תכנית הקורסים בטיפול זוגי
התכנית לפסיכותרפיה דינמית וממוקדת  |  התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית  |  סדנת פרוש חלומות  |  
צרו איתנו קשר:


 
 
התכנית הדו-שנתית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית זוגית:
מסגרת לימודים מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
ויישומה בטיפול זוגי
 
לימודי טיפול זוגי: תכנית הלמודים 

לברורים ויצירת קשר הנכם מוזמנים להיות איתנו בקשר בטלפון 0544-900-161 או במייל info@yissumim.co.il
להורדת טופס מועמדות לתכנית
 
שנה א'
טיפול זוגי בגישה פסיכואנליטית: מיחסי אובייקט ועד לעמדה ההתייחסותית- עירית קליינר פז
התאוריה הפסיכואנליטית מתחילת ייחסה חשיבות רבה לאחר בכינון העצמי ובתהליכי ההתפתחות של הנפש, אולם המושגים הפסיכואנליטיים עוסקים בעיקר בתפקידו של האחר כייצוג או כמטפורה בממד התוך-נפשי. היחסים הממשיים עם האחר – הורים, ילדים ובני/ות זוג הפכו להיות מושא לטיפול רק עם התפתחות התחום של טיפול זוגי ומשפחתי, בעיקר לאחר מלחמת העולם השנייה. התאוריה הפסיכואנליטית אשר בולטת עד היום בתחום הטיפול זוגי היא התאוריה של יחסי אובייקט. וגישה זו מציבה דגש על האופן שבו בני הזוג תופסים את האחר/ת כמסך להשלכות של הפנמות מהעבר.
בקורס זה נעמיק בהבנת השימוש במושגים כמו השלכה, הזדהות השלכתית וקנוניה והעבודה הפרשנית בחדר הטיפול הזוגי. הקורס יתבסס על טקסטים מרכזיים בתחום כמו כתביהם של בואן, שארף ושארף, פישר, וילי ושארפ. הקורס יסתיים בהיכרות עם ניצני העמדה ההתייחסותית שצמחה בסוף המאה ה-20 שמושגיה רלוונטיים ביותר להבנת הקשר הזוגי. כל שיעור ילווה בהוראת הנושא ויכלול קריאה של טקסט ודיון שיתמקד ביישום התאוריה לקליניקה של משתתפי הקורס שיביאו מקרים טיפוליים להדגמה ולמידה משותפת.
 
האבחון הזוגי הממוקד- שלמה זלוטניק
קורס זה יפגיש את המשתתפים עם מודל האבחון הדינמי הממוקד והאופן בו ניתן ליישמו בטיפול זוגי. הנחת המוצא היא כי כל זוגיות מושתתת על מבנה לא מודע של התכוונות והערכות הניתן להמשגה כחלק מהשלישי האנליטי הזוגי. נלמד את הרקע והבסיס להנחת מוצא זו וכיצד ניתן לאתר מבנה מנטלי זה כמוקד זוגי משותף.  בשלשת הקורסים בתחום הטיפול הדינמי הממוקד נבחן את משמעויותיו של מוקד זוגי זה ככאב המשותף של בני הזוג וגם לפוטנציאל ההתפתחות שלהם במסגרת הזוגיות. מדובר באבחון פסיכותרפויטי של הזוג שהינו חי ומתפתח במהלך הטיפול כולו ומהווה מודל עבודה וחשיבה טיפולי.
האבחון נעשה לכל אחד מבני הזוג, לזוג ולמשפחה, והינו הבסיס לבניית השיח הטיפולי הזוגי גם במובן התכני וגם מבחינת הסטינג,  שלבי הטיפול והתהליך.
לצורך האבחון הזוגי הממוקד נעבוד עם מושג הקנוניה ועם תופעות שונות של הזדהות השלכתית כפי שילמדו בקורס הקודם לקורס זה. נבחין בין הגורל הזוגי לבין היעוד הזוגי (בולס), כלומר נבחין בין החלקים הבעייתיים בזוגיות כפי שנגזר ככרוניקה ידועה מראש מהמבנה של הכאב האישי וההגנות של כל אחד מבני הזוג לבין היעוד של הזוגיות או הריפוי שהזוגיות יכולה בפוטנציאל שלה להוות עבור כל אחד מבני הזוג.  נגדיר את ההשלכות שיש לכך על התהליך הטיפולי  ועל אופן העבודה דרך תיאורי מקרים .
 
