יישומים קליניים- מרכז לטיפול פסיכולוגי ממוקד והכשרת מטפלים - טיפול דינמי זוגי ממוקד
התכנית לפסיכותרפיה דינמית וממוקדת  |  התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית  |  סדנת פרוש חלומות  |  
צרו איתנו קשר:


מהו טיפול דינמי זוגי ממוקד? ד"ר שלמה זלוטניק
(כדאי לקרוא כרקע- טיפול דינמי ממוקד)
 
הטיפול הדינמי הזוגי הממוקד בונה ומתחקה אחר תצורת המצוקה הזוגית ומעצב יחד עם המטופלים את האפשרות לבנות נרטיב זוגי מעט שונה. הדרך לכך מובילה דרך אתור/בניה של ניסוח גרעיני וסכמטי של תצורת המצוקה הזוגית. ככל שהניסוח שנבנה ביחד עם הזוג הוא סכמטי ותמציתי יותר מחד אך גם סובייקטיבי ומהודק במידת האפשר, יוכל ניסוח זה לפגוש בשיח הטיפולי את המורכבות האנושית שמופיעה בקליניקה הזוגית. תפיסה זו כרוכה בהנחה לגבי הפנומנולוגיה הזוגית- התופעה הפנימית כפי שהיא. הנחה זו מתייחסת למבנה עומק רגשי שבו מיוצגת המצוקה הזוגית בשפת התמונות והחוויות של החשיבה הראשונית. תפיסה זו הנה בהשראתו של אוגדן שהציע מבנה עומק דומה לרגש לזה שחומסקי הציע עבור השפה. הטענה היא, שכמו שפה היכולה לתאר במשפטים מצומצמים מצב טיפוסי מורכב, כך, ועוד יותר מכך, גם הנפש הלא מודעת עושה זאת. אלא שאזי, מדובר בייצוג פנימי 'חי' ומשתנה בעל מבנה טיפוסי בשונה מטקסטים כתובים שהנם סטטיים.  בשיח הטיפולי נוכל רק להתחקות אחר אפשרות זו במילים שלעולם יהיו מוגבלות מול הייצוג הזוגי הפנימי עצמו.

חשוב בהקשר זה להדגיש שני דברים:
א.      גם אם הנחת עבודה רחוקה מתיאור ההתרחשות הנפשית לכשעצמה הרי שעבודה טיפולית זוגית היוצאת מהנחה זו דינה כדין אקסיומה. במידה שניתן יהיה בשיח הטיפולי לשרטט את נרטיב המצוקה הזוגית אזי יהיה אפשרי לבנות את נרטיב השינוי הסכמטי, את הביטויים לכך בפועל ולקוות שכך נוכיח את המצופה ויתגמש ויתפתח הייצוג הפנימי עצמו ווביטוייו בחיים הזוגיים.
ב.      למרות שמדובר בנושאים מורכבים ביותר, העבודה הטיפולית הזוגית הנה יישומית ומתנהלת לרוב לפי הצעדים הבאים: 
1.      איתור הביטוי הסכמטי של תצורת המצוקה לכל אחד מבני הזוג ומכאן לעיבוד תצורת המצוקה הזוגית, לרוב במונחי הזדהוית השלכתיות ומכאן ל'קנוניה' הזוגית הלא מודעת.
2.        תיקוף סובייקטיבי של השערה זו והמשך בנייתה יחד עם הזוג.
3.      עבודה על המסומנים של השערה זו ובהדרגה לעבור מהתכתשות קונקרטית של הזוג ברמת המסמנים לשיח על התצורה הפנימית – המסומן וכך לפתח את הפונקציה הרפלקטיבית של הזוג.
4.      יציאה מקיפאון מכרוניקה ידועה מראש ומודיפיקציה דרך איתור סימני ואפשרויות שינוי זעירים המובילים לאפשרות שינוי בתצורת המצוקה הזוגית.
5.      בניית הסובייקט הזוגי בשיח הטיפולי באופן שנותן הזדמנות להגמשה ותנועה בנרטיב הפנימי הסכמטי אשר נתפס כמעצב בפועל את תצורת המצוקה הזוגית באופן חוזר ונשנה.
6.      המשך הטיפול הזוגי והתייחסות למצבים זוגיים המתרחשים בחיים ובקליניקה, תוך שמירה על קשב סלקטיבי. פרשנות סלקטיבית ואפילו הזנחה סלקטיבית כמאמרו של מאלאן (65),  נותנים סיכוי לשינוי בפועל. בשפתו של בולס- ננסה לשנות את המציאות של טראומה זוגית למבנה של גנרה זוגית הכוללת מבט אל העתיד.

טיפול דינמי זוגי ממוקד נלמד כחלק מהתכנית הדו-שנתית של לימודי פסיכותרפיה דינמית זוגית.
 

 
טיפול זוגי, לימודי טיפול זוגי, לימודי טיפול דינמי זוגי, לימודי פסיכותרפיה דינמית זוגית
לייבסיטי - בניית אתרים