה- לשלוח את התעודה של סיום ההכשרה לביטוח המקצועי. כך, אם את מטפלת ויש לך כבר ביטוח מקצועי, וסיימת למשל הכשרה בטיפול זוגי, כדאי שגם תעודה זו תשלח לביטוח המקצועי שלך. כך גם אם הרחבתם או שיניתם את האזור הגיאוגרפי שבו אתם פועלים או הוספתם עבודה בחול.

וברוח ימים אלה- גם פעילות המתקיימת דרך הזום או הסקייפ- כגון טיפול, הדרכה או הוראה- דורשת עדכון בפוליסת הביטוח. ללא עלות נוספת, אך ללא העדכון הפעילות איננה מכוסה ביטוחית.

נושא חשוב מלבד הבטוח המקצועי הוא ביטוח צד ג'. נניח שהמטופל שמגיע לקליניקה מועד במדרגות שמובילות אליהן; או שקורה והוא נופל בקליניקה מסיבה זו או אחרת. במידה והוא נפגע או חושב שיש סיכוי להראות שהוא נפגע, עלולה להיות כאן עילה לתביעה.

לרוב ניתן לקבל הצעות נוחות לביטוח מקצועי וביטוח צד ג' דרך האיגוד המקצועי- כגון איגוד העובדים הסוציאלים או התאחדות הפסיכולוגים (הפ"י).