מהו טיפול דינמי זוגי ממוקד?

ד"ר שלמה זלוטניק

(כדאי לקרוא כרקע – טיפול דינמי ממוקד)

הטיפול הדינמי הזוגי הממוקד מתחקה אחר תצורת המצוקה הזוגית ויחד עם המטופלים מחפש את האפשרות להגמיש אותה ולבנות נרטיב זוגי מעט שונה. הדרך לכך מובילה דרך אתור/בניה של ניסוח גרעיני וסכמטי של תצורת המצוקה הזוגית. הנחה זו מתייחסת למבנה עומק רגשי שבו מיוצגת המצוקה הזוגית בשפת התמונות והחוויות של החשיבה הראשונית. תפיסה זו הנה בהשראתו של אוגדן שהציע מבנה עומק דומה לרגש לזה שחומסקי הציע עבור השפה. הטענה היא, שכמו שפה היכולה לתאר במשפטים מצומצמים מצב טיפוסי מורכב, כך, ועוד יותר מכך, גם הנפש הלא מודעת עושה זאת. אלא שאזי, מדובר בייצוג פנימי 'חי' ומשתנה בעל מבנה טיפוסי בשונה מטקסטים כתובים שהנם סטטיים. בשיח הטיפולי נוכל רק להתחקות אחר אפשרות זו במילים שלעולם יהיו מוגבלות מול הייצוג הזוגי הפנימי עצמו.

למרות שמדובר בנושאים מורכבים ביותר, העבודה הטיפולית הזוגית הנה יישומית ומתנהלת לרוב לפי הצעדים הבאים:

  1. איתור הביטוי הסכמטי של תצורת המצוקה לכל אחד מבני הזוג ומכאן לעיבוד תצורת המצוקה הזוגית, לרוב במונחי הזדהויות השלכתיות ומכאן ל'קנוניה' הזוגית הלא מודעת.
  2. תיקוף סובייקטיבי של השערה זו והמשך בנייתה יחד עם הזוג..
  3. עבודה על המסומנים של השערה זו ובהדרגה לעבור מהתכתשות קונקרטית של הזוג ברמת המסמנים לשיח על התצורה הפנימית – המסומן ובכך לפתח את הפונקציה הרפלקטיבית של הזוג..
  4. יציאה מקיפאון של כרוניקה ידועה מראש דרך איתור סימנים ואפשרויות לשינוי המובילים לאפשרות שינוי בתצורת המצוקה הזוגית..
  5. בניית הסובייקט הזוגי בשיח הטיפולי באופן שנותן הזדמנות להגמשה ותנועה בנרטיב הפנימי הסכמטי אשר נתפס כמעצב בפועל את תצורת המצוקה הזוגית באופן חוזר ונשנה..
  6. המשך הטיפול הזוגי והתייחסות למצבים זוגיים המתרחשים בחיים ובקליניקה, תוך שמירה על קשב סלקטיבי. פרשנות סלקטיבית ואפילו הזנחה סלקטיבית כמאמרו של מאלאן (65), נותנים סיכוי לשינוי בפועל. בשפתו של בולס- ננסה לשנות את המציאות של טראומה זוגית למבנה של גנרה זוגית הכוללת מבט אל העתיד..

טיפול דינמי זוגי ממוקד נלמד כחלק מהתכנית הדו-שנתית של לימודי פסיכותרפיה דינמית זוגית.