סדנאות קצרות בפסיכותרפיה, בהנחיית ד"ר שלמה זלוטניק

הסדנאות מיועדות למטפלים עם רקע דינמי והן מתקיימות בבת חפר בקבוצה קטנה של משתתפים.

סדנת פרוש חלומות בגישה הדינמית הממוקדת: נפתחת ב-18.2.19

חלומות, כ"דרך המלך אל הלא מודע" מהווים אמצעי טיפולי ייחודי ובעל ערך רב בטיפול הדינמי. סדנה זו תציע טכניקת עבודה ייחודית עם חלומות המבוססת על גישת הטיפול הדינמי הממוקד. בסדנה נלמד איך להפוך חלום המובא לטיפול לשיח משמעותי על חיי המטופל, ולהקשיב להתבוננות הרעננה של החלום על נושא מרכזי המעסיק אותו. נכיר את המתודה של בניית נרטיב החלום בשיח הטיפולי: כיצד לעבד, ספק לגלות וספק לבנות, את ה'אמירה החלומית', את המסר שאמור לעבור מהאדם הישן אל החשיבה הראשונית שלו בעירות?

בסדנה נקבל כלים לפענוח והבנת משמעותם של חלומות, וכיצד להשתמש בהם כאמצעי האצה והמחשה טיפוליים. לצד החשיבה והלמידה הקלינית-תיאורטית, נתנסה בפירוש חלומותיהם של משתתפים שירצו בכך. לדף הסדנא

סדנת זכרונות מוקדמים ואבחון ממוקד: נפתחת ב- 29.4.19

בקשת זיכרונות מוקדמים בתחילת הטפול מתקבלת כהזמנה מה'לא מודע' של המטופל להציג את 'הבנתו' לגבי סיבת הפניה במועד תחילת הטיפול. כתוצאה, מתקבלת יצירה סובייקטיבית שהינה מיקרו-קוסמוס של הסבל הנפשי הממשי שלו.
אפיון הזכרונות המוקדמים מאפשר לזהות כיצד החשיבה הראשונית הלא מודעת מגישה על "מגש של כסף" את 'נושא' הטיפול, הביטויים השונים שלו והפרוגנוזה העצמית הלא מודעת של המטופל לגבי 'נושא' זה.

בסדנה, נלמד כיצד לעבוד עם כלי טיפולי משמעותי זה, כאמצעי האצה והמחשה של הדרך בה ניתן יהיה להניע שנוי באזורי הסבל של המטופל. נבנה את המיומנות הקלינית דרך עבודה עם זכרונות מוקדמים של משתתפים שירצו בכך, ואת אפשרויות הישום של הבנות אלו בטיפול. לדף הסדנא