השתלמות בהנחיית ד"ר שלמה זלוטניק:

מכוונות המטפל בטיפול המתמקד בפרט ובגישות פסיכואנליטיות בכלל

ההשתלמות מיועדת למורים ומדריכים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ולבוגרי תכניות מתקדמות בפסיכותרפיה פסיכואנליטית

מכוונות המטפל בטיפול דינמי נתפסת לרוב כבעייתית. כך לדוגמא, נינה קולטארט התייחסה לחשיבות שיש בכך שהשינוי שיחול במטופל יהיה בעיקר קשור אליו ולא לרצון המטפל. מהו אם כן הידע הטיפולי שמאפשר לנו לעזור ולהקל על הסבל מבלי שתהיה לנו מחשבה על כיוון העזרה? בהשתלמות זו אציע שמדובר בעמדה טיפולית מורכבת ודיאלקטית המחייבת גם רעיון לגבי כיוון העבודה הטיפולית וגם שמירה על מרחב החיוני להתפתחות המטופל. אדגים כי למעשה, כל טיפול דינמי מכיל שני מרכיבים אלו, כולל טיפולים אנליטיים הנתפסים אורתודוקסים ביותר. אציג את הטיפול המתמקד כמותח את גבולות ​ה​שימוש בעצם קיום המכוונות בכיוון העבודה אולם באופן השומר על המרחב התוך והבינאישי. המיומנות של התנהלות טיפולית בדיאלקטיקה זו תוצג כתורמת לכל טיפול אנליטי. 

נשאלת השאלה האם מכוונות של המטפל עבור המטופל היא בכלל לגיטימית? כולנו זוכרים את ה'ללא זיכרון וללא תשוקה' של ביון ומבחינתו זו לא רק המלצה. הטיפול המתמקד מציע בתחילת הטיפול כיוון, במידת האפשר בשיתוף המטופל ובכל מקרה על בסיס התנהגותו ודבריו. אמנם מחד יש כאן תשוקה עבור השיח הטיפולי ויש כאן עבודה עם זכרון, אולם רק עם הזיכרון והתשוקה והתיאוריה הנבנים בטיפול זה עצמו ומזוהים עם הדיאדה הטיפולית. המחויבות היא להידוק ודיוק סובייקטיבי של המצוקה כמבנה התכוונותי פנימי הנמצא תדיר בתנועה. החיפוש הוא אחר מה שממשי למטופל, ממש כמו בטיפול ביונייאני. 

כאשר הטיפול מוגבל בזמן מסיבות חיצוניות ושרירותיות, אזי ניתן לגזור מהמכוונות המתוארת של המטפל והזוג הטיפולי מטרות טיפוליות. בהשתלמות קצרה זו נשאל האם כמטפלים דינמים אנו יכולים לקיים בפועל דיאלקטיקה שכזו? וכיצד?...או שניתן לשקול זאת רק כאשר קיים אילוץ זמן חיצוני לטיפול ואז 'נרשה' ל'אג'נדה' לחלחל? אבל אז, איך נפעל ?

במפגש הראשון אציע להתמודד עם דיאלקטיקה זאת בדרכו של ויניקוט . אציג את דרכו של ויניקוט בהקשר זה כאפשרות לסנכרן בין חוסר ה'צורה' של המטפל להתהוות החיה של המטופל, זאת במיוחד בכל הקשור לאזורי היגון של המטופל והתהייה של המטפל לגבי עמדת היגון הקדמונית אשר לא נרשמה אך ממשיכה לתת את אותותיה​.​.על רקע זה נפגוש את הרציונל של טיפול מתמקד ועבודה עם ההתכוונות הפנימית האחדותית והלא מודעת של המטופל לשימור מבנה המצוקה מחד וההתכוונות הפנימית המתאימה של הצמד הטיפולי מאידך להנעת שינוי.