אהבה ותשוקה- אורנה שור
"במקום שהם אוהבים אינם חושקים ובמקום שבו הם חושקים, אינם יכולים לאהוב" (פרויד)
מיניות היא נושא ליבה בחשיבה הפסיכואנליטית על גלגוליה הרבים ותמורותיה, החל מפרויד, ובהמשך בגישות של יחסי אובייקט, פסיכולוגיית העצמי והגישה ההתייחסותית. החקירה את מקורותיה, אופני התפתחותה ומורכבות התבטאותיה, הן בהיבטים התוך אישיים והן באלה הבין אישיים, מעסיקה ומאתגרת מאז ומתמיד את  התאוריה הפסיכואנליטית ואת הקליניקה.
בהיותה חלק בלתי נפרד מהחיים הזוגיים "מבקשת" המיניות מפגש בטיפול הזוגי, לעיתים באופן גלוי ומוצהר ולעיתים באופן מוסווה, הססני ועקיף. מטופלים ערים ורגישים במודע ולא במודע לנכונותנו, פתיחותנו ובטחוננו כמטפלים לגעת בנושא כה פרטי ואינטימי, מורכב ורגיש, הכורך בחובו תחושות חשיפות, בושה ופגיעות. נכונותנו "להיות שם" נגישים וברי נגיעה, משפיעה על בטחונם לחשוף אזורים חסויים, מביכים וטעונים. מתוך כך חיוני בעיני שאנו כמטפלים נלמד להתבונן ולהתקרב אל המקומות הרגישים האלה גם עבורנו בפתיחות וגילוי לב, כדי שנוכל לאפשר זאת גם למטופלינו, בינם לבין עצמם ואיתנו.
במפגשינו השנה נתמקד באחד הנושאים המטרידים המתגלים בזוגיות ארוכת טווח: דעיכתה של התשוקה ביחסים של מחויבות.
נבחן בקורס את הקשר הדיאלקטי והפרדוכסלי המתקיים בין אהבה ותשוקה מנקודות מבט תאורטיות שונות המשוחחות, סותרות, מתווכחות ומפרות זו את זו בתפיסה ובדגשים השונים שלהם. נקרא בטקסטים של מיטשל, גולדנר, שטיין, דיוויס, אליס, בנג'מין, אטלס ואחרים. דרך ציר זה של בחינת הקשר בין אהבה ותשוקה נפגוש חומרים תאורטיים הבוחנים את נושא המיניות מתוך אינטגרציה עכשווית של חקר תהליכי ההתקשרות, ושל חשיבה דינמית אודות מקורותיה ומורכבויותיה של המיניות. פרספקטיבה זו, בניגוד לחשיבה המבדילה והליניארית על התפתחות המיניות,  חוקרת את המרחב ההתייחסותי - התקשרותי המגוון והאינסופי בו צומחות וארוגות זו בזו האהבה, הארוטיקה והתשוקה, ובוחנת את המורכבות ועושר הניואנסים שהם מקבלים במהלך החיים בקשר עצמי - אחר.
המשתתפים יוזמנו לדיאלוג חי עם החומרים הנלמדים תוך שיתוף בהתנסויותיהם, התלבטויותיהם, רעיונותיהם ומחשבותיהם מתוך המפגש עם מטופלים ועם עצמם.
 
