הקורסים הנלמדים בתכנית


זוגיות וטיפול זוגי בראי הגישה של ויניקוט
האדם נולד לתוך קשר ובתוך קשר עם המטפל טמונה ההזדמנות לריפוי. הקשר הזוגי מזמן מפגש שבבסיסו המשאלה להיות עם האחר ובו בזמן גם מפגיש את כל אחד מבני הזוג עם המקומות הפצועים שמבקשים להרפא . התאוריה ההתפתחותית של וויניקוט , גם אם אינה תאוריה שמדברת על זוגיות, מתבססת על ההבנה העמוקה ש"אין תינוק ללא אם" . הוא העביר את המשקל מעיסוק שעיקרו בייצוגים מופנמים להסתכלות על מערכת היחסים עם האחר וראה את האדם כיחידה פסיכולוגית המתפתחת בתוך יחסי אם-תינוק, בתוך קשר. בקורס נבחן חלק מהמושגים המרכזיים ונראה איך הם באים לידי ביטוי במערכת היחסים הזוגית : מרחב פוטנציאלי, אשליה, היכולת להיות לבד ( עבור וויניקוט קשר מגן על לבדיותו של העצמי) עצמי אמיתי ועצמי כוזב . ננסה לברר לעצמנו מהו מטפל טוב דיו ( בדומה לאם טובה דיה ) ואיך ניתן לראות את המרחב הזוגי כמקום שיש בו הזדמנות לחוויה של אוטנטיות ומשחקיות וכיצד ניתן לאפשר לשיח הזוגי להיות כזה שניתן לגדול בתוכו .
טיפול זוגי בגישה התייחסותית
קורס זה יתמקד בהתפתחויות העכשוויות בתחום ובעיקר בזרם ההתייחסותי ובתאוריה האינטרסובייקטיבית. הקורס ידגים את החשיבות והרלוונטיות של המושגים ההתייחסותיים לתחום הזוגי, למרות שגישה זו עוסקת בעיקר בטיפול אינדיבידואלי. הקורס יתבסס על מאמרים כלליים שיציגו מושגי יסוד של הגישה כמו: הכרה הדדית, ויסות רגשי, עצמי כאובייקט ועצמי כסובייקט, השלישי ועוד. תיערך היכרות עם הוגים התייחסותיים כמו בנג'מין, מיטשל, ארון, הופמן ואחרים. כמו כן תיערך היכרות עם ספרות ספציפית שעוסקת ביישום של העמדה ההתייחסותית לטיפול זוגי כמו ספרו של פ. רינגסטרום (2014).
אבחון דינמי זוגי מתמקד
קורס זה יפגיש את המשתתפים עם מודל האבחון הדינמי הממוקד והאופן בו ניתן ליישמו במסגרת טיפול זוגי. הנחת המוצא היא כי כל זוגיות מושתתת על מבנה לא מודע של התכוונות והערכות הניתן להמשגה כחלק מהשלישי האנליטי הזוגי. נלמד את הרקע והבסיס להנחת מוצא זו ואת הדרך לאיתור מבנה מנטלי זה כמוקד זוגי משותף. נבחן את משמעויותיו של מוקד זוגי זה ככאב המשותף של בני הזוג וגם כפוטנציאל ההתפתחות שלהם במסגרת הזוגיות. תהליך אבחון זה הוא אבחון פסיכותרפויטי של הזוג המתקיים באופן חי ומתפתח במהלך הטיפול כולו, ומהווה מודל עבודה וחשיבה טיפולי. האבחון נעשה לכל אחד מבני הזוג, לזוג ולמשפחה, והינו הבסיס לבניית השיח הטיפולי הזוגי גם במובן התוכני וגם מבחינת הסטינג, שלבי הטיפול והתהליך. לצורך האבחון הזוגי הממוקד נעבוד עם מושג הקנוניה ועם תופעות שונות של הזדהות השלכתית. נבחין בין הגורל הזוגי לבין היעוד הזוגי (בולס), או פוטנציאל הריפוי שלה
