יישומים קליניים- מרכז לטיפול פסיכולוגי ממוקד והכשרת מטפלים - טיפול דינמי ממוקד
התכנית לפסיכותרפיה דינמית וממוקדת  |  התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית  |  סדנת פרוש חלומות  |  
צרו איתנו קשר:


במה מתמקדים בטיפול דינמי ממוקד? ד"ר שלמה זלוטניק


טיפול דינמי ממוקד נשען על מקורות הטכניקה הקלינית השונים שפותחו בטיפול דינמי קצר מועד בעיקר במאה העשרים. זאת, מבחינת פרוצדורות מסוימות של הטכניקה הקלינית. אולם, הטיפול הדינמי הממוקד הנו חלק מהמסורת המחשבתית של פסיכואנליזה אינטרסובייקטיבית (סטולורו ואטווד) ושל חשיבה פנומנולוגית (הוסרל). ההתמקדות, איננה בנושא מסוים שגורם סבל למטופל, כי אם ב"תצורת המצוקה"- כלומר בתצורה המאפיינת את מצוקותיו השונות של האדם, ולא בתוכן אחד מסוים.

הניסיון בטיפול הוא להתקרב לחוויית המצוקה של המטופל כפי שנחוותה "מאז ומעולם" וממשיכה להחוות במובן הסובייקטיבי ביותר. השיח הטיפולי הוא קרוב חוויה, ככל הניתן. לא מדובר בפסיכותרפיה של 'אדם אחד' ולא בפסיכותרפיה של 'שני אנשים' אלא בפסיכותרפיה של 'אף אחד', הדנה בשאלה כיצד מכוננים זה את זה התנסות פנימית מזה ושדות אינטרסובייקטיביים מזה ( סטולורו, 1997, ע' 339 ). הטיפול מתכוונן אל תצורת המצוקה כפי שהיא נלמדת מהשיח הטיפולי ברגעי ההווה שלו ומתוך מסד משותף ועשיר של עבר, הווה ועתיד, סובייקט מטופל, אובייקט מטפל ומצע התרבות והחברה המשותף לשניהם וגם הייחודי לכל אחד בנפרד. מסד רחב זה הוא המסד מתוכו משתקפת ומתבלטת חוויית המצוקה של רגע הווה אחד אך נלמדת בשיח הטיפולי כביטוי חי של תצורת מצוקה רחבה, פרוטוטיפית וטיפוסית למטופל. תצורת מצוקה פרוטוטיפית זו, נתפסת כחלק מהלא מודע הפרה-רפלקטיבי בשפה של סטולורו, או כחלק מהפרה-קונספציה של קונפיגורציית המצוקה בשפה של ביון. פרה-קונספציה שמתממשת כל פעם מחדש ברגע הווה ובעולם תוכן אחר אך מתוך קונפיגורציה דומה. הביטוי לכך, בקליניקה הוא ב'עובדה נבחרת' (ביון) שהיא ה'מסמן' של תצורת המצוקה, כפי שהיא ספק מתגלה, ספק נבנית בשיח הטיפולי. בטיפול דינמי ממוקד, יש עניין לראות תצורת מצוקה זו, כתופעה מנטלית פנימית, אמנם נטייה בלבד, אך כזו שמקרינה עצמה 'כפרוג'קטור חזק', שוב ושוב על, 'במות החיים' השונות. לא מדובר, רק בתצורה פנימית מרכזית, אלא בפרוטוטייפ, מבנה מנטלי פנימי אחדותי, שהינו בעיקרו תצורת תנועה מנטלית פנימית. ככל תופעה מנטלית וכמקובל במסורת הפנומנולוגית – תופעה זו הינה פעולה והיא בעלת התכוונות. לרוב, את הפעולה המנטלית ואת ההתכוונות שלה לא ניתן לראות במנותק מההקשר בתוכו היא מתרחשת.

הטיפול הדינמי הממוקד בונה ומתחקה, אחר תצורת מצוקה זו ובונה/מגלה יחד עם המטופל את נרטיב המצוקה, דרכו המטופל יוכל להבין ולהבנות מחדש את חייו במידה ויבחר בכך. המתודה לכך היא בעיקרה שיח אינטרסובייקטיבי הנע במתווה של ספירלה פרשנית: כל ביטוי תופעתי חדש בקליניקה או בחיים 'נכנס' למהלך של 'הטמעה' עם הנרטיב שנוצר עד כה, או לחילופין, להתאמה או לדיוק של נרטיב המצוקה הסובייקטיבי. מתודה זו מאפשרת לעבוד באופן ממוקד ומתמשך בזמן,  אולם גם לתכנן את הזמן וכמו כן את שאר משתני הטיפול וזאת בעזרת טכניקות הלקוחות מטיפול דינמי ממוקד וקצר.

צורת עבודה זו מתאימה גם להמשגה משותפת עם המטופל, וגם כדרך הקשבה, חשיבה והבנה של המטפל עצמו את המצוקה של המטופל ואת המתרחש בטיפול. זאת, במיוחד במקרים שבהם חשיבה משותפת כזו פחות מתאפשרת- למשל בעבודה עם ילדים צעירים, פסיכוטים וכדומה.
את תצורת המצוקה נפגוש גם ביחסים הטיפוליים עצמם, וזהו אחד ממנועי השינוי בטיפול, כאשר ניתן יהיה לחוות את המצוקה באופן ישיר, אך עם זאת להגיב אליה 'אחרת' ולתקשר אותה.
תצורת המצוקה איננה מוגבלת לנפש היחידנית כחלק מהיותה פסיכותרפיה של 'אף אחד'. נוכל להיעזר בהמשגת ובשינוי תצורת המצוקה המשותפת לזוג, למשפחה או למערכת, גם בהתערבויות דיאדיות, זוגיות או קבוצתיות.

הכשרת מטפלים יסודית ומעמיקה בטיפול דינמי ממוקד היא חלק מהתכנית התלת-שנתית ל
פסיכותרפיה דינמית ממוקדת
כל הזכויות שמורות ליישומים קליניים בלבד. אין להעתיק או להשתמש במידע הנמסר בו, כולו או חלקו, ללא אישור בכתב של יישומים קליניים.
לימודי פסיכותרפיה, לימודי פסיכותרפיה דינמית ממוקדת, טיפול דינמי ממוקד, התכנית לפסיכותרפיה דינמית ממוקדת

 
לייבסיטי - בניית אתרים