בנית הנרטיב הזוגי הממוקד- שלמה זלטניק
קורס זה מבהיר, מלמד וממחיש את אופני בניית הסיפור הסובייקטיבי הזוגי.  המוקד הזוגי איתו התחלנו בשלב האבחון, הוא גרעין הסיפור הזוגי. בטיפול הזוגי, נמשיך להבנות ולגלות את הנרטיב הזוגי והאופן בו המוקד הזוגי בא לידי ביטוי במישורי החיים השונים של הזוג וביחסים בינהם כפי שהם משתקפים בחדר הטיפולים.
מהלך זה הוא טיפולי ומרגש בפני עצמו. נרטיב והיסטוריה זוגית מוסכמת הוא גם כלי שמאפשר לחזור אליו ולפתור דרכו קונפליקטים וגם פלטפורמה שיחנית שמאפשרת לזוג לדבר יותר בגפו וללא המטפל. מדובר בעיצוב שיח המתקדם במבנה דיאלקטי של בניה והרס של הבנות בני הזוג על עצמם.
במהלך הטיפול נבנה ונגלה את הדרך לפיתוח הסיפור בשיח הטיפולי כעוברת דרך הכמיהה הזוגית וההבטחה הלא נאמרת בחזקת הידוע הזוגי שלא נחשב ולא נאמר. הבטחות וכמיהות אלו והאכזבות הבלתי נמנעות הן המשך הסיפור. הידוע שלא נחשב, אשר המשגתו במילים והמחשתו בדוגמאות בונה מחדש את הסיכוי של הזוג לממש הבטחה זו שלרוב לא נהגתה אלא 'התקיימה' בעצם הבחירה הזוגית.
נראה כיצד המטפל הזוגי הופך שותף לנרטיב הזוגי המתפתח. כיצד התמרון בין שיקוף להיגד הופך להיות מורכב ומאתגר עבור המטפל הזוגי ומחייב קבלת החלטות בשונה מטיפול פרטני. נכיר את תפקידו של המטפל ושל המוקד הזוגי ביצירת או המשגת התהום הזוגית והאפשרות מנגד לאחות את הקרעים.
הקורס בנוי על תיאורי מקרים מתוך מקרים של המשתפים, כך שנקבל אספקלריה רחבה על סוגים שונים של הזדהות השלכתית ובכלל זה הפנמה עקורה והפנמה הזדהותית ותפקידם במוקד הזוגי. כמו כן נפגוש סוגי התערבות שונים ובכלל זה גם הדרכת הורים וגם טיפולים דיאדיים.
 
 

מיניות: המארג ההעברתי כ"שלישי אנליטי" בטיפול הזוגי- אורנה שור
השלישי הוא נוף הולדתנו (משניים "יוצא" שלישי) ומושג מכונן בחשיבה הפסיכואנליטית: המשולש האדיפלי לגווניו ( "משלוש יוצא אחד"..), "המרחב הפוטנציאלי" (ויניקוט), "השלישי האנליטי" (אוגדן), השלישיות ההתייחסותית (בנג'מין, ארון) ועוד..
בטיפול הזוגי נוכחים שלושה. נוכחותם יוצרת "מרחב העברתי קליידוסקופי" בו מתחוללת תנועה מתמדת של צירופי עצמי, אחר ואחרים, מתהווים, מתפרקים ומשתנים.
כאשר נבנית בטיפול מערכת יחסים בטוחה דיה שיכולה להכיל העברות, מתאפשר לנו להכיר את 'רוחות ההעבר/ה' המתעוררות בצורות חדשות וחוזרות להחיות גוונים של חוויות ומשמעות שנרשמו בתוכנו והדחקנו, פיצלנו; להכילן, ובו זמנית לאתגרן עם הסיכוי ליצור תנועה חדשה בתבניות מעגליות שהתקבעו. לפיכך טמון בהן ערך רב, ותשומת לבנו לאופנים בהם מתרחשות תנועותיהן בתוכנו ובחדר – חיונית ומעשירה. העברה והעברה נגדית הן שתי פנים של אותה שזירה בלתי ניתנת להתרה של הקשרים בתוכם אנו מתהווים מראשית חיינו ולכל אורכם, ובטיפול הזוגי הן מקבלות ביטוי וצבע מיוחדים.
על מצע השנה הקודמת, נתמקד בקורס השנה בתנועות ההעברות ההדדיות וב enactments בטיפול הזוגי. נתבונן יחד בחוטים אותם שוזרת נוכחות המטפל כ"שלישי" מול בני הזוג, במארג המורכב והמרובד הנעור לתחייה במיניות הבוגרת של מטופליו; במקום בו חבויות כמיהות ההתקשרות המוקדמת, על גווניה הארוטיים הנרגשים,המתענגים, הסקרניים, המציצניים, הנבוכים, המבוישים האשמים; במקום בו נפגשים, מתנגשים או מתפצלים "שפת הרוך ושפת התשוקה" (פרנצי). נפגוש שם את עצמנו ואת מטופלינו כילדים מול דלתם הסגורה, הפרוצה או הנעולה של חדר השינה של הוריהם, כהורים פולשים למרחב פרטי של ילדיהם, כהעדר, כמלוים נחוצים, כעדים, גאים ומתקפים את צמיחת ילדיהם לאהבה ולזוגיות משלהם, כמאפשרים היות לבד בנוכחותנו, כמיותרים ומפריעים, כמקנאים, כמתחרים, כשיפוטיים, כחיזרים עתיקים בעולם עתידני. שאינם מכירים את הקודים העכשוויים, כמפקפקים בתחושות הסובייקטיביות שלנו כתקפות, רלוונטיות ומשמעותיות ועוד ועוד...
מעט נכתב על הנושא הספציפי הזה של מיניות במארג ההעברתי בטיפול הזוגי. אני מקווה שבקורס נאפשר לעצמנו ביחד ליצור חיבורים תיאורטיים וקליניים ולתרום מחומרי התנסותנו המשותפת לחומר הקיים. 

