הקורסים הנלמדים בתכנית לטיפול זוגי בגישות דינמיות


שנה א'

מטיפול פרטני לטיפול זוגי וחזרה- מירי שכנאי
כפי שאנחנו יודעים, הטיפול הזוגי הוא לעיתים גשר לאנשים שלעולם לא היו פונים לטיפול אישי, אלא אם אחד הפרטנרים בקשר או הבעיות הזוגיות דחפו אותו/ה לפניה לטיפול. אני רואה ערך אדיר בקיומם של תהליכים אישיים וזוגיים במהלך חייהם של אנשים, ולכן גשר זה הוא לעיתים הזדמנות יקרה וחד-פעמית להזמין את האיש או האישה לתהליך של התבוננות עצמית. האופן בו האינטראקציה הפנים-חוץ נפשית של הפרט מתלכדת עם התהליכים הזוגיים מחייבת, בצורה זו או אחרת, לחשוב על תהליכים אישיים שכל אחד מבני הזוג עובר/יעבור במהלך חייו, בנפרד, ועל הטיפול הזוגי כמצטרף לפרקי זמן ארוכים או קצרים יותר לתהליך זה. . מטפל/ת המקיים טיפולים אישיים וזוגיים המתקיימים במקביל לטיפול פרטני או זוגי נוסף בו המטופל נמצא עשוי להיתקל במצבים בהם יש "שותפים" גלויים או סמויים לתהליך הטיפולי. זוהי חוויה מקצועית מאתגרת המלווה דילמות רבות- האם ומתי יש לקיים קשר בין המטפלים? האם ריבוי המטפלים הינו ברכה המעשירה את התהליך הטיפולי או שזהו מצב מועד לקונפליקט ומתח? כיצד והיכן מתבצעת האינטגרציה של התהליכים והתובנות הטיפוליות מהאפיקים הטיפוליים השונים?
אבחון וטיפול זוגי ממוקד- ד"ר שלמה זלוטניק
קורס זה יפגיש את המשתתפים עם מודל האבחון הדינמי הממוקד והאופן בו ניתן ליישמו במסגרת טיפול זוגי. הנחת המוצא היא כי כל זוגיות מושתתת על מבנה לא מודע של התכוונות והערכות הניתן להמשגה כחלק מהשלישי האנליטי הזוגי. נלמד את הרקע והבסיס להנחת מוצא זו ואת הדרך לאיתור מבנה מנטלי זה כמוקד זוגי משותף. נבחן את משמעויותיו של מוקד זוגי זה ככאב המשותף של בני הזוג וגם כפוטנציאל ההתפתחות שלהם במסגרת הזוגיות. תהליך אבחון זה הוא אבחון פסיכותרפויטי של הזוג המתקיים באופן חי ומתפתח במהלך הטיפול כולו, ומהווה מודל עבודה וחשיבה טיפולי. האבחון נעשה לכל אחד מבני הזוג, לזוג ולמשפחה, והינו הבסיס לבניית השיח הטיפולי הזוגי גם במובן התוכני וגם מבחינת הסטינג, שלבי הטיפול והתהליך. לצורך האבחון הזוגי הממוקד נעבוד עם מושג הקנוניה ועם תופעות שונות של הזדהות השלכתית. נבחין בין הגורל הזוגי לבין היעוד הזוגי (בולס), או פוטנציאל הריפוי שלה.
בנית הנראטיב הזוגי הממוקד- ד"ר שלמה זלוטניק
קורס זה נעסוק באופני בניית הסיפור הסובייקטיבי הזוגי. המוקד הזוגי איתו התחלנו בשלב האבחון, הוא גרעין הסיפור הזוגי. במהלך הטיפול הזוגי, נמשיך להבנות ולגלות את הנרטיב הזוגי והאופן בו המוקד הזוגי בא לידי ביטוי במישורי החיים השונים של הזוג וביחסים ביניהם כפי שהם משתקפים בחדר הטיפולים. מהלך זה הוא טיפולי ומרגש בפני עצמו: נרטיב והיסטוריה זוגית מוסכמת הוא גם כלי שמאפשר לחזור אליו ולפתור דרכו קונפליקטים, וגם פלטפורמה שיחנית המאפשרת לזוג לדבר יותר גם ללא נוכחות המטפל. נבנה ונגלה את הדרך לפיתוח הסיפור בשיח הטיפולי כעוברת דרך הכמיהה הזוגית וההבטחה הלא-מדוברת בחזקת הידוע הזוגי שלא נחשב ולא נאמר. המשגתו במילים והמחשתו בדוגמאות בונה מחדש את הסיכוי של הזוג לממש הבטחה זו, שלרוב לא נהגתה אלא 'התקיימה' בעצם הבחירה הזוגית. נראה כיצד המטפל הזוגי הופך שותף לנרטיב הזוגי המתפתח, כיצד התמרון בין שיקוף להיגד הופך להיות מורכב ומאתגר עבור המטפל הזוגי, וכיצד הוא מחייב קבלת החלטות שונה מזו המתקיימת בטיפול הפרטני. נכיר את תפקידו של המטפל ושל המוקד הזוגי ביצירת או המשגת התהום הזוגית והאפשרות מנגד לאחות את הקרעים.