במפגש השני ננוע מהפרדוקסים של ויניקוט אל הדיאלקטיקות המרכזיות בטיפול המתמקד . נפגוש את ההכרח להכיל את הפרדוקסים הבלתי נמנעים של הטיפול המתמקד. במיוחד נעסוק בדיאלקטיקה שבין לשמור על האינטנציה בתוך המטפל מבלי ל'רצות' בשביל המטופל וכך גם לקיים את הפרדוקס​.​

במפגש השלישי נעסוק בהשערה לגבי הפרטיקולאריות של הלא מודע כפי שהיא מובנת בטיפול המתמקד, בתפיסה של לאקאן וכן גם בתפיסה של בולאס. נפגוש בהקשר הזה את 'סולם יעקב' - כלי עבודה יישומי השייך לטיפול המתמקד ונע בין הרמה הפנימית והמסומנת לרמה המסמנת והמוחשית. זאת בדומה  לתפיסה של לאקאן  לגבי שרשרת מסמנים ומסומנים. נבחן זאת כאמצעי יישומי על מנת לקדם שינוי וטרנספורמציה בטיפול. 

במפגש הרביעי נעסוק בהתבוננות על הדיאלקטיקות המצויות בעבודה של ביון. זאת במיוחד בין מרכיב הinvariance  וכמו כן גם  ה'צירוף  הקבוע' ו'ההשערה המגדירה' והדיאלקטיקה שלהם אל מול ה O. נלמד איך לנוע בין K state of mind  במובן המתמקד והממוקד - מאיפה ולאיפה נעים בטיפול הזה. בכלל זה - קשב סלקטיבי, פירוש סלקטיבי והזנחה סלקטיבית, או במילים אחרות איך להפוך את הסלקטיבי לסובייקטיבי. ננוע בין מובן זה של ה K ל O state of mind  ולרוב בהשראת המוקד וחוזר חלילה.

ארבעת המפגשים ישלבו טקסטים לקריאה ועבודה על מקרים.

מהו טיפול דינמי מתמקד, בקצרה?

זוהי אינטגרציה של גישות פסיכואנליטיות, ובמיוחד יחסי אובייקט והגישה האינטרסוביקטיבית, עם טכניקות מתחום הטיפול הקצר מועד. היא מאפשרת לקיים גם טיפול מתמשך וגם טיפול מתוכנן בזמן, ובהתאם לכך לגזור מטרות טיפוליות, סטינג ואת ההתערבויות הטיפוליות. היא מתאימה לעבודה טיפולית פרטנית, זוגית וקבוצתית. ובשונה מטיפול קצר מועד, גישה טיפולית זו איננה מוגבלת לזמן קצר מסוים או לסוג המטופלים.

ההתמקדות הינה במבנה דינמי לא מודע, המאפיין את הנטייה הטיפוסית של המטופל לפרש ולחוות מצבים שונים כמעוררים מצוקה. ההנחה היא כי פעילות נפשית לא מודעת, המעוגנת בחשיבה ראשונית, מעצבת "תצורת מצוקה" כתצורה אחדותית לא מודעת ומופשטת, המכוננת את 'סוג המצוקה האישי'. תצורה זו משמרת ומשחזרת את עצמה ומתבטאת בביטויי מצוקה רבים וקונקרטיים. על כן, הנתיב הטיפולי לשינוי פועל לחשיפתו והגמשתו של היחס הכללי והאחדותי של תצורת המצוקה וביטוייה המסוימים השונים במציאות חייו של המטופל ובקשר הטיפולי. זאת, כתהליך אינטרסובייקטיבי והדדי. ההתמקדות בשיח הטיפולי בתצורת המצוקה ותנועה דיאלקטית בשיח ממנה לביטוייה המוחשיים הרבים, מתחקה ומחייה בטיפול תצורה סובייקטיבית זו ותורמת בכך לשינוי. התמקדות זו מאפשרת הן טיפול מתוכנן בזמן והן טיפול מתמקד מתמשך הצמודים למטרות הטיפוליות, המתנסחות בדיאלוג הטיפולי. 

למתענינים בהשתלמות- נא ליצור קשר במייל yissumimk@gmail.com בציון רקע מקצועי.
למידע נוסף על המנחה :ד"ר שלמה זלוטניק

למידע נוסף על טיפול דינמי מתמקד.

להרשמה אנא צרו עמנו קשר בטלפון: 054-4900161 או באימייל בציון טלפון ורקע מקצועי: yissumimk@gmail.com