טיפול זוגי ברוח פסיכולוגיית העצמי: דורית יערי טוניק
קוהוט: "נישואין טובים הם אלה שבהם כל בן זוג מסוגל להתמודד עם האתגר של סיפוק תפקידי זולת עצמי לבן זוגו כאשר העצמי הפגוע זמנית של בן הזוג זקוק לזה . " כיצד מרפאה האנליזה" ( KOHUT  P.220 1984 )
במבנה הזוגי גלום הפוטנציאל להענות אמפתית מדוייקת באמצעות בן הזוג המהווה  פונקציית זולת עצמי - הענותו  לצרכי בן הזוג מהדהדת לחוויות הראשוניות. מכאן גם פוטנציאל הפגיעה עד הרס בין בני הזוג בהעדרה או שיבושה של פונקציה זו בזוגיות .
למרות שקוהוט לא כיוון את התיאוריה לזוגיות מושגים רבים של פסיכולוגיית העצמי רלוונטים מאד לעבודתנו ויכולים לסייע  ולהעמיק את הבנתנו התיאורטית והפרקטית בטיפול זוגי.
בקורס נכיר מושגים מרכזיים בתיאוריה של פסיכולוגיית העצמי : נבין את מבנה העצמי וצרכיו הבסיסיים, את המושג זולת עצמי ( selfobject) והכמיהה להתמזגות עמו, את העמדה הטיפולית קרובת החוויה , נעמוד על תפקידה של האמפתיה ככוח מרפא מרכזי ועוד.
נעזר גם בהמשגות מתיאוריות וגישות נוספות, כמו וויניקוט ואחרים, בנסיון להרחיב ולהעמיק את הבנתנו בדינמיקה זוגית.
בחלק הקליני נשים דגש ונתחקה אחר העברות זולת עצמי בין בני הזוג ובין בני הזוג למטפל/ת דרך הצגת מטופלים ודיון משותף.


מסע אל נפלאות רגשות החוסר בזוגיות: שמואל גרזי
 מטרת הסדנה הלימודית הזו היא ללמוד יחד על חשיבותם של הרגשות, ועל חשיבות ביטוי הרגשות בזוגיות ובטיפול הזוגי.
יעשה מאמץ משותף להפנות את תשומת לב המשתתפים לתהליכים רגשיים שמבטאים רגשות כמו חרדה, אשם, בושה, אהבה והתאהבות, ייאוש ותקווה ועוד.
חלק מהמסע הזה יתמקד בדינמיקה של החוסר. כאן ננסה לפגוש רגשות שמאפיינים חוסר, כמו צורך, וננסה למרכז את הצרכים הרגשיים, בדידות, קנאה, זעם, תסכול, ריקנות רגשית ומוות רגשי.
הסמינר ינסה להרחיב את יריעת ההתייחסות הן אל התחום של "היות האדם לבדו" והן אל התחום של "לא טוב היות האדם לבדו". כלומר ,אל תחום המפגש הזוגי שבין האינדיבידואליות של הפרטים ,ובין  חוט הקשר שביניהם.
הסדנה הזו היא לימודית, והיא תהיה בהשראת הגישה הפסיכואנליטית. יחד עם זאת הסדנה תאפשר למשתתפיה להביא מחוויותיהם ברגשות השונים, הן חוויות אישיות והן חוויות מהמפגש הטיפולי, וכן מומלץ להביא לסדנה כל חומר שהוא לא פסיכולוגי המבטא רגשות כמו שירה, מוסיקה ציורים ועוד.
 
