לימודי טיפול זוגי והבנת הזוגיות בגישות פסיכואנליטיות

הקורסים הנלמדים בתכנית


סדנת התהוות: כלים טיפוליים במעבר מטיפול פרטני לזוגי
זוגיות מעוררת צרכים, פנטזיות וחסכים ראשוניים. היא מחייה משאלה להיפטר מחרדות ארכאיות באמצעות בן הזוג ולהביא לצמיחת העצמי בעזרתו. תהליכים אלו מתרחשים באופן לא מודע. העבודה עם הלא מודע של בני זוג היא מורכבת ולא פעם סוערת ומבלבלת. בסדנה נתחיל להתחקות אחר האופנים השונים בהם ניתן לקלוט את המתרחש בטיפול הזוגי באופן לא מודע, לחשוב על כך ולבחור את ההתערבות המתאימה. במהלך טיפול זוגי יכולים להיווצר אין ספור מצבים שיעוררו שאלות מגוונות. יתכנו תשובות שונות לשאלות כגון- האם על המטפלת להיות דרקטיבית או סבלנית ומאפשרת? מה לעשות כאשר אחד מבני הזוג מגיע לבד לפגישה זוגית? איך להתייחס למצב בו רק אחד מבני הזוג מחוייב לשלם עבור הטיפול? מה לעשות כאשר אחד מבני הזוג חושף טראומה מוקדמת? כדי להתחיל לפתח את הכלים הטיפולים שיעזרו לנו לעבוד עם המצבים השונים בטיפול זוגי ניגע בסדנה בשדה הפרוידיאני המדגיש אמת היסטורית שהודחקה, בשדה הקלנייאני המדגיש את הדינמיקה בין פנטזיות לא מודעות והגנות ובפיתוח של פרו את השדה הביוניאני המדגיש את האינטראקציה הלא מודעת הנוצרת בין המטופל למטפל. נעסוק בהתאמת רעיונות אלו לטיפול זוגי ובתנועה בין השדות המסייעת לקלוט את המתרחש בטיפול ולבחור התערבות מתאימה. לאורך הסדנה נעזר בכתיבתם של רוזינסקי, פרו ואוגדן על מנת להיפתח לתהליך שיוצרת התנועה בין השדות.
אבחון זוגי דינמי מתמקד
קורס זה יפגיש את המשתתפים עם מודל האבחון הדינמי המתמקד והאופן בו ניתן ליישמו במסגרת טיפול זוגי. הנחת המוצא היא כי כל זוגיות מושתתת על מבנה לא מודע של התכוונות והערכות הניתן להמשגה כחלק מהשלישי האנליטי הזוגי. נלמד את הרקע והבסיס להנחת מוצא זו ואת הדרך לאיתור מבנה מנטלי זה כמוקד זוגי משותף. נבחן את משמעויותיו של מוקד זוגי זה ככאב המשותף של בני הזוג וגם כפוטנציאל ההתפתחות שלהם במסגרת הזוגיות. תהליך אבחון זה הוא אבחון פסיכותרפויטי של הזוג המתקיים באופן חי ומתפתח במהלך הטיפול כולו, ומהווה מודל עבודה וחשיבה טיפולי. האבחון נעשה לכל אחד מבני הזוג, לזוג ולמשפחה, והינו הבסיס לבניית השיח הטיפולי הזוגי גם במובן התוכני וגם מבחינת הסטינג, שלבי הטיפול והתהליך. לצורך האבחון הזוגי המתמקד נעבוד עם מושג הקנוניה ועם תופעות שונות של הזדהות השלכתית. נבחין בין הגורל הזוגי לבין היעוד הזוגי (בולס), או פוטנציאל הריפוי שלה.