טיפול זוגי ברוח פסיכולוגיית העצמי: טלי הוכשטטר
קוהוט: "נישואין טובים הם אלה שבהם כל בן זוג מסוגל להתמודד עם האתגר של סיפוק תפקידי זולת עצמי לבן זוגו כאשר העצמי הפגוע זמנית של בן הזוג זקוק לזה" (כיצד מרפאה האנליזה, 1984). במבנה הזוגי גלום הפוטנציאל להיענות אמפתית מדויקת על ידי בן הזוג המהווה פונקציית זולת עצמי, כאשר ההיענות לצרכי בן הזוג מהדהדת חוויות ראשוניות. מכאן גם פוטנציאל הפגיעה, לעתים עד הרס, בין בני הזוג בהיעדרה או בעת שיבושה של פונקציה זו בזוגיות .על אף שקוהוט לא כיוון את רעיונותיו התיאורטיים לתחום הזוגי, מושגים רבים של פסיכולוגיית העצמי רלוונטים לעבודתנו ויכולים לסייע ולהעמיק את הבנתנו התיאורטית והפרקטית בטיפול זוגי . בהתאם, בקורס נכיר מושגים מרכזיים בתיאוריה של פסיכולוגיית העצמי: נבין את מבנה העצמי וצרכיו הבסיסיים, את מושג הזולתעצמי (selfobject) והכמיהה להתמזגות עמו, את העמדה הטיפולית קרובת החוויה, את תפקידה של האמפתיה ככוח מרפא מרכזי ועוד.
עבודה עם מיניות בחדר הטיפולים הזוגי-עינת נתן
מיניות מציגה בפנינו אתגר מיוחד בחדר הטיפולים האישי והזוגי. כגודל הסיכוי (לאיחוי חלקי גופנפש מנותקים, למציאת מרחב לחופש, עונג ומשחק) כך גודל הסיכון (לביוש, הצפה,פולשנות ושיחזור). כדי לשרוד את המפגש העוצמתי עם ה"מיני" שבה ובמטופליה, זקוקה המטפלת הזוגית לכלים שיאפשרו לה לחתור בעדינות ובנחישות למפגש עם מה שמבקש בו זמנית להיחבא ולהתגלות. בקורס נכיר את המרחב המיני בזוגיות ונניח תשתית לעמדה טיפולית אינטגרטיבית ביחס למיניות הזוגית בדגש על תהליכי יצירת רשות (מודל PLISSIT) אצל המטפלת ומטופליה. לצורך כך, נשזור היכרות עם כלים מעשיים מעולם הטיפול המיני (כמו האינטייק המיני) עםהבנה דינמית לגבי אופן השימוש בהם (מנטליזציה, mirroring, וויסות). באופן דומה נשלבמודלים מעולם הטיפול המיני (כגון ציר המיניות, מעגל התגובה המינית) עם רעיונות פסיכואנליטיים מוכרים לגבי הפרט והזוג (היכולת להיות לבד, הזדהות השלכתית, קולוז'ן) כדי להמשיג בעיות במיניות. נכיר את התפתחות העצמי המיני בהקשר התייחסותי ונבין לאורו את המשמעות של מיניות בחיי הזוג (מוטיבציות, צרכים וחרדות הבאים לידי ביטוי במיניות). נתבונן מחדש בתהליכי העברה והעברה נגדית באזור הארוטי ונראה כיצד "הארוטי" נוכח למעשה בכל שעה טיפולית וכיצד זיהוי ועיבוד נכון של חומרים אלה מעשיר את העבודה הטיפולית שלנו. נתייחס לסוגיות של סטינג בטיפול זוגי (במיניות ובכלל), בפרט למשמעות ולרגישות סביב קיום פגישות אישיות במקביל לזוגיות. לבסוף נביט בסוגיה המעסיקה מטפלים ומטופלים רבים של תשוקה במערכות יחסים ארוכות טווח. על מנתלהפוך את החוויה לחיה ומחוברת נתייחס למקרים מהקליניקה; דרכם ובדרכים נוספות נתאמן בשימוש במודלים הנלמדים.