את-אני-אנחנו: טיפול זוגי מעמדה התייחסותית- עירית קליינר פז
כהמשך לקורס של טיפול זוגי בגישה פסיכואנליטית, קורס זה יתמקד בהתפתחויות העכשוויות בתחום ובעיקר בזרם ההתייחסותי ובתאוריה האינטרסובייקטיבית. העמדה ההתייחסותית צמחה מתוך כמה מקורות בפסיכואנליזה עצמה ובתרבות הפוסט-מודרנית והיא מאופיינת בגישה ביקורתית ששואפת להכניס שינויים מבלי לפרק את הזרם הפסיכואנליטי. היא מושפעת מפילוסופיה עכשווית ששמה דגש על העצמי והסובייקט כתוצרים של שיח והבניה חברתית; כמו כן הגישה מושפעת ממחקרי התפתחות, מהתנועה הפמיניסטית ועוד חידושים הנוגעים לתפיסת הנפש והיחסים הבין-אישיים בטיפול ובתרבות.
הקורס ידגים את החשיבות והרלוונטיות של המושגים ההתייחסותיים לתחום הזוגי, למרות שגישה זו עוסקת בעיקר בטיפול אינדיבידואלי. הקורס יתבסס על מאמרים כלליים שיציגו מושגי יסוד של הגישה כמו: הכרה הדדית, ויסות רגשי, עצמי כאובייקט ועצמי כסובייקט, השלישי ועוד. תיערך היכרות עם הוגים התייחסותיים כמו  בנג'מין, מיטשל, ארון, הופמן ואחרים. כמו כן תיערך היכרות עם ספרות ספציפית שעוסקת ביישום של העמדה ההתייחסותית לטיפול זוגי כמו ספרו של פ. רינגסטרום שנכתב ב 2014. גם בקורס זה כל מפגש יכלול מצגת למיקוד המושגים המרכזיים, קריאה של טקסט ודיון שיעסוק בעיקר ביישום התאוריה לקליניקה של משתתפי הקורס שיביאו מקרים טיפוליים להדגמה ולמידה משותפת.

מצבי תקיעות בזוגיות- רון נסים
ב - 2 מפגשים אילו נדבר על מצבי "תקיעות" (impasse) בזוגיות ע"פ מודל "מעגל הפגיעות" של שינקמן ופישבין (2004  ,Scheinkman & Fishbane ). במאמר מתארים את התקיעות-הזוגית כתחושה של הזוג שהם תקועים בדפוס חוזר שיש לו אפקט שלילי עולה ומתגבר. בני הזוג מרגישים כלואים ועם מעט יכולת בחירה או חופש. ישנה רה-אקטיביות והסלמה, עמדות נוקשות ביחסים, חוסר רציונאליות ושחזורים של דינמיקות מהעבר. המטרה בטיפול הזוגי תהיה לעזור לבני הזוג לעבוד מעמדה רה-אקטיבית לעמדה רפלקטיבית/דיאלוגית ובמאמר הכותבות מציעות דרך מאוד אמפתית ואפקטיבית כיצד לעשות זאת. המושגים המרכזיים אותם נסקור ונדגים הם: התקיעות הבסיסית (Core impasse), הפגיעויות (Vulnerabilities), העמדות הישרדותיות (Survival Positions) ותהליכים מופעלים הדדיתמודל זה ישמש אותנו גם למפגשים בהם נדון בעבודה עם זוגות פוסט-טראומטיים ועל המעבר בין טיפול אישי לזוגי וחזרה.

