סדנאות קצרות בפסיכותרפיה, בהנחיית ד"ר שלמה זלוטניק

הסדנאות מיועדות למטפלים עם רקע דינמי והן מתקיימות בבת חפר בקבוצה קטנה של משתתפים.

סדנת זכרונות מוקדמים- נפתחת ב

אפיון הזכרונות המוקדמים מאפשר לזהות כיצד החשיבה הראשונית הלא מודעת מגישה על "מגש של כסף" את 'נושא' הטיפול, הביטויים השונים שלו והפרוגנוזה העצמית הלא מודעת של המטופל לגבי 'נושא' זה.

בסדנה, נלמד כיצד לעבוד עם כלי טיפולי משמעותי זה, כאמצעי האצה והמחשה של הדרך בה ניתן יהיה להניע שנוי באזורי הסבל של המטופל. נבנה את המיומנות הקלינית דרך עבודה עם זכרונות מוקדמים של משתתפים שירצו בכך, ואת אפשרויות הישום של הבנות אלו בטיפול. לדף הסדנא