מיניות בזוגיות ובטיפול הזוגי
מיניות מציגה בפנינו אתגר מיוחד בחדר הטיפולים האישי והזוגי. כגודל הסיכוי (לאיחוי חלקי גופנפש מנותקים, למציאת מרחב לחופש, עונג ומשחק) כך גודל הסיכון (לביוש, הצפה,פולשנות ושיחזור). כדי לשרוד את המפגש העוצמתי עם ה"מיני" שבה ובמטופליה, זקוקה המטפלת הזוגית לכלים שיאפשרו לה לחתור בעדינות ובנחישות למפגש עם מה שמבקש בו זמנית להיחבא ולהתגלות. בקורס נכיר את המרחב המיני בזוגיות ונניח תשתית לעמדה טיפולית אינטגרטיבית ביחס למיניות הזוגית בדגש על תהליכי יצירת רשות (מודל PLISSIT) אצל המטפלת ומטופליה. לצורך כך, נשזור היכרות עם כלים מעשיים מעולם הטיפול המיני (כמו האינטייק המיני) עםהבנה דינמית לגבי אופן השימוש בהם (מנטליזציה, mirroring, וויסות). באופן דומה נשלבמודלים מעולם הטיפול המיני (כגון ציר המיניות, מעגל התגובה המינית) עם רעיונות פסיכואנליטיים מוכרים לגבי הפרט והזוג (היכולת להיות לבד, הזדהות השלכתית, קולוז'ן) כדי להמשיג בעיות במיניות. נכיר את התפתחות העצמי המיני בהקשר התייחסותי ונבין לאורו את המשמעות של מיניות בחיי הזוג (מוטיבציות, צרכים וחרדות הבאים לידי ביטוי במיניות). נתבונן מחדש בתהליכי העברה והעברה נגדית באזור הארוטי ונראה כיצד "הארוטי" נוכח למעשה בכל שעה טיפולית וכיצד זיהוי ועיבוד נכון של חומרים אלה מעשיר את העבודה הטיפולית שלנו. נתייחס לסוגיות של סטינג בטיפול זוגי (במיניות ובכלל), בפרט למשמעות ולרגישות סביב קיום פגישות אישיות במקביל לזוגיות. לבסוף נביט בסוגיה המעסיקה מטפלים ומטופלים רבים של תשוקה במערכות יחסים ארוכות טווח. על מנתלהפוך את החוויה לחיה ומחוברת נתייחס למקרים מהקליניקה; דרכם ובדרכים נוספות נתאמן בשימוש במודלים הנלמדים
רגשות בטיפול הזוגי
הרגישות אל התהליכים הרגשיים של כל אחד ממשתתפי הטיפול הזוגי, מטה את הדגש של הקשר הזוגי אל עבר יצירת חוויה של אינטימיות רגשית. בחוויה הזו מתרחשות אינטראקציות בין בני הזוג ,ובין כל אחד מבני הזוג עם המטפל, שחלקם מודעים וחלקם אינם מודעים. כל אחד משלושת משתפי הטיפול הזוגי יכול להפנות את הקשב שלו אל עבר רגש המתעורר בתוכו בכל רגע, אל עבר הרגש של זולתו, ואל הרגש הזורם במימד התהליך הבין אישי הקרוי לעיתים לינק.(link). במימד הקשר הבין אישי נוצרת תנועה דמוית זרימת נהר, אשר בתוכה ומחוצה לה מתמקם כל אחד ממשתתפי הטיפול הזוגי, בכל רגע נתון, והטיפול מנסה למקד את הקשב אל עבר התהליך רגשי הזה אשר רוויי מתקפות על הקשר, וכן רוויי רגשות מגוונים מאוד. ננסה לשוחח קצרות על הרגשות הרבים הזורמים בתהליכים הללו ונתמקד בעקר ברגשות של בדידות, אכזבה, ריקנות, אשמה, בושה, אהבה והתאהבות, קנאה, זעם וכעס, פגיעה בערך העצמי, עלבון, קירבה אינטימית, ייאוש ותקווה. ננסה לעקוב אחר התגובות של כל אחד ממשתתפי הטיפול הזוגי לכל רגש המתעורר בתוכו, בזולתו ובמימד השלישי האנליטי. ננסה להראות כיצד מתפתחים תגובות רגשיות המעודדות קירבה אינטימית בזכות תהליכים של אמפטיה, הסתקרנות לעולמו הרגשי של העצמי ושל זולתו, ופיתוח העניין לסיבות העמוקות אשר הובילו כל אחד מבני הזוג אל ההתבצרות בתוך הדפוסים הקבועים שהם חושפים. אט אט ינסו בני הזוג והמטפל לפתח מושג של פרידה מן הדפוסים הישנים ,ומושג של שינוי אל עבר דפוסים חדשים ,אשר מאפשרים תהליכי התקרבות אמפטית ורווית חמלה, אל אינטימיות שיש בה שותפות רגשית.