טיפול זוגי בהשראת ביון
בקורס זה נלמד את הטיפול הדינמי הזוגי בהקשריו לחשיבה הביוניאנית. נציג את העקרונות הטיפוליים המרכזיים של ביון ונראה כיצד ניתן יליישם חשיבה ביוניאנית לטיפול דינמי זוגי. נושאי הקורס : הרציונל הטיפולי הביוניאני האינטרסובייקטיבי ויישום של המושגים הביוניאנים הבאים: ההשערה המגדירה, הראיה הבינוקולרית והצרוף הקבוע. עבודה עם ההעברה והעברה נגדית בטיפול זוגי על פי חשיבה ביוניאנית יחסי מכל מוכל בטיפול זוגי, הפחד משינוי קטסטרופלי בטיפול זוגי ו'התקפה על החיבורים'. ביון ה'מוקדם' בטיפול דינמי זוגי ועבודה עם הגריד, הציר האופקי והעובדה הנבחרת ה'זרזים הרגשיים' (K L H פלוס ומינוס) כביטוי לחשיבה אינטנציונלית בעבודה זוגית עם הציר האנכי של הגריד ביון המאוחר והמעבר ממודל מטבולי למודל סינפטי. ה O בטיפול זוגי וכיצד 'מפנים קרן של חושך', תפקיד הוורטקס בטיפול, האפשרות להפך את כיוון ההסתכלות והאפשרות לשינוי ברזלוציה. מושג הזמן, סופי ואין סופי בטפול דינמי זוגי האופן בו ביון שואל מושגים מפילוסופיה וממיסטיקה והיישום לטיפול דינמי זוגי
טיפול זוגי ברוח פסיכולוגיית העצמי
קוהוט: "נישואין טובים הם אלה שבהם כל בן זוג מסוגל להתמודד עם האתגר של סיפוק תפקידי זולת עצמי לבן זוגו כאשר העצמי הפגוע זמנית של בן הזוג זקוק לזה" (כיצד מרפאה האנליזה, 1984). במבנה הזוגי גלום הפוטנציאל להיענות אמפתית מדויקת על ידי בן הזוג המהווה פונקציית זולת עצמי, כאשר ההיענות לצרכי בן הזוג מהדהדת חוויות ראשוניות. מכאן גם פוטנציאל הפגיעה, לעתים עד הרס, בין בני הזוג בהיעדרה או בעת שיבושה של פונקציה זו בזוגיות .על אף שקוהוט לא כיוון את רעיונותיו התיאורטיים לתחום הזוגי, מושגים רבים של פסיכולוגיית העצמי רלוונטים לעבודתנו ויכולים לסייע ולהעמיק את הבנתנו התיאורטית והפרקטית בטיפול זוגי . בהתאם, בקורס נכיר מושגים מרכזיים בתיאוריה של פסיכולוגיית העצמי: נבין את מבנה העצמי וצרכיו הבסיסיים, את מושג הזולתעצמי (selfobject) והכמיהה להתמזגות עמו, את העמדה הטיפולית קרובת החוויה, את תפקידה של האמפתיה ככוח מרפא מרכזי ועוד.
