השתלמות בטיפול דינמי מתמקד- ד"ר שלמה זלוטניק

ההשתלמות מיועדת למדריכים בפסיכותרפיה דינמית ולפסיכותרפיסטים דינמים מנוסים.

על פי ההערכה, מעל 90% מהטיפולים בפסיכותרפיה בישראל הנם טיפולים מוגבלים בזמן. הרפורמה בבריאות הנפש, קיצוץ תקציבים, הצורך לתת מענה למספר גדול יותר של פונים או שיקולים של מטופלים בקליניקות פרטיות, הם חלק מהסיבות.
האם ניתן לתת מענה לטיפול שזמנו קצוב כאשר מטפלים בגישות פסיכואנליטיות- שהתפתחו עבור תהליכים טיפוליים ממושכים ואינטנסיביים? ואם כן- כיצד? האם ניתן לעבוד "כרגיל" ורק להפסיק את הטיפול בנקודת זמן נתונה- אחרי 3 חודשים, 8 חודשים, שנה?

פסיכותרפיה דינמית מתמקדת הינה גישה טיפולית הנותנת לכך מענה.

זוהי אינטגרציה של גישות פסיכואנליטיות, ובמיוחד יחסי אובייקט והגישה האינטרסוביקטיבית, עם טכניקות מתחום הטיפול הקצר מועד. היא מאפשרת לקיים גם טיפול מתמשך וגם טיפול מתוכנן בזמן, ובהתאם לכך לגזור מטרות טיפוליות, סטינג ואת ההתערבויות הטיפוליות. היא מתאימה לעבודה טיפולית פרטנית, זוגית וקבוצתית. ובשונה מטיפול קצר מועד, גישה טיפולית זו איננה מוגבלת לזמן קצר מסוים או לסוג המטופלים.

ההתמקדות הינה במבנה דינמי לא מודע, המאפיין את הנטייה הטיפוסית של המטופל לפרש ולחוות מצבים שונים כמעוררים מצוקה. ההנחה היא כי פעילות נפשית לא מודעת, המעוגנת בחשיבה ראשונית, מעצבת "תצורת מצוקה" כתצורה אחדותית לא מודעת ומופשטת, המכוננת את 'סוג המצוקה האישי'. תצורה זו משמרת ומשחזרת את עצמה ומתבטאת בביטויי מצוקה רבים וקונקרטיים. על כן, הנתיב הטיפולי לשינוי פועל לחשיפתו והגמשתו של היחס הכללי והאחדותי של תצורת המצוקה וביטוייה המסוימים השונים במציאות חייו של המטופל ובקשר הטיפולי. זאת, כתהליך אינטרסובייקטיבי והדדי. ההתמקדות בשיח הטיפולי בתצורת המצוקה ותנועה דיאלקטית בשיח ממנה לביטוייה המוחשיים הרבים, מתחקה ומחייה בטיפול תצורה סובייקטיבית זו ותורמת בכך לשינוי. התמקדות זו מאפשרת הן טיפול מתוכנן בזמן והן טיפול מתמקד מתמשך הצמודים למטרות הטיפוליות, המתנסחות בדיאלוג הטיפולי. 

בהשתלמות נלמד לאפיין את תצורת המצוקה כמוקד הטיפולי ולעבוד איתה בתנועה דיאלקטית בשיח, ולנוע בין הקשבה אנליטית למטופל לבין התבוננות פעילה ואף משתתפת במתווה הטיפול וכיוון תנועתו. נכיר את מתודת הטיפול הדינמי המתמקד ואת תכנונו בהתאם לזמן הטיפול. התכנים הפסיכואנליטיים אשר נעבוד איתם הם בעיקר מעולם יחסי האובייקט - ויניקוט, קליין וביון; ומהעמדה האינטרסובייקטיבית ובעיקר זו של סטולורו ודניאל שטרן. נעסוק גם בקרבה ובשוני לגישתו האינטרסובייקטיבית של קוהוט ונחדד אל מול תפיסתו האינטרסובייקטיבית של ביון. יותר מהתכנים, נגש ליישום חשיבה זו בתהליכים הבינאישיים המורכבים שמתרחשים בתוך הטיפול. הלימודים שזורים בעבודה עם דוגמאות מקרים והמחשת המתודה והתיאוריה בעזרת שותפות פעילה של המשתתפים.

ההשתלמות תתקיים במשך חודשיים במהלך הקיץ, במשך 10 מפגשים שבועיים.
השתלמות בוקר- תתקיים בימי שני, בין השעות 9:30 ועד 14:30, החל ב6.7.20 ועד ה- 7.9.20 
השתלמות אחה"צ- תתקיים בימי שלישי, בין השעות 16:00- 21:00, החל ב 7.7.20 ועד ה-8.9.20 

עלות ההשתלמות: 3,850 ₪ פלוס מע"מ. ניתן לשלם במספר תשלומים.
ההשתלמות תתקיים במרכז יישומים קליניים בבת חפר (ביציאה של כביש 6 לנתניה).

למידע נוסף על המנחה :ד"ר שלמה זלוטניק

למידע נוסף על טיפול דינמי מתמקד.

להרשמה אנא צרו עמנו קשר בטלפון: 054-4900161 או באימייל בציון טלפון ורקע מקצועי: yissumimk@gmail.com