טיפול זוגי ברוח פסיכולוגיית העצמי
קוהוט: "נישואין טובים הם אלה שבהם כל בן זוג מסוגל להתמודד עם האתגר של סיפוק תפקידי זולת עצמי לבן זוגו כאשר העצמי הפגוע זמנית של בן הזוג זקוק לזה" (כיצד מרפאה האנליזה, 1984). במבנה הזוגי גלום הפוטנציאל להיענות אמפתית מדויקת על ידי בן הזוג המהווה פונקציית זולת עצמי, כאשר ההיענות לצרכי בן הזוג מהדהדת חוויות ראשוניות. מכאן גם פוטנציאל הפגיעה, לעתים עד הרס, בין בני הזוג בהיעדרה או בעת שיבושה של פונקציה זו בזוגיות .על אף שקוהוט לא כיוון את רעיונותיו התיאורטיים לתחום הזוגי, מושגים רבים של פסיכולוגיית העצמי רלוונטים לעבודתנו ויכולים לסייע ולהעמיק את הבנתנו התיאורטית והפרקטית בטיפול זוגי . בהתאם, בקורס נכיר מושגים מרכזיים בתיאוריה של פסיכולוגיית העצמי: נבין את מבנה העצמי וצרכיו הבסיסיים, את מושג הזולתעצמי (selfobject) והכמיהה להתמזגות עמו, את העמדה הטיפולית קרובת החוויה, את תפקידה של האמפתיה ככוח מרפא מרכזי ועוד.
הנראטיב הזוגי המתמקד ומשמעותו בטיפול זוגי
בקורס זה נעסוק באופני בניית הסיפור הסובייקטיבי הזוגי. המוקד הזוגי איתו התחלנו בשלב האבחון, הוא גרעין הסיפור הזוגי. במהלך הטיפול הזוגי, נמשיך להבנות ולגלות את הנרטיב הזוגי והאופן בו המוקד הזוגי בא לידי ביטוי במישורי החיים השונים של הזוג וביחסים ביניהם כפי שהם משתקפים בחדר הטיפולים. מהלך זה הוא טיפולי ומרגש בפני עצמו: נרטיב והיסטוריה זוגית מוסכמת הוא גם כלי שמאפשר לחזור אליו ולפתור דרכו קונפליקטים, וגם פלטפורמה שיחנית המאפשרת לזוג לדבר יותר גם ללא נוכחות המטפל. נבנה ונגלה את הדרך לפיתוח הסיפור בשיח הטיפולי כעוברת דרך הכמיהה הזוגית וההבטחה הלא-מדוברת בחזקת הידוע הזוגי שלא נחשב ולא נאמר. המשגתו במילים והמחשתו בדוגמאות בונה מחדש את הסיכוי של הזוג לממש הבטחה זו, שלרוב לא נהגתה אלא 'התקיימה' בעצם הבחירה הזוגית. נראה כיצד המטפל הזוגי הופך שותף לנרטיב הזוגי המתפתח, כיצד התמרון בין שיקוף להיגד הופך להיות מורכב ומאתגר עבור המטפל הזוגי, וכיצד הוא מחייב קבלת החלטות שונה מזו המתקיימת בטיפול הפרטני. נכיר את תפקידו של המטפל ושל המוקד הזוגי ביצירת או המשגת התהום הזוגית והאפשרות מנגד לאחות את הקרעים.