טיפול זוגי בנפגעי ונפגעות טראומה מינית- נאוה גולדברג
במפגשים נתמקד בהיבטים התיחסותיים בטיפול זוגי, כאשר אחד מבני הזוג (או שניהם) סובלים מפוסט טראומה-מורכבת כתוצאה מפגיעה מינית בילדות ובהתבגרות. כאשר נפגעות\ים יוצרות ומבססות קשרים זוגיים בבגרות נראה כי לעתים קרובות נשאבים היחסים בעוצמה לדינמיקה זוגית המשחזרת דפוסי־קשר טראומתיים שהופנמו ולא עברו עיבוד. ניתן לטפל במערכת ההפנמות הפתלוגית העכשוית , כאשר הטיפול מתרחש דרך החייאתן בתוך הקשר הטיפולי. בטיפול זוגי, נשים דגש מיוחד על המבנה הנפשי ועל היחסים הבין אישיים שאותם הנפגע\ת יוצר בהווה עם בן/ת הזוג. במפגשים נלמד להתבונן בעוצמת השחזור המתרחש הן במעשי הנפגע/ת בתוך החיים הזוגיים, והן בתוך ההקשר הטיפולי ,כאשר המטפל, ימצא את עצמו מופעל כחלק מהדרמה המשוחזרת. המשולש שכולל את סובייקטיביות המטפל מספק לבני הזוג הזדמנות להרחיב את טווח התגובות שלהם ולהתייחס באופן גמיש יותר. בנוסף, נלמד כיצד לשקם מרחב שהיה נעדר בעת הטראומה , בשל חוסר בסביבה תומכת ומתקפת, בו תוכל הנפגע/ת להיות עדה לעצמה, בנוכחות בן/ת זוג/ה והמטפל/ת.

שנה ב'

מסע אל נפלאות רגשות החוסר בזוגיות: שמואל גרזי
מטרתה של סדנה לימודית זו היא ללמוד יחד על חשיבותם של הרגשות, ועל חשיבות ביטויי הרגשות בזוגיות ובטיפול הזוגי. יעשה מאמץ משותף להפניית תשומת לב המשתתפים לתהליכים רגשיים המבטאים רגשות כמו חרדה, אשם, בושה, אהבה והתאהבות, ייאוש ותקווה ועוד. חלק ממסע זה יתמקד בדינמיקה של החוסר. כאן ננסה לפגוש רגשות שמאפיינים חוסר, כמו צורך, וננסה למרכז את הצרכים הרגשיים, בדידות, קנאה, זעם, תסכול, ריקנות רגשית ומוות רגשי.
הסמינר ינסה להרחיב את יריעת ההתייחסות הן אל התחום של "היות האדם לבדו" והן אל התחום של "לא טוב היות האדם לבדו". כלומר, אל תחום המפגש הזוגי שבין האינדיבידואליות של הפרטים ובין חוט הקשר שביניהם.
את-אני-אנחנו: טיפול זוגי מעמדה התייחסותית
קורס זה יתמקד בהתפתחויות העכשוויות בתחום ובעיקר בזרם ההתייחסותי ובתאוריה האינטרסובייקטיבית. הקורס ידגים את החשיבות והרלוונטיות של המושגים ההתייחסותיים לתחום הזוגי, למרות שגישה זו עוסקת בעיקר בטיפול אינדיבידואלי. הקורס יתבסס על מאמרים כלליים שיציגו מושגי יסוד של הגישה כמו: הכרה הדדית, ויסות רגשי, עצמי כאובייקט ועצמי כסובייקט, השלישי ועוד. תיערך היכרות עם הוגים התייחסותיים כמו בנג'מין, מיטשל, ארון, הופמן ואחרים. כמו כן תיערך היכרות עם ספרות ספציפית שעוסקת ביישום של העמדה ההתייחסותית לטיפול זוגי כמו ספרו של פ. רינגסטרום (2014).
