הרצאתם של אודי חן ויואב אנטמן בפורום ההתייחסותי ב17.2.21

נמשכת ההרשמה לערב השלישי עם יואב אנטמן ואודי חן בסדרה ‘להיפגש מחדש עם כתביו של לואיס ארון’ בפורום ההתיחסותי:

 “אש שחורה על גבי אש לבנה” – לנוח על ברכיו של הקדוש והמבורך

המפגש יתקיים בזום בתאריך 17.2.21 בין השעות 20:00-21:45

על מאמריו של ארון על יהדות ופסיכואנליזה:

God’s influence on my psychoanalytic vision and values (2004)

The Tree of Knowledge: Good and Evil Conflicting Interpretations (2005)

כתביו של לו ארון על יהדות ופסיכואנליזה, מוכרים פחות, מרתקים ומעלים ביתר שאת, צדדים דיאלקטיים וסותרים באישיותו ומשנתו של ארון. מצד אחד כמיהה בלתי מתפשרת במסע אחר הקדוש, השלם, והנצחי. ומאידך דחף לכפור, לבחון ולפרק רעיונות אידאליים ומושלמים מדי. בתווך מתנסחת אצל ארון תפיסת עולם יהודית פסיכואנליטית של הדדיות, ערבות ומעורבות, התמסרות למסורת ולחוק תוך איתגורו ובחינת גבולותיו. תפיסה של חיוב ושמחה במלאכת החיים עם ההכרה הבלתי נמנעת בחסר ובמוות.

ארון מזמין אותנו הזמנה נועזת להביא את הסובייקטיביות הדתית שלנו, את האמונות וההשקפות, את ה’אלוהים’ של כל אחד מאיתנו אל המפגש עם כל מטופל. כיצד אפשרי הדבר והאם אין בכך כפירה בעיקר?

בקריאה משותפת “בכתבים הפסיכואנליטיים היהודיים” של ארון ננסה לעסוק בסוגיות שהעסיקו אותו, ואף להקשות עליהן, סוגיות של קדושה וחול, מסורת ומהפכה, אורתודוקסיות וחדשנות, וסוגיית מקומה ומשמעותה של האמונה והחוויה הדתית בטיפול הפסיכואנליטי.

אודי חן פסיכולוג קליני, קנדידט במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית, מנחה קבוצות במשרד הבטחון, מלמד בבית הספר לפסיכותרפיה ‘יישומים קליניים’ ובבית הספר לפסיכותרפיה של החברה הערבית במכון מגיד. חבר וועד הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית. קליניקות בתל אביב ופרדס-חנה.

יואב אנטמן פסיכולוג קליני , עמית מתמחה במכון ת”א לפסיכואנליזה בת זמננו. מלמד במכללת דויד ילין, בביה”ס לפסיכותרפיה ‘יישומים קליניים’ ובתוכנית הבינתחומית במכון ת”א לפסיכואנליזה. חבר וועד הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית. מתגורר ועובד בירושלים.

לחצו כאן לקריאת המאמרים באתר הפורום ההתייחסותי הישראלי 

לכל הנרשמים ישלח קישור במייל לקראת הערב.

לחצו כאן: להרשמה להרצאה לאורחים.ות 50 ש”ח

לחצו כאן: להרשמה להרצאה לחברי.ות יאר”פ, סטודנטים.ות, מתמחים.ות 40 ש”ח