טיפול זוגי בנפגעי ונפגעות פגיעה מינית
במפגשים נתמקד בהיבטים התיחסותיים בטיפול זוגי, כאשר אחד מבני הזוג (או שניהם) סובלים מפוסט טראומה-מורכבת כתוצאה מפגיעה מינית בילדות ובהתבגרות. כאשר נפגעות\ים יוצרות ומבססות קשרים זוגיים בבגרות נראה כי לעתים קרובות נשאבים היחסים בעוצמה לדינמיקה זוגית המשחזרת דפוסי־קשר טראומתיים שהופנמו ולא עברו עיבוד. ניתן לטפל במערכת ההפנמות הפתלוגית העכשוית , כאשר הטיפול מתרחש דרך החייאתן בתוך הקשר הטיפולי. בטיפול זוגי, נשים דגש מיוחד על המבנה הנפשי ועל היחסים הבין אישיים שאותם הנפגע\ת יוצר בהווה עם בן/ת הזוג. במפגשים נלמד להתבונן בעוצמת השחזור המתרחש הן במעשי הנפגע/ת בתוך החיים הזוגיים, והן בתוך ההקשר הטיפולי ,כאשר המטפל, ימצא את עצמו מופעל כחלק מהדרמה המשוחזרת. המשולש שכולל את סובייקטיביות המטפל מספק לבני הזוג הזדמנות להרחיב את טווח התגובות שלהם ולהתייחס באופן גמיש יותר. בנוסף, נלמד כיצד לשקם מרחב שהיה נעדר בעת הטראומה , בשל חוסר בסביבה תומכת ומתקפת, בו תוכל הנפגע/ת להיות עדה לעצמה, בנוכחות בן/ת זוג/ה והמטפל/ת.
זוגיות וטיפול זוגי בראי החשיבה הויניקוטיאנית
האדם נולד לתוך קשר ובתוך קשר עם המטפל טמונה ההזדמנות לריפוי. הקשר הזוגי מזמן מפגש שבבסיסו המשאלה להיות עם האחר ובו בזמן גם מפגיש את כל אחד מבני הזוג עם המקומות הפצועים שמבקשים להרפא . התאוריה ההתפתחותית של וויניקוט , גם אם אינה תאוריה שמדברת על זוגיות, מתבססת על ההבנה העמוקה ש"אין תינוק ללא אם" . הוא העביר את המשקל מעיסוק שעיקרו בייצוגים מופנמים להסתכלות על מערכת היחסים עם האחר וראה את האדם כיחידה פסיכולוגית המתפתחת בתוך יחסי אם-תינוק, בתוך קשר. בקורס נבחן חלק מהמושגים המרכזיים ונראה איך הם באים לידי ביטוי במערכת היחסים הזוגית : מרחב פוטנציאלי, אשליה, היכולת להיות לבד ( עבור וויניקוט קשר מגן על לבדיותו של העצמי) עצמי אמיתי ועצמי כוזב . ננסה לברר לעצמנו מהו מטפל טוב דיו ( בדומה לאם טובה דיה ) ואיך ניתן לראות את המרחב הזוגי כמקום שיש בו הזדמנות לחוויה של אוטנטיות ומשחקיות וכיצד ניתן לאפשר לשיח הזוגי להיות כזה שניתן לגדול בתוכו .
מסע אל נפלאות רגשות החוסר בזוגיות
מטרתה של סדנה לימודית זו היא ללמוד יחד על חשיבותם של הרגשות, ועל חשיבות ביטויי הרגשות בזוגיות ובטיפול הזוגי. יעשה מאמץ משותף להפניית תשומת לב המשתתפים לתהליכים רגשיים המבטאים רגשות כמו חרדה, אשם, בושה, אהבה והתאהבות, ייאוש ותקווה ועוד. חלק ממסע זה יתמקד בדינמיקה של החוסר. כאן ננסה לפגוש רגשות שמאפיינים חוסר, כמו צורך, וננסה למרכז את הצרכים הרגשיים, בדידות, קנאה, זעם, תסכול, ריקנות רגשית ומוות רגשי.
הסמינר ינסה להרחיב את יריעת ההתייחסות הן אל התחום של "היות האדם לבדו" והן אל התחום של "לא טוב היות האדם לבדו". כלומר, אל תחום המפגש הזוגי שבין האינדיבידואליות של הפרטים ובין חוט הקשר שביניהם.