סוגיות התייחסותיות בעבודה זוגית עם פוסט-טראומה מורכבת: רון נסים
במפגשים אלו אבקש לחדד סוגיות התייחסותיות העולות בעבודה זוגית כשאחד/ת מבני/ות הזוג סובלת מפוסט טראומה מורכבת, ובאופן ספציפי כתוצאה מהתעללות מינית שעבר/ה בילדותו/ה. הגישה ההתייחסותית מצביעה על האפשרות בו המטפל, בדומה לאחד מבני הזוג, ימצא את עצמו מופעל ופועל (enacted) מאחת הפוזיציות המשחזרות דפוסים טראומטיים. ע"פ הגישה ההתייחסותית בגלל התהליכים הלא מודעים העוצמתיים, כניסה זו היא בלתי נמנעת ולכן על המטפל לזהות ולהיות קשוב לכך. הוא יכול למצוא עצמו "חובר" לבן הזוג, כששניהם פועלים מתוך הפוזיציה של "תוקף" מול הנפגעת. לחילופין, הוא יכול למצוא עצמו "חובר" לנפגעת, כששניהם פועלים מתוך הפוזיציה של "קורבן" מול בן הזוג. וריאציה נוספת היא ברגעים בהן ה"זוגיות" נמצאת בצד האחר של הפוזיציה והמטפל מופעל ופועל מהצד האחר שלה. לדוגמא, המטפל עשוי למצוא עצמו מול שני בני הזוג בפוזיציה של "הורה לא מעורב", “מציל אומניפוטנטי" או "מפתה", ובני הזוג (או ה"זוגיות") נכנסת לפוזיציה המשלימה ("ילדה מוזנחת", "ילדה הדורשת להינצל", "מפותה" בהתאמה)  (Davies & Frawley, 1994). דרך ההקשבה והרגישות לחלקים לא-מודעים אלו באינטראקציה עם בני הזוג, המטפל יכול לתרום למניעת החזרתיות והכניסה לשחזורים. הוא יכול להצביע על הכניסה לפוזיציות, לנתח ביחד עם בני הזוג מה הוביל לכך, לקחת אחריות על חלקו בכניסה לשחזור, וגם לנסח ביחד איתם, מה עזר להם להיחלץ ממנו. בכך למעשה הוא עשוי לתרום לביסוס הפונקציה של השלישי לקשר הזוגי (Aaron, 2006).
 
מטיפול אישי לטיפול זוגי וחזרה: רון נסים
במפגשים אלו אנסה להקיף שני נושאים עיקריים:
1) כפי שאנחנו יודעים, הטיפול הזוגי הוא לעיתים גשר לאנשים שלעולם לא היו פונים לטיפול אישי, אלא אם אחד הפרטנרים בקשר או הבעיות הזוגיות דחפו אותו לפניה לטיפול. אני רואה ערך אדיר בקיומם של תהליכים אישיים וזוגיים במהלך חייהם של אנשים, ולכן גשר זה הוא לעיתים הזדמנות יקרה וחד-פעמית להזמין את האיש או האישה לתהליך של התבוננות עצמית.  החשיבה שלי על נפש האדם וכיצד האינטראקציה הפנים-חוץ נפשית שלו מתלכדת עם התהליכים הזוגיים, מחייבת בצורה זו או אחרת, לחשוב על תהליכים אישיים שכל אחד מבני הזוג עובר/יעבור במהלך חייו, בנפרד, ועל הטיפול הזוגי כמצטרף לפרקי זמן ארוכים או קצרים יותר לתהליך זה. בהמשך לכותבים מהגישה ההתייחסותית, אני מאמין שהיכולת להכיר בריבוי היבטי-העצמי המרכיבים ומניעים את חיינו היא קריטית לכל תהליך טיפולי. בכך, שמול כל מטפל/ת, היה זה האישי או הזוגי, המטופל יפגין ויהיה במגע עם היבטי-עצמי שונים, יכול לתרום רבות לתהליך זה.  תנועה פנים נפשית בין במצבי-עצמי, והתנועה בין תפקידים וקונפיגורציות שונות ביחסים, היא סימן לבריאות נפשית. הפתולוגיה, לעומת זאת, נעוצה במקרים או הזמנים שתנועה זו נעצרת, קופאת, או במקרים בהם יש ניתוק עמוק בין החלקים השונים. 
2) במהלך הקריירה של מטפל/ת המבצעים טיפולים אישיים וזוגיים, הם עשוי להיתקל במצבים בהם יש "שותפים" גלויים או סמויים – כשמתנהלים בו זמנית גם טיפול אישי וגם זוגי. להיות מטפל אישי של מטופל הנמצא במקביל בטיפול זוגי, או להפך, להיות המטפלת הזוגית של זוג שמי מהם נמצא גם בטיפול אישי, הוא חוויה מקצועית מאתגרת ומעלה דילמות רבות - האם יהיה ביניהם קשר, ומתי? האם ריבוי המטפלים הינו ברכה המעשירה את התהליך הטיפולי או שזהו מצב מועד לקונפליקט ומתח? כיצד והיכן מתבצעת האינטגרציה של התהליכים והתובנות הטיפוליות מהאפיקים הטיפוליים השונים?