הנראטיב הזוגי המתמקד ומשמעותו בטיפול זוגי
בקורס זה נעסוק באופני בניית הסיפור הסובייקטיבי הזוגי. המוקד הזוגי איתו התחלנו בשלב האבחון, הוא גרעין הסיפור הזוגי. במהלך הטיפול הזוגי, נמשיך להבנות ולגלות את הנרטיב הזוגי והאופן בו המוקד הזוגי בא לידי ביטוי במישורי החיים השונים של הזוג וביחסים ביניהם כפי שהם משתקפים בחדר הטיפולים. מהלך זה הוא טיפולי ומרגש בפני עצמו: נרטיב והיסטוריה זוגית מוסכמת הוא גם כלי שמאפשר לחזור אליו ולפתור דרכו קונפליקטים, וגם פלטפורמה שיחנית המאפשרת לזוג לדבר יותר גם ללא נוכחות המטפל. נבנה ונגלה את הדרך לפיתוח הסיפור בשיח הטיפולי כעוברת דרך הכמיהה הזוגית וההבטחה הלא-מדוברת בחזקת הידוע הזוגי שלא נחשב ולא נאמר. המשגתו במילים והמחשתו בדוגמאות בונה מחדש את הסיכוי של הזוג לממש הבטחה זו, שלרוב לא נהגתה אלא 'התקיימה' בעצם הבחירה הזוגית. נראה כיצד המטפל הזוגי הופך שותף לנרטיב הזוגי המתפתח, כיצד התמרון בין שיקוף להיגד הופך להיות מורכב ומאתגר עבור המטפל הזוגי, וכיצד הוא מחייב קבלת החלטות שונה מזו המתקיימת בטיפול הפרטני. נכיר את תפקידו של המטפל ושל המוקד הזוגי ביצירת או המשגת התהום הזוגית והאפשרות מנגד לאחות את הקרעים.
מסע אל נפלאות רגשות החוסר בזוגיות
מטרתה של סדנה לימודית זו היא ללמוד יחד על חשיבותם של הרגשות, ועל חשיבות ביטויי הרגשות בזוגיות ובטיפול הזוגי. יעשה מאמץ משותף להפניית תשומת לב המשתתפים לתהליכים רגשיים המבטאים רגשות כמו חרדה, אשם, בושה, אהבה והתאהבות, ייאוש ותקווה ועוד. חלק ממסע זה יתמקד בדינמיקה של החוסר. כאן ננסה לפגוש רגשות שמאפיינים חוסר, כמו צורך, וננסה למרכז את הצרכים הרגשיים, בדידות, קנאה, זעם, תסכול, ריקנות רגשית ומוות רגשי.
הסמינר ינסה להרחיב את יריעת ההתייחסות הן אל התחום של "היות האדם לבדו" והן אל התחום של "לא טוב היות האדם לבדו". כלומר, אל תחום המפגש הזוגי שבין האינדיבידואליות של הפרטים ובין חוט הקשר שביניהם.
מטיפול פרטני לטיפול זוגי
בסדנה נעסוק ברעיון של טיפול שבו נוכחים מטפלת ובני זוג. או אפשר להגיד- מטפל/ת ומערכת יחסים שמתקיימת במציאות. כמטפלים פרטניים אנחנו נפגשים עם סיפורים שמובאים מפיה של מטופלת, על חיי הנפש שלה ועל מערכות היחסים שלה, בעצמנו חווים אותן דרך ההעברה, והיחסים הטיפוליים הם חלק משמעותי בתהליך של הטיפול. טיפול זוגי - נדמה שאפשר "להכפיל" את האחד בשניים, כשבעצם מדובר במהלך מורכב בהרבה. המפגשים הם מבוא, טעימה ראשונה, נתוודע לעשייה הטיפולית העוצמתית של טיפול ביחסים, טיפול זוגי, מערכתי, איך שנרצה לקרוא לזה. נקרא חומר עדכני המתייחס לטיפול זוגי, נצפה בקטעים מסרטים, נדבר על חוויות אישיות ועבודה קלינית נציג מקרים ודילמות. יודגש כי אין כאן "שיטה" או אמת אחת, אלא יותר ניסיון להכיר את העולם הזה, להבין זוגיות ולחשוב יחד על דרכים מיטיבות ואף יעילות לעבודה זוגית. הקורס מכוון למטפלים מנוסים בטיפול פרטני, שהסגנון האישי שלהם מהווה עוגן. בטיפול זוגי, גם למי שיש ניסיון מסויים, יש דברים שצריך לדעת ולהכיר. נשתמש בקורס כדי לקבל כלים לראות בחושך, לפלס דרך בין מהמורות, לזהות מכשולים, להתמודד עם הפתעות ולהרגיש בטוחים יותר.
ניסוחו של קושי זוגי בטיפול
חלק משמעותי בטפול הזוגי הינו האפשרות לניסוח של קושי זוגי שאינו מדובר או המנוסח רק ברמה הקונקרטית. אחד מתפקידיו של המטפל הזוגי הוא להשתמש בייצוגים העולים בשיח הטיפולי על מנת לנסות ולנסח תכנים שפוצלו אך צצים מחדש באופן אחר. לשם כך, על המטפל לראות את הקושי הן מהפוקוס של כל אחד מבני הזוג והן של הזוגיות בנפרד, ולהבין את הקשר בינהם. כאשר המטפל יכול להביא לשיח הטיפולי את שלושת ההתבוננויות באופן משולב, נוצרת אפשרות לניסוח של הקושי כך שיהיה קרוב חוויה לשני בני הזוג ולחווית הזוגיות שלהם. ניסוח זה יוכל להראות את הקשר בין המצוקה של כל אחד מהם למצוקה שהם חווים בזוגיות. באופן זה יתאפשר לבני הזוג להפגש עם נושאים מאיימים ולהכניסם לתוך השיח הזוגי לצורך הבנה הדדית ופתרון קונפליקטים זוגיים. נלמד כיצד לעבור מעבודה עם קונפליקטים זוגיים לעבודה עם ההתכוונות הזוגית והנסיון למימושה.
מיניות בזוגיות ובטיפול הזוגי
מיניות מציגה בפנינו אתגר מיוחד בחדר הטיפולים האישי והזוגי. כגודל הסיכוי (לאיחוי חלקי גופנפש מנותקים, למציאת מרחב לחופש, עונג ומשחק) כך גודל הסיכון (לביוש, הצפה,פולשנות ושיחזור). כדי לשרוד את המפגש העוצמתי עם ה"מיני" שבה ובמטופליה, זקוקה המטפלת הזוגית לכלים שיאפשרו לה לחתור בעדינות ובנחישות למפגש עם מה שמבקש בו זמנית להיחבא ולהתגלות. בקורס נכיר את המרחב המיני בזוגיות ונניח תשתית לעמדה טיפולית אינטגרטיבית ביחס למיניות הזוגית בדגש על תהליכי יצירת רשות (מודל PLISSIT) אצל המטפלת ומטופליה. לצורך כך, נשזור היכרות עם כלים מעשיים מעולם הטיפול המיני (כמו האינטייק המיני) עםהבנה דינמית לגבי אופן השימוש בהם (מנטליזציה, mirroring, וויסות). באופן דומה נשלבמודלים מעולם הטיפול המיני (כגון ציר המיניות, מעגל התגובה המינית) עם רעיונות פסיכואנליטיים מוכרים לגבי הפרט והזוג (היכולת להיות לבד, הזדהות השלכתית, קולוז'ן) כדי להמשיג בעיות במיניות. נכיר את התפתחות העצמי המיני בהקשר התייחסותי ונבין לאורו את המשמעות של מיניות בחיי הזוג (מוטיבציות, צרכים וחרדות הבאים לידי ביטוי במיניות). נתבונן מחדש בתהליכי העברה והעברה נגדית באזור הארוטי ונראה כיצד "הארוטי" נוכח למעשה בכל שעה טיפולית וכיצד זיהוי ועיבוד נכון של חומרים אלה מעשיר את העבודה הטיפולית שלנו. נתייחס לסוגיות של סטינג בטיפול זוגי (במיניות ובכלל), בפרט למשמעות ולרגישות סביב קיום פגישות אישיות במקביל לזוגיות. לבסוף נביט בסוגיה המעסיקה מטפלים ומטופלים רבים של תשוקה במערכות יחסים ארוכות טווח. על מנתלהפוך את החוויה לחיה ומחוברת נתייחס למקרים מהקליניקה; דרכם ובדרכים נוספות נתאמן בשימוש במודלים הנלמדים
טיפול זוגי בנפגעי ונפגעות טראומה מינית