?Are you there for me
השאלה הזאת נמצאת בעמקי לבנו ומשאלותינו בכל קשר. ובזוגיות בפרט... ננסה במפגשים המשותפים לזהות את המסכות , ההגנות, האקטינג אאוט וכו, שהמשאלה הזאתנ חבאת מאחוריהם. המפגשים יעסקו במושגים ובהבנות תיאורטיות המשלבים חשיבה של יחסי אוביקט והשפה הקליניאנית לבין העמדה ההתיחסותית. נדון באוביקטים המופנמים, בהגנות, בדרמה האדיפאלית אצל כל אחד מבני הזוג, ושחזורם בתקשורת ובדינמיקה הזוגית. בו בעת, נעסוק בחקירה של אספקטים אלה אצלנו המטפלים הזוגיים. נלמד על מושג הפנטזיה הלא מודעת הקליניאני ומרכזיותו ביחסים הלא מודעים המושלכים על כל אחד מבני הזוג כמו : הופעת התינוק שבילד והופעת הילד שבמבוגר ונתחקה אחר עקבותיה של הפנטזיה הלא מודעת המשתקפת ביחסי הזוג , המורכבות של הגילוי בפעולה שלה והצורך בקשר בטוח ומיטיב המסתתר מתחתיה. ננסה ללכוד את מופעיה בתהליכי ההזדהות ההשלכתית וביחסי ההעברה למטפלת. נקשיב לחרדות, לחסכים ביחסי האוביקט, לעמדה הסכיזו - פראנואידית ... ועוד. נכיר את תיאוריית ההיקשרות וננסה לחקור דרך פרספקטיבה זו את המצוקה הרגשית של בני הזוג. נפגוש מושגים כמו phobia affect : היכלת לשאת רגש ועוד.. נתחיל מהיכרות ומפגש שלנו עם " אני המטפל הזוגי". ננסה לזהות את המיינד הזוגי שלנו והשפעתו על הקשרים שאנו יוצרים בכלל ועם בני זוג בפרט. המפגשים יכללו קריאה בטקסטים תיאורטיים , ובחיבור התיאורטי להתנסויות הקליניות של המשתתפים בקבוצה
ניסוחו של קושי זוגי בטיפול
חלק משמעותי בטפול הזוגי הינו האפשרות לניסוח של קושי זוגי שאינו מדובר או המנוסח רק ברמה הקונקרטית. אחד מתפקידיו של המטפל הזוגי הוא להשתמש בייצוגים העולים בשיח הטיפולי על מנת לנסות ולנסח תכנים שפוצלו אך צצים מחדש באופן אחר. לשם כך, על המטפל לראות את הקושי הן מהפוקוס של כל אחד מבני הזוג והן של הזוגיות בנפרד, ולהבין את הקשר בינהם. כאשר המטפל יכול להביא לשיח הטיפולי את שלושת ההתבוננויות באופן משולב, נוצרת אפשרות לניסוח של הקושי כך שיהיה קרוב חוויה לשני בני הזוג ולחווית הזוגיות שלהם. ניסוח זה יוכל להראות את הקשר בין המצוקה של כל אחד מהם למצוקה שהם חווים בזוגיות. באופן זה יתאפשר לבני הזוג להפגש עם נושאים מאיימים ולהכניסם לתוך השיח הזוגי לצורך הבנה הדדית ופתרון קונפליקטים זוגיים. נלמד כיצד לעבור מעבודה עם קונפליקטים זוגיים לעבודה עם ההתכוונות הזוגית והנסיון למימושה.
טיפול זוגי בהשראת ביון
בקורס זה נלמד את הטיפול הדינמי הזוגי בהקשריו לחשיבה הביוניאנית. נציג את העקרונות הטיפוליים המרכזיים של ביון ונראה כיצד ניתן יליישם חשיבה ביוניאנית לטיפול דינמי זוגי. נושאי הקורס : הרציונל הטיפולי הביוניאני האינטרסובייקטיבי ויישום של המושגים הביוניאנים הבאים: ההשערה המגדירה, הראיה הבינוקולרית והצרוף הקבוע. עבודה עם ההעברה והעברה נגדית בטיפול זוגי על פי חשיבה ביוניאנית יחסי מכל מוכל בטיפול זוגי, הפחד משינוי קטסטרופלי בטיפול זוגי ו'התקפה על החיבורים'. ביון ה'מוקדם' בטיפול דינמי זוגי ועבודה עם הגריד, הציר האופקי והעובדה הנבחרת ה'זרזים הרגשיים' (K L H פלוס ומינוס) כביטוי לחשיבה אינטנציונלית בעבודה זוגית עם הציר האנכי של הגריד ביון המאוחר והמעבר ממודל מטבולי למודל סינפטי. ה O בטיפול זוגי וכיצד 'מפנים קרן של חושך', תפקיד הוורטקס בטיפול, האפשרות להפך את כיוון ההסתכלות והאפשרות לשינוי ברזלוציה. מושג הזמן, סופי ואין סופי בטפול דינמי זוגי האופן בו ביון שואל מושגים מפילוסופיה וממיסטיקה והיישום לטיפול דינמי זוגי.