קורס טיפול דינמי זוגי מתמקד בהשראת ביון
בקורס זה נלמד את הטיפול הדינמי הזוגי המתמקד בהקשריו לחשיבה הביוניאנית. מול העקרונות והמודל הקליני של טיפול דינמי זוגי מתמקד, נציג את העקרונות הטיפוליים המרכזיים של ביון. נראה כיצד ניתן להתייחס באופן דיאלקטי לקשיים שביישום חשיבה ביוניאנית לטיפול דינמי מתמקד מחד וזוגי מאידך. נושאי המפגשים : הרציונל הטיפולי הביוניאני האינטרסובייקטיבי בטיפול זוגי מתמקד . נתמקד במיוחד ביישום של המושגים הביוניאנים הבאים: ההשערה המגדירה, הראיה הבינוקולרית והצרוף הקבוע. עבודה עם ההעברה והעברה נגדית בטיפול זוגי על פי חשיבה ביוניאנית יחסי מכל מוכל בטיפול זוגי, הפחד משינוי קטסטרופלי בטיפול זוגי ו'התקפה על החיבורים'. ביון ה'מוקדם' בטיפול דינמי זוגי מתמקד ועבודה עם הגריד, הציר האופקי והעובדה הנבחרת ה'זרזים הרגשיים' (K L H פלוס ומינוס) כביטוי לחשיבה אינטנציונלית בעבודה זוגית עם הציר האנכי של הגריד ביון המאוחר והמעבר ממודל מטבולי למודל סינפטי. ה O בטיפול זוגי מתמקד וכיצד 'מפנים קרן של חושך', תפקיד הוורטקס בטיפול, האפשרות להפך את כיוון ההסתכלות והאפשרות לשינוי ברזלוציה. מושג הזמן, סופי ואין סופי בטפול דינמי זוגי מתמקד ומתוכנן בזמן האופן בו ביון שואל מושגים מפילוסופיה וממיסטיקה והיישום לטיפול דינמי זוגי מתמקד
היכולת להיות לבד בנוכחות האחר- טיפול זוגי לאור חשיבתו של וויניקוט
האדם נולד לתוך קשר ובתוך קשר עם המטפל טמונה ההזדמנות לריפוי. הקשר הזוגי מזמן מפגש שבבסיסו המשאלה להיות עם האחר ובו בזמן גם מפגיש את כל אחד מבני הזוג עם המקומות הפצועים שמבקשים להרפא . התאוריה ההתפתחותית של וויניקוט , גם אם אינה תאוריה שמדברת על זוגיות, מתבססת על ההבנה העמוקה ש"אין תינוק ללא אם" . הוא העביר את המשקל מעיסוק שעיקרו בייצוגים מופנמים להסתכלות על מערכת היחסים עם האחר וראה את האדם כיחידה פסיכולוגית המתפתחת בתוך יחסי אם-תינוק, בתוך קשר. בקורס נבחן חלק מהמושגים המרכזיים ונראה איך הם באים לידי ביטוי במערכת היחסים הזוגית : מרחב פוטנציאלי, אשליה, היכולת להיות לבד ( עבור וויניקוט קשר מגן על לבדיותו של העצמי) עצמי אמיתי ועצמי כוזב . ננסה לברר לעצמנו מהו מטפל טוב דיו ( בדומה לאם טובה דיה ) ואיך ניתן לראות את המרחב הזוגי כמקום שיש בו הזדמנות לחוויה של אוטנטיות ומשחקיות וכיצד ניתן לאפשר לשיח הזוגי להיות כזה שניתן לגדול בתוכו . ככל שיותיר לנו הזמן ארצה לגעת בשני מושגים של ביון: סזורה ( " בדומה ללידה, הסזורה של הנישואין היא דרמטית" סזורה, עמ' 50) איך ניתן לראות את הנישואין כהמשכיות של החיים שהיו לכל אחד מבני הזוג לפני כן ולא רק כחתך. ואת המושג של מיכל –מוכל.
מצבי תקיעות בזוגיות
מפגשים אלו יעסקו במצבי "תקיעות" (impasse) בזוגיות ע"פ מודל "מעגל הפגיעות" של שינקמן ופישבין (Scheinkman & Fishbane, 2004). במאמר מתוארת התקיעות הזוגית כתחושה של בני הזוג כי הם תקועים בדפוס חוזר שיש לו אפקט שלילי עולה ומתגבר. בני הזוג מרגישים כלואים ועם מעט יכולת בחירה או חופש. ישנה רה-אקטיביות והסלמה, עמדות נוקשות ביחסים, חוסר רציונאליות ושחזורים של דינמיקות מהעבר. המטרה בטיפול הזוגי במצבים אלו תהיה לעזור לבני הזוג לעבוד מעמדה רה-אקטיבית לעמדה רפלקטיבית/דיאלוגית, ובמאמר הכותבות מציעות דרך אמפתית ואפקטיבית להנעת תהליך זה. המושגים המרכזיים אותם נסקור ונדגים הם: התקיעות הבסיסית (Core impasse) , פגיעויות (Vulnerabilities), עמדות הישרדותיות (Survival Positions) ותהליכם מופעלים הדדית.
מודל זה ישמש אותנו גם למפגשים בהם נדון בעבודה עם זוגות פוסט-טראומטיים ובהתייחסות למעבר בין טיפול אישי לזוגי וחזרה.

חלק מהקורסים, המורים והחלוקה בין שנות הלמוד עשויים להשתנות בין מחזורי הלמוד

להרשמה לתכנית לפסיכותרפיה דינמית זוגית