במפגשים נתמקד בהיבטים התיחסותיים בטיפול זוגי, כאשר אחד מבני הזוג (או שניהם) סובלים מפוסט טראומה-מורכבת כתוצאה מפגיעה מינית בילדות ובהתבגרות. כאשר נפגעות\ים יוצרות ומבססות קשרים זוגיים בבגרות נראה כי לעתים קרובות נשאבים היחסים בעוצמה לדינמיקה זוגית המשחזרת דפוסי־קשר טראומתיים שהופנמו ולא עברו עיבוד. ניתן לטפל במערכת ההפנמות הפתלוגית העכשוית , כאשר הטיפול מתרחש דרך החייאתן בתוך הקשר הטיפולי. בטיפול זוגי, נשים דגש מיוחד על המבנה הנפשי ועל היחסים הבין אישיים שאותם הנפגע\ת יוצר בהווה עם בן/ת הזוג. במפגשים נלמד להתבונן בעוצמת השחזור המתרחש הן במעשי הנפגע/ת בתוך החיים הזוגיים, והן בתוך ההקשר הטיפולי ,כאשר המטפל, ימצא את עצמו מופעל כחלק מהדרמה המשוחזרת. המשולש שכולל את סובייקטיביות המטפל מספק לבני הזוג הזדמנות להרחיב את טווח התגובות שלהם ולהתייחס באופן גמיש יותר. בנוסף, נלמד כיצד לשקם מרחב שהיה נעדר בעת הטראומה , בשל חוסר בסביבה תומכת ומתקפת, בו תוכל הנפגע/ת להיות עדה לעצמה, בנוכחות בן/ת זוג/ה והמטפל/ת.
מצבי תקיעות בזוגיות
מפגשים אלו יעסקו במצבי "תקיעות" (impasse) בזוגיות ע"פ מודל "מעגל הפגיעות" של שינקמן ופישבין (Scheinkman & Fishbane, 2004). במאמר מתוארת התקיעות הזוגית כתחושה של בני הזוג כי הם תקועים בדפוס חוזר שיש לו אפקט שלילי עולה ומתגבר. בני הזוג מרגישים כלואים ועם מעט יכולת בחירה או חופש. ישנה רה-אקטיביות והסלמה, עמדות נוקשות ביחסים, חוסר רציונאליות ושחזורים של דינמיקות מהעבר. המטרה בטיפול הזוגי במצבים אלו תהיה לעזור לבני הזוג לעבוד מעמדה רה-אקטיבית לעמדה רפלקטיבית/דיאלוגית, ובמאמר הכותבות מציעות דרך אמפתית ואפקטיבית להנעת תהליך זה. המושגים המרכזיים אותם נסקור ונדגים הם: התקיעות הבסיסית (Core impasse) , פגיעויות (Vulnerabilities), עמדות הישרדותיות (Survival Positions) ותהליכם מופעלים הדדית.
מודל זה ישמש אותנו גם למפגשים בהם נדון בעבודה עם זוגות פוסט-טראומטיים ובהתייחסות למעבר בין טיפול אישי לזוגי וחזרה.

זוגיות מחוץ לנורמה: טיפול בזוגות מגוונים
בקורס נעסוק בהכרות עם קשרי זוגיות מגוונים. - קשרים רומנטים וזוגיים בקהילת להט"ב וטיפול זוגי בבני ובנות הקהילה. נתמקד באלמנטים כגון השלכות המגדר על היחסים הזוגיים בין גברים ובין נשים, ההשפעות של ההומופוביה החיצונית והמופנמת על הזוגיות, הנורמות הפנים קהילתיות והשפעותיהן על היחסים בין בני הזוג. המתח בין מיניות ליחסים והקאונטר-טרנספרנס של המטפל.  - הזוגיות הלא מונוגמית: נלמד מודלים שונים של זוגיות על הרצף בין המונוגמיה לבין הפוליאמורה. נתבונן במתחים איתם מתמודדים הזוגות הפוליאמורים או כאלו שבוחנים את פתיחת היחסים, ונבחן את האפשרות להתייצב מול הזוג הלא-מונוגמי בעמדה טיפולית מקבלת, מאפשרת ומיטיבה.  - הא-מיניות והשפעתו על זוגות.
זוגיות בפרק ב'
הקורס יעסוק בהיכרות עם המאפיינים היחודיים של קשר ממושך אחרי נישואים או זוגיות ראשונה. הדגש יהיה על הקשר הזוגי, בעיקר אצל גרושות וגרושים הנושאים את "פרק א'" כצלקת. ניגע בסוגיה של התנהלות מול ילדים של בת-בן הזוג והקמת משפחה מורכבת, שאלות לגבי מסגרת הזוגיות - לגור יחד? לחבר את המערכת הכלכלית? ועוד. ובעיקר נשאל: כיצד ניתן להפיק לקחים מפרק א' ולתת אמון ב"הזדמנות שניה" ומה תפקיד המטפל/ת הזוגית בליווי של יחסים כאלה.
​קשרים מחוץ לנישואים- משמעות והשלכות על הקשר
מהי בגידה? האם זהו ארוע אישי או זוגי? האם כל התנהלות רגשית-ארוטית מחוץ לזוגיות הינה "בגידה" או שמדובר בהערכה סובייקטיבית? האם הנבגד/ת תמיד אשם? ומה עושים אם רוצים להמשיך לחיות יחדיו אחרי משבר של גילוי בגידה? הסדנה תעסוק בשאלות אלו ואחרות, הנוגעות להיבטים תוך-נפשיים ובין-אישיים, כמו גם שאלות של מוסר, התנהגות נורמטיבית והשפעות תרבותיות. נכיר סוגים שונים של "בגידות" ואת המניעים האישיים והדינמיקות הזוגיות שעומדות בבסיסן. בקורס נכיר את עקרונות הטיפול במשבר של גילוי בגידה ותהליכי השיקום של אמון, אינטימיות ובטחון בזוג.
מזוגיות להורות
מזוגיות להורות- משולש מצמיח או משולש ברמודה? אורנה שור (2 מפגשים)  השינוי משניים לשלושה הוא מהפכה זהותית קיומית, פיזיולוגית ונפשית, המאיימת לדלדל את החיבור האינטימי של בני הזוג, ההופכים יש מאין לאבות ואמהות. נושא צניחת האינטימיות, התשוקה, אבדן החיבור הזוגי, לטובת השתקעות בתפקודי הזוגיות ההורית ובהסתגלות לזהות החדשה, הינו שכיח וכאוב בקליניקת הטיפול הזוגי. הופעת הילד כשלישי, מועדת להחוות כחתך פוער תהום הבולעת את כל מה שנדמה היה כקרקע, ולסמן חווית התמוטטות.  מתוקף כך, הורות נוטה לשאוב את בני הזוג לקוטב ההשרדותי. אך בה בעת, כמצב משברי מעברי, היא צופנת בחובה גם הזדמנות והזמנה לקשר להעמיק ולהתפתח. איך משפיעה הגחת השלישי על המרחב הזוגי? מה היא מחוללת בו? על מה היא מאיימת ולמה היא מזמינה? איך אנחנו יכולים לסייע לזוגות להגמיש את החתך הפורם לסזורה מצמיחה?מה מקומנו בצומת קריטית זו? שאלות אלה ואחרות ילוו אותנו בשילוב קליניקה ותאוריה, במפגש עם נושא היחסים בין הורות וזוגיות.

חלק מהקורסים, המורים והחלוקה בין שנות הלמוד עשויים להשתנות בין מחזורי הלמוד

להרשמה לתכנית לפסיכותרפיה דינמית זוגית