העברה והעברה נגדית בטיפול הזוגי
הטיפול הזוגי מהווה שדה מסובך לניווט לקלינאית בגלל גודש של מידע נפשי ממקורות שונים (תוך- אישי לעומת בין- אישי, דיאדי לעומת משולש, מילולי לעומת גופני- אפקטיבי ועוד). פעמים רבות בגלל הגודש הזה אנחנו הקלינאים נוטים למיקוד יתר במתרחש בין בני הזוג, עד כדי הזנחה של התרחשות בשדה ההעברה המורכב הכולל את המטפלת. מול הזירה הסוערת, הרוויה ממילא השלכות של בני הזוג זה על זו אנו עלולים לרצות להימנע ממעורבות רגשית. נטייה מובנת ואוניברסלית זו עלולה להפוך לבעיה שכן את מעורבותנו כגורם נוכח בחדר לא ניתן להעלים אלא רק ללמוד לעבד איך אנחנו מושפעים ומשפיעים על המתרחש. מטבע המבנה של טיפול זוגי הטריאדה יוצרת מיכל תהודה לחומרים אדיפאליים ובהם יריבות ותחרות, קינאה, פיתוי, הדרה- הכללה ועוד. חומרים אלה יכולים להעשיר את העבודה הטיפולית אם הם זוכים להקשבה, פיענוח והתכווננות מצד המטפלת אך עלולים גם לתרום לשיחזורים והמחזות בפעולה (enactments) אם אינם זוכים לתשומת הלב הראויה. בקורס נצטייד בכלים לגישה ועבודה עם שדה ההעברה (וההעברה נגדית) בטיפול זוגי. נכיר מושגים בסיסיים הנוגעים לשדה (למשל המיון בין העברה אישית-ממוקדת לעומת קונטסטואלית- זוגית) ו"על הדרך" ניזכר במושגי יסוד הנוגעים לתהליכי העברה ואופני התרחשותם במרחב הטיפולי. נרענן את זכרוננו לגבי מאפיינים של המשולש האדיפאלי כבסיס תיאורטי להבנת המשולש הטיפולי. נתעכב מיוחד על תצורות חוזרות של העברה בטיפול זוגי כגון הצטרפות לא מודעת של המטפלת לדפוסים הזוגיים ומצבי חוסר איזון בהעברה הנגדית (בהם יש העברה נגדית של הזדהות חזקה עם אחד הצדדים בעוד הצד האחר מסומן כ IP).
זוגיות וטיפול זוגי על פי הגישה האינטרסובייקטיבית
הקורס יעסוק בטיפול זוגי מתוך רעיונות פסיכואנליטיים אינטרסובייקטיביים כפי שהציג בעיקר אוגדן . אוגדן מהווה חוליית ביניים המגשר בין זרם יחסי האובייקט לעמדה האינטרסובייקטיבית. ננסה ליישם את רעיונותיו להתבוננות על הזוג בטיפול. נתייחס גם לזרם ההתייחסותי ויישומו לטיפול זוגי כפי שהוצג בספרה של עירית קליינר-פז הלא מודע הזוגי כמו מיטשל ובנג׳מין. בעידן המודרני התגברה הגישה הרואה במטפל והמטופל שני סובייקטים המשפיעים זה על זה. בגישה זו התפתח גם המושג ״השלישי״ המציין את יכולתו המנטלית של הסובייקט להיות בו זמנית בקשר עם הסובייקטיביות של עצמי וגם של הזולת. נראה איך מושג זה מקבל את יישומו כמימוש של היצירה והקיום הזוגי.

חלק מהקורסים, המורים והחלוקה בין שנות הלמוד עשויים להשתנות בין מחזורי הלמוד

להרשמה לתכנית לטיפול זוגי פסיכואנליטי