מה בין התמכרות להתמסרות להתרגלות בזוגיות? שלמה זלוטניק
קורס זה מרחיב את גבולותיו של הטפול זוגי כנועד להקל על סבל זוגי ואישי בתוך הזוגיות ובוחן את האפשרות לפתח בטיפול את הזוגיות כמדיום טרנספורמטיבי עבור כל אחד מבני הזוג ועבור הזוגיות המשותפת כישות. במובן מסוים, זוהי הרפתקה של מפגש עם מסלולי חיים אלטרנטיביים אישיים וזוגיים היכולים להתממש בתוך הזוגיות והודות לה. אפשרויות חדשות של "היות" של גילוי ולקיחת בעלות.
במסגרת זו, נעמיק לתוך הגדרתו של בולס לגבי ההבדל בין 'היעוד' לבין 'הגורל'. כיצד יכול היעוד להיות קשור לפוטנציאל עתידי ולא רק להתפתחות סובלימטיבית של העבר כהבנתו של פרויד. נדון בשאלות אלו על רקע קריאה בטקסטים פנומנולוגיים ופסיכואנליטיים ובעיקר הוסרל, היידגר ולוואלד, קאמי ולווינס מתחום הפילוסופיה, הפסיכואנליזה והפסיכולוגיה האקסיסטנציאילסטית. בכך נכנסים לטיפול הזוגי תכנים של ה'העדר', רעיון המושלכות ומושגי תוחלת ומימוש.
נחזור לשם כך לעסוק בשאלות שעסקנו בהם בקורסים הקודמים - מהי הכמיהה העמוקה? מהו החסר שהבהב? התקווה שאי פעם הייתה שם ואולי כבתה? אולם הפעם נצא כמטפלים עם מטופלינו לדרך פנימית וזוגית שמתריסה כנגד הקיים ולא מנסה להבין את הקיים מהעבר, אלא מעזה להשתוקק לאפשרי גם כאשר לא נבחר כאפשרי בתוך החיים עד כה. מדובר בתשוקה, חיות, שפעם שמגיחה ממחבואה יש לה כמקווה את האינרציה שלה.
במובן  זה הזוגיות היא  חיונית. רק בן/בת הזוג כמי שמכיר היטב ועם זאת 'חיצוני' יכול/ה לדמיין את הבלתי מדומיין או מה שלא נהגה ככזה. מדובר בהעזה המשותפת של המטפל ובני הזוג לבדיקה ובחינה של שאלות קיום/חיים יסודיות. שאלות שניתנות להמשגה ברורה יותר דרך הרחבת ההבנה של המוקד הזוגי ועם תקוה למענה כפוטנציאל של הזוגיות. פוטנציאל שנפגוש במונחים חווייתיים ורגשיים כהבדל בין התמכרות אוטומטית ונוקשה לעקרונות מארגני חוויה בשפתו של סטולורו; לבין התמסרות בזוגיות ולזוגיות בשפתו של גנט כבסיס לחריגה מהעצמי וחריגה מהישות הזוגית. לחילופין, אם מדובר ''רק'' בהתרגלות, ננסה לגלות, גם בלימודים וגם בטיפול הזוגי, האם מדובר באופרטוניזם או בהסתגלות בוגרת?
 
* חלק מהקורסים, המורים והחלוקה בין שנות הלמוד עשויים להשתנות בין מחזורי הלמוד
 
 
להורדת טופס מועמדות לתכנית

לימודי פסיכותרפיה דינמית זוגית, לימודי המשך בפסיכותרפיה, השתלמויות בפסיכותרפיה, לימודי טיפול זוגי, לימודי טיפול דינמי זוגי, לימודי טיפול זוגי דינמי
 
לייבסיטי